Νομικα Θεματα

-Εφαρμογή των διατάξεων περί μεταγωγών του Σωφρονιστικού Κώδικα για άτομα του άρ.69 ΠΚ που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής (Γνωμοδότηση ΕισΑΠ)
-Σε ισχύ ο Νέος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Τί πρέπει να γνωρίζετε
-Διαγραφή οφειλής από την ΕΥΔΑΠ και εντοπισμός πραγματικού υπόχρεου (ΣτΠ)
-Τί είναι τα Προσωρινά Μέτρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
-Παρακολούθηση με κάμερα εργαζόμενου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Πρόστιμο στην εταιρία για παράνομη βιντεοεπιτήρηση
-Προσθήκη νέου λόγου έφεσης στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας με το ν.4509/2017
-Δικαίωμα πρόσβασης σε καταγεγραμμένη συνομιλία από εταιρία κινητής τηλεφωνίας
-Άρνηση αναισθησιολόγων νοσοκομείου να συμμετέχουν σε επεμβάσεις τεχνητής διακοπής κύησης επικαλούμενοι λόγους ηθικής συνείδησης
-Tα δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών
-Συμμόρφωση της Διοίκησης με την υπ' αρ.2153/2016 απόφαση του ΣτΕ σχετικά με το διορισμό εκπαιδευτικών επιτυχόντων σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2006
-Παράνομη επεξεργασία δεδομένων πιστωτικής κάρτας από εταιρία κινητής τηλεφωνίας (Α' δημοσίευση)
-Οι ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό παραβόλων ανασφάλιστων οχημάτων (Συνήγορος του Πολίτη)
-Διαγραφή προστίμων που επιβλήθηκαν σε άνεργους επειδή δεν είχαν πληρώσει εισιτήριο σε τρόλεϊ ή λεωφορεία
-Δυνατότητα κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, σε περίπτωση πίστωσης αναδρομικών αποδοχών
-Υπολογισμός δικαιωμάτων μεταγραφής από το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών
-Δεν υπόκειται στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ανοικτής θέσης στάθμευσης σε πιλοτή (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)
-Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ασφαλισμένη του ΕΦΚΑ (ΣτΠ)
-Μη επιτρεπτή η χειροτέρευση της θέσης του προσφεύγοντος από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας
-Εγγραφή τέκνου στη μερίδα δημοτολογίου της μητέρας σύμφωνα με την επιθυμία των γονέων
-Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε εταιρία για την αποστολή email spam
-Αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου. Εφαρμογή ή μη του Ν. 4182/2013 σε εκκρεμείς υποθέσεις (ΝΣΚ)
-Χορήγηση εμπιστευτικής έκθεσης ελέγχου μελέτης δημόσιου έργου σε ανάδοχο
-Θρησκευτικές σφαγές στο ισχύον ελληνικό δίκαιο: Νόμιμες χωρίς αναισθησία των ζώων σύμφωνα με Γνωμοδότηση του ΝΣΚ
-Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε (Εγκύκλιος)
-Μη νόμιμη η πρόβλεψη ανώτατου ορίου ηλικίας σε προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού
-Μεταγωγή κρατουμένων για δικονομικούς λόγους: Εγκύκλιος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου
-Απόρριψη αιτήματος πρόσβασης στα δεδομένα ακάλυπτων επιταγών και συναλλαγματικών που τηρούνται στον Τειρεσία
-Ο νέος θεσμός της Ενδοδικαστικής Συμβιβαστικής Επίλυσης διαφορών στη Διοικητική Δίκη (άρθρο 126Β ΚΔΔ)
-Γνωμοδότηση για την εφαρμογή ποινικών διατάξεων του Ν.4443/2016 για την κατάχρηση αγοράς
-Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου από τις συνταξιοδοτικές παροχές κληρονόμων δανειολήπτη (ΝΣΚ)
-24.000 καταναλωτές έλυσαν online τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με E-shops
-Διεθνείς αντιδικίες σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις: Δείτε σε βίντεο την Ημερίδα του ΔΣ Πατρών
-Αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο κληρονόμο
-Παράνομη η δημοσίευση των υποκλαπέντων email του ανώτατου δικαστικού λειτουργού σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
-Εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης δανειστών επί αναγκαστικής εκτέλεσης του ΚΠολΔ, αν ασκηθεί ανακοπή κατά του κύρους του πλειστηριασμού (ΝΣΚ)
-Καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτόμησης ακινήτων (ΣτΠ)
-Πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο νοσηλευθέντων ατόμων με ψυχιατρική διαταραχή
-Παρουσίαση και Ανάλυση των Αλλαγών στην Αναγκαστική Εκτέλεση στο Νέο ΚΠολΔ (Εγκύκλιος - pdf)
-Πρόστιμο στη ΣΤΑΣΥ επειδή αρνήθηκε να χορηγήσει υλικό από το σύστημα βιντεοσκόπησης σε σταθμό του Μετρό
-Υποχρέωση της Διοίκησης να χορηγήσει στον αιτούντα πολίτη επικυρωμένο αντίγραφο σχεδίου απόφασης του Πρωθυπουργού και Αν.Υπουργού Οικονομικών (ΝΣΚ)
-Αναστολή καταβολής σύνταξης λόγω έκτισης στερητικής της ελευθερίας ποινής
-Πρόστιμο για δημοσίευση έγκλησης στο διαδίκτυο
-Δυνατότητα διορισμού ως δικηγόρων πτυχιούχων νομικής αλλοδαπών πανεπιστημίων,παρά το ότι οι αιτήσεις αναγνώρισης του πτυχίου τους εκκρεμούσαν (NΣΚ)
-Εφαρμογή των διατάξεων περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών (ΣτΠ)
-Προδικαστικό ερώτημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την περικοπή των συντάξεων των δικαστών
-Αγγελία για πρόσληψη γραμματέα Ελληνίδας κάτω των 35 ετών εισάγει αθέμιτη διάκριση
-Η Αίτηση Επανάληψης της Διαδικασίας σύμφωνα με το νέο άρθρο 69Α του ΠΔ 18/89
-Οικονομική επιβάρυνση πολιτών για την επανέκδοση διαβατηρίου λόγω λάθους στα στοιχεία του
-Ανεπίτρεπτη η φωτογράφηση κτηματικών τόμων στο κτηματολόγιο σύμφωνα με Γνωμοδότηση της ΕισΑΠ
-Διαγραφή οφειλής 1022 ευρώ από αυξημένη κατανάλωση σε εξοχική κατοικία (ΣτΚ)
-Δικαίωμα εργαζόμενης μητέρας να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα προϊσταμένης, που είχε αναλάβει πριν λάβει άδεια μητρότητας και ανατροφής τέκνου
-Εξαίρεση του μαθητικού επιδόματος από κατάσχεση ή συμψηφισμό λόγω οφειλών
-Ηλεκτρονικό Εισιτήριο: Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
-Επιστροφή δικαστικού ενσήμου που καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Χρόνος έναρξης της παραγραφής (NΣΚ)
-Χρηματοδότηση κομμάτων μέσω επώνυμων δωρεών (Γνωμοδότηση)
-Επιστροφή κατασχεμένου επιδόματος σε ανάπηρο υπό δικαστική συμπαράσταση (ΣτΠ)
-Τα νέα παράβολα της Διοικητικής Δίκης μετά το ν.4446/2016
-Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016
-Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών ασφαλιστικών εισφορών: Η πρώτη γνωμοδότηση για το νέο νόμο του Ασφαλιστικού
-Τα νέα παράβολα της Ποινικής Δίκης μετά το ν.4446/2016
-Αυτοδίκαιη έκπτωση υπαλλήλου λόγω αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου (γνωμοδότηση)
-Επιστροφή 23.359 ευρώ σε καταναλωτή από Κέντρο Αδυνατίσματος και Αισθητικής (ΣτΚ)
-Αναγνώριση αποδεδειγμένου χρόνου ασφάλισης παρά την απώλεια ασφαλιστικού βιβλιαρίου (ΣτΠ)
-Ευθύνη δημόσιου νοσοκομείου σε αποζημίωση λόγω θανάτου ασθενούς (ΣτΠ)
-Πόσο πάει το Αναβoλόσημο: Αναλυτικός Πίνακας με ποσά και δικαστήρια
-Επιστροφή 2.500 ευρώ σε Ελληνίδα καταναλώτρια από προπληρωμένες κάρτες αγγλικής εταιρείας
-Παραβίαση εργατικής νομοθεσίας - Διαδικασία βεβαίωσης του επιβληθέντος σχετικού προστίμου, από τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ (ΝΣΚ)
-Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης κατόπιν ταυτοποίησης στοιχείων εργαζόμενης (ΣτΠ)
-Νόμιμη η διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων από ασφαλιστική σε άλλη ασφαλιστική εταιρία στο πλαίσιο δικαστικής υπόθεσης
-Νοσηλευτικά ιδρύματα ζήτησαν εγγράφως συγγνώμη για κακή συμπεριφορά γιατρών προς χρήστες υπηρεσιών υγείας (ΣτΠ)
-Αρμοδιότητα έκδοσης Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) σε περίπτωση ακύρωσης, με δικαστική απόφαση, ταμειακής βεβαίωσης ΔΟΥ
-Νόμιμη η βιντεοεπιτήρηση σε ίδρυμα προστασίας ανηλίκων (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)
-Έγκυρα τα συμβόλαια που εκδόθηκαν από αναρμόδιο κατά τόπο συμβολαιογράφο (Γνωμοδότηση ΕισΑΠ)
-Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ
-Εισπρακτικές εταιρίες: Υποχρέωση καταγραφής των κλήσεων ανεξάρτητα από το ποιός απαντά την κλήση, οφειλέτης ή τρίτο πρόσωπο
-Καταγγελία για κάμερες σε αμφιθέατρα Πανεπιστημίου
-Επιστροφή κατασχεθέντος ποσού τραπεζικού λογαριασμού μετά το θάνατο του υπόχρεου (Γνωμοδότηση)
-Αναδρομική σύνταξη αναπηρίας από επαγγελματική νόσο (ΣτΠ)
-Κατάσχεση κατά τον ΚΕΔΕ εις χείρας τρίτου. Δεν επιστρέφεται το κατασχεθέν ποσό στην τράπεζα σε περίπτωση που αυτή προβεί σε εκπρόθεσμη αρνητική δήλωση κατ' επίκληση πλάνης (ΝΣΚ)
-Καθυστέρηση έγκρισης προαιρετικής ασφάλισης με αποτέλεσμα την απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω θανάτου (ΣτΠ)
-Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου: Εγκύκλιος με συστηματική παρουσίαση των διατάξεων
-Υποχρέωση και τρόπος συμμόρφωσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε απόφαση του ΣτΕ, σχετικά με άρση επικινδυνότητας οικοδομής (NΣΚ)
-Eπιστροφή κατασχεθέντων ποσών λόγω τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών (ΣτΠ)
- Εγκύκλιος για τα Εγκλήματα Φοροδιαφυγής-Ποινικές Κυρώσεις του ΚΦΔ
-Ασφάλιση κατά τον χρόνο επίσχεσης εργασίας (ΣτΠ)
-Έννοια εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, κατά την έννοια των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 4337/2015
-Χορήγηση αντιγράφων από φάκελο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα (Γνωμοδότηση)
-Επιβολή προστίµου σε διάδοχο εργοδότη για άρνηση απασχόλησης εργαζόµενης µετά από την επιστροφή της από άδεια µητρότητας (ΣτΠ)
-Μη νόμιμη η παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου, από τις μεταβιβασθείσες, στην οικογένεια αποβιώσαντος δανειολήπτη, συνταξιοδοτικές παροχές
-Aχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ΕΚΑΣ. Aπαίτηση του ΙΚΑ για επιστροφή διπλάσιου από το καταβληθέν ποσό
-Χορήγηση δεδομένων υγείας για δικαστική χρήση και σύσταση σε νοσοκομείο για μη τήρηση αρχείου
-Νομικά ζητήματα από την εφαρμογή του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, σε σχέση με τη βεβαίωση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου
-ΝΣΚ: Έγκυρη η υποψηφιότητα όταν γίνεται υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης ισοτιμίας στο ΔΟΑΤΑΠ αλλοδαπών τίτλων και όχι των πράξεων αναγνώρισης
- Επανεγγραφή συζύγου ως προστατευόμενου μέλους οικογένειας σε κλάδο υγείας του ΕΤΑΑ παρά την προηγούμενη διαγραφή της
- Αλλαγή στον Κώδικα Πολ.Δικονομίας: Αναστέλλεται τον Αύγουστο η προθεσμία για την κατάθεση αντικρούσεων του άρθρου 237 παρ.2
-Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
-Έναρξη έκτισης ποινών επί καταδικαστικών αποφάσεων μετά την τυπική αποφυλάκιση (Γνωμοδότηση-Α' Δημοσίευση)
-Απόδοση νοσηλείων λόγω μη συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής (ΣτΠ)
-Δυνατότητα εγγραφής νηπίου σε δύο σχολικές μονάδες (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)
-Καταχρηστική η χρέωση προμήθειας ανάληψης ξένων τραπεζογραμματίων από καταθετικό λογαριασμό συναλλάγματος (ΣτΚ)
-Μη νόμιμη η συμμετοχή υπαλλήλου σε συνδικαλιστική οργάνωση μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης (ΝΣΚ)
-Τέλος επιτηδεύματος σε υποκατάστημα ημεδαπής εταιρίας στην αλλοδαπή (Γνωμοδότηση)
- Νομική φύση των γνωματεύσεων των ειδικών στρατολογικών επιτροπών και περιεχόμενο αρμοδιοτήτων των Επιτροπών Απαλλαγών
- Μείωση υπέρογκης οφειλής στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση νερού (Σύσταση Συν. Καταναλωτή)
- Δεν δικαιούνται οι δικαστές την 3μηνη άδεια ανατροφής τρίτου τέκνου μετ' αποδοχών
- Το ΕΤΑΑ δεν υποχρεούται να ανακαλέσει τις πράξεις επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας σε εφαρμογή του καταργθέντος αρ.39 ν.4331/2015 (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)
- Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τη Γεν.Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (Γνωμοδότηση ΑΠΔΠΧ)
-Θέματα που ανακύπτουν από άδειες που χορηγούνται σε επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή πάγκων και την επιβολή σχετικών τελών εκ μέρους των Δήμων (Γνωμοδότηση)
-Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου στο Δημόσιο λόγω υποβολής αναληθούς πιστοποιητικού σπουδών (γνωμοδότηση)
-Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τη λήξη της θητείας των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών
-Αδυναμία εξόφλησης φόρου κληρονομίας μέσω παραχώρησης της κυριότητας κληρονομηθέντος ακινήτου στο Δημόσιο (ΣτΠ)
- Εξάλειψη υποθηκών υπέρ Δημοσίου. Μη νόμιμη η συναίνεση του εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς οι ασφαλιζόμενες απαιτήσεις (Γνωμοδότηση)
- Χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας (ΣτΠ)
- Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας (Γνωμοδότηση)
- Αποζημίωση καταναλώτριας ύψους 1.100 ευρώ από ταξιδιωτικό πρακτορείο
-Παρουσία γονέων/κηδεμόνων κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων στα ανήλικα παιδιά τους (ΣτΠ)
- Υπάλληλοι δημ.τομέα ιδιωτικού δικαίου: Προσμέτρηση χρόνου απασχόλησης σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
- Άδειες ανατροφής τέκνων πατέρων στρατιωτικών, των οποίων η σύζυγος δεν εργάζεται (ΣτΠ)
- Καταβολή αναδρομικών ποσών σύνταξης. Μη νόμιμη η προβολή της 5ετούς παραγραφής από το ΙΚΑ (ΣτΠ)
-Πρόσβαση σε έγγραφα με την απόδειξη ειδικού έννομου συμφέροντος (ΣτΠ)
- Εταιρίες τηλεφωνίας δεν εφαρμόζουν το νόμο για το Μητρώο Συνδρομητών σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
- Ασφαλιστική κάλυψη μελών οικογένειας που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης (εγκύκλιος)
- Παραβάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Γνωμοδότηση)
- Δικαίωμα συνταξιοδότησης ψυχικά ασθενούς ασφαλισμένου (ΣτΠ)
- Συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική δικαστική απόφαση (Γνωμοδότηση)
- Παράνομες χρεώσεις για νοσηλεία ασφαλισμένου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο (ΣτΠ)
- Kατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ελεύθερων επαγγελματιών (Yπ.Οικ.)
- Τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης δεν υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση (γνωμοδότηση)
- Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν
- Επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για αγορά παραβόλων ΤΑΧΔΙΚ που δεν χρησιμοποιήθηκαν
- Νέα Εγκύκλιος για το Νόμο των Υπερχρεωμένων με Υπόδειγμα Κατάστασης Οφειλών και Κωδικοποίηση του ν.3869/2010
- Ακατάσχετο το επίδομα θέρμανσης
- Δικαίωμα πρόσβασης του ασθενούς στον ιατρικό του φάκελο
- Aπαγορεύονται οι χρεώσεις για πληρωμές με κάρτες. Τί προβλέπει ο Ν.4370/2016 (Συνήγορος Καταναλωτή)
- Αποστολή δεδομένων στις ΗΠΑ: Πώς προστατεύεται η ιδιωτική ζωή από τη μαζική επιτήρηση;
- Έγγραφος τύπος Δημοσίων Συμβάσεων (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)
- Πρόστιμο σε τράπεζα για παράνομη επεξεργασία δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας ιδιώτη
- Η Οδηγία 2014/17/ΕΕ που θέτει κανόνες στις Τράπεζες για τα στεγαστικά δάνεια
- Νόμιμη η δημοσίευση του ΔΣ Εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και όχι στο ΦΕΚ για τη συμμετοχή της ΑΕ σε διαγωνισμό (ΝΣΚ)
- Οι τροποποιήσεις στην Αναγκαστική Απαλλοτρίωση με το Νόμο 4364/2016
- Κατάθεση σήματος από αλλοδαπούς καταθέτες
- Bοήθημα ανεργίας ελευθέρων επαγγελματιών. Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης (ΣτΠ)
- Κατάσχεση αναδρομικών συντάξεων στα χέρια Τράπεζας (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)
- Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το νόμο για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων
- Νομικά εμπόδια για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών
- Συμμόρφωση της Διοίκησης με δικαστική απόφαση - Αναδρομικότητα διορισμού υπαλλήλου (ΝΣΚ)
- Αποζημίωση 11.000 ευρώ σε τουρίστες λόγω πυρκαγιάς σε μισθωμένο αυτοκίνητο
- Πρακτικό συμβιβασμού που αφορά ακίνητο και μεταγραφή αυτού (Γνωμοδότηση Εισ.ΑΠ)
- Υπολογισμός ημερών ασφάλισης των απασχολουμένων με μειωμένο ωράριο
- Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος για τη μεταγωγή κρατουμένων
- Εγκύκλιος για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
- Ζητήματα επιστροφής φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος μετά από νέο καθορισμό αξίας οικοπέδου (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)
- Εγκύκλιος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την μεταγωγή κρατουμένων
- Χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων ή πιστοποιητικών από τα ληξιαρχικά βιβλία σε οποιονδήποτε αιτούντα και χωρίς την δικαιολόγηση εννόμου συμφέροντος (ΝΣΚ)
- Καταβολή επιδομάτων τέκνων με έλεγχο προϋποθέσεων και στο πρόσωπο της μητέρας (ΣτΠ)
- Δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Έκθεση των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή
- Επανέλεγχος και επιστροφή ΦΠΑ επί ειδικής δήλωσης για μεταβίβαση ακινήτου - Παραίτηση υπαλλήλου εις βάρος της οποίας έχει ασκηθεί ποινική δίωξη (Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ)
- Καθυστερήσεις διεκπεραίωσης πολεοδομικών υποθέσεων
- Διόρθωση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ύψους 7.746 ευρώ λόγω μη ορθής μέτρησης (ΣτΚ)
- Νόμιμη η τοποθέτηση κάμερας στο ασανσέρ σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
- Η Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών εν διαστάσει συζύγου για την επιδίκαση διατροφής (γνωμοδότηση ΝΣΚ)
- Oι αλλαγές στο Σωφρονιστικό σύστημα και στα Καταστήματα κράτησης με το νόμο 4356/2015
- Tροποποίηση διατάξεων για την Αστική Ευθύνη του Τύπου με το νόμο 4356/2015
- Tα 10 θέματα που διαβάστηκαν περισσότερο το 2015 από τους αναγνώστες του legalnews24.gr
- Eγκύκλιος για την ποινική δίωξη λόγω μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο
- Oι τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με το νόμο 4356/2015
- Oι τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα με το Νόμο 4356/2015
- Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας προτείνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή
- Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Δεκ 2015)
- To επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού δικαιούνται και οι άνδρες δικηγόροι από το Ταμείο Προνοίας (ΣτΠ)
- Διαζύγιο και Δικαστικός χωρισμός: Εφαρμοστέο δίκαιο (Kανονισμός 1259/2010)
- Mη επιτρεπτή η διαβίβαση από τον ΟΑΕΔ πληροφοριών για εγγραφή προσώπου στα μητρώα ανέργων για το σκοπό υπεράσπισης δικαιώματος
- Eνοικίαση αυτοκινήτου: Μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου
- Η ευρωπαϊκή κληρονομική διαδοχή. Κανονισμός και σχετικά έντυπα
- Σύμβαση χρησιδανείου επί διαμερίσματος. Απόδοση του διαμερίσματος σε περίπτωση μη καταβολής των δαπανών συντήρησης
- Νομική βοήθεια επί διασυνοριακών διαφορών. Η Οδηγία 2002/8/ΕΚ
- Νέος ΚΠολΔ: Στο Ειρηνοδικείο πλέον η εκδίκαση διαφορών από κοινόχρηστα μέχρι 20.000 ευρώ
- Aθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές - Παραπλανητικές και επιθετικές πρακτικές (κοινοτική οδηγία)
- Εκμίσθωση ακινήτων φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Χρονική διάρκεια της μίσθωσης (γνωμοδότηση ΝΣΚ)
- Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την αγορά οργανωμένων ταξιδιών μέσω διαδικτύου
- Διανομή ιδανικών μεριδίων κληρονομιαίας περιουσίας (Γνωμοδότηση ΕισΑΠ)
- Βελτίωση οδηγίας για διαδικασία χορήγησης επιδόματος ασθενείας (ΣτΠ)
- Δικαστική αντιμετώπιση του ΕΝΦΙΑ - Σχέδια εξωδίκου και ενδικοφανούς προσφυγής από το ΔΣ Πειραιά
- Άρση του τραπεζικού απορρήτου της Ελβετίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κατάργηση χρεώσεων περιαγωγής και ισότιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο
- Αθέτηση δήλωσης πρόσληψης σε θέση εργασίας (ΣτΠ)
- Υπερχρεωμένα: Κατηγοριοποίηση εκκρεμών αιτήσεων και αιτήσεων μετά το ν.4336/15
- Προϋποθέσεις αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης χωρίς δικαστική απόφαση (εγκύκλιος)
-Κώδικας Μετανάστευσης: Εγκύκλιος για την εφαρμογή του αρ.26 παρ.1
-Απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών
-Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω πενταετούς παραγραφής (ΣτΠ)
-Στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για συμβιβαστική επίλυση των διαφορών
-Επιβάρυνση πολιτών με τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα που πλέον δεν κατέχουν (ΣτΠ)
-Ποινική δίωξη στις φορολογικές διαφορές: Γνωμοδότηση αρ.4/2015 Εισ. Αρείου Πάγου
-Kατάθεση πρόσθετων λόγων στη διαδικασία σημάτων
-Απαγωγή τέκνου από γονέα. Τί προβλέπει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός
-Δήλωση εκχώρησης μισθωμάτων στο Δημόσιο- Το ειδικό έντυπο
-Το νέο έντυπο αίτησης για τα υπερχρεωμένα μετά τις αλλαγές του νόμου 4336/2015
-Συνέπειες αναστολής εκτέλεσης κατάσχεσης εις χειρας τρίτου (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)
-Εκτελεστότητα αποφάσεων συναινετικών διαζυγίων
-Η ειδική πραγματογνωμοσύνη του άρθρου 110Α του ΠΚ
-Yπαλληλικός Κώδικας : Τί αλλάζει με το νόμο 4325/2015
-Αλλαγές στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας με το νόμο 4325/2015
-Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα με το νόμο 4322/2015
-Οι τροποποιήσεις του ΚΠΔ με το νόμο 4322/2015
-Ανάλυση DNA: Το άρθρο 200α του Κωδικα Ποινικής Δικονομίας
-To αδίκημα της δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους στο διαδίκτυο
-Tροποποίηση άρθρων 286 και 56 του ΠΚ
-Τί προβλέπει το άρθρο 237 του σχεδίου ΚΠολΔ για την έγγραφη διαδικασία στις πολιτικές δίκες
-Νέο άρθρο 81α στον Ποινικό Κώδικα για το ρατσιστικό έγκλημα
- Νομική Ανασκόπηση 2013: Ολες οι τροποποιήσεις στους Κώδικες:
ΚΠολΔ      ΑΚ       ΠΚ      ΚΠΔ
Κοινός λογαριασμός: επιτρεπτή η κατασχεση μονο στη μεριδα του καθ ου συνδικαιούχου (γνδ του ΝΣΚ)
-Άσκηση δεύτερης προσφυγής κατά το αρ.70 ΚΔΔ
-Τροποποιήσεις του ΠΚ και του ΚΠΔ σχετικά με την ηλεκτρονική επιτήρηση
-Ρύθμιση του ν.4198/2013 για τις εκκρεμείς διοικητικές δίκες αλλοδαπών
-Τροποποίηση διατάξεων κωδικοποιημένης νομοθεσίας για τα δημόσια έργα
-Παραγραφή αδικημάτων: Τι προβλέπει ο νέος νόμος 4198/2013
-Οργάνωση και δράση πολιτικών κομμάτων και εξυπηρέτηση της ελεύθερης λειτουργίας της δ-δημοκρατίας
-Nέες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ και κατάργηση άρθρων του ΑΚ
-Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής και αίτησης αναστολής για φορολογικά πρόστιμα στη Γεν.Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων - Τί προβλέπει η εγκύκλιος
-Λανθασμένα χιλιοστά-Νομιμότητα γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας
-Οι ώρες κοινής ησυχίας
-Η ευρωπαϊκή κληρονομική διαδοχή
-Το νέο άρθρο 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
-Oι αλλαγές στο κτηματολόγιο με το ν.4164/2013
-Τα δικαιώματα των επιβατών στα πλοία
-Διακοπή της παραγραφής με άσκηση αγωγής
-Το νομικό πλαίσιο για τα "spam"
-Το νομικό πλαίσιο της επίταξης
-Η διαδικασία της πτώχευσης
-Νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών
-Υπαγωγή των ελεύθερων επαγγελματιών στο νόμο για τα υπερχρεωμένα
-Ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος
-Εγγραφή και διαγραφή διαταγής πληρωμής στον Τειρεσία
-Καταχρηστικοί όροι στεγαστικών δανείων
-Τα δικαιώματα των καταναλωτών στα ξενοδοχεία
-Ποιά χρέη υπάγονται στο νόμο για τα υπερχρεωμένα
-Αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης πτήσης
-Κατάσχεση καταθέσεων τραπεζικού λογαριασμού
-Οι συνέπειες λύσης της μνηστείας
-Θρησκευτική ελευθερία και προστασία κατά των διακρίσεων
-Εξαίρεση κλειστών διαμερισμάτων από τις κοινόχρηστες δαπάνες
-Ποιοί μπορούν να υπαχθούν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα
-Παρακολούθηση με κάμερες στο χώρο εργασίας
-Ακατάσχετο μισθών και συντάξεων
-Βασικό νομικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο
-Το ελάχιστο περιεχόμενο των εταιρικών καταστατικών
-Άρση του φορολογικού απορρήτου με εισαγγελική παραγγελία
-Εταιρία Συμβολαιογράφων
-Νέα εταιρική μορφή: Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
-Άδεια μητρότητας
-O νέος νόμος για τα σήματα
-Καθορισμός χρονοχρέωσης από το δικηγόρο
-Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών
-Αποζημιώσεις δικηγόρων υπηρεσίας
-Δικαίωμα αποζημίωσης του επιβάτη σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης-Ευρωπαϊκό Δίκαιο
-Τί σημαίνει η θέση σε διαθεσιμότητα
-Οι αλλαγές στο διαζύγιο με το ν.4055/2012
-Διαφήμιση δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών. Τί προβλέπει ο πρόσφατος νόμος
-Μεταφορά Εργαζομένων
-Διατροφή
-Τροποποιήσεις Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
-Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα
-Δικαστική Απέλαση
-Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής
-Διαταγή Απόδοσης Χρήσης του Μισθίου


Σχόλια