Αλλαγή στον Κώδικα Πολ.Δικονομίας: Αναστέλλεται τον Αύγουστο η προθεσμία για την κατάθεση αντικρούσεων του άρθρου 237 παρ.2

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, κλπ. Στο τελικό κείμενο του νόμου συμπεριλήφθηκε με τροπολογία διάταξη που προβλέπει τροποποίηση του άρθρου 147 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αναφέρεται στην αναστολή των προθεσμιών για το χρονικό διάστημα από 1η έως 31 Αυγούστου.
Ειδικότερα η αλλαγή που επιφέρει ο νέος νόμος είναι ότι στις διατάξεις των προθεσμιών που αναστέλλονται τον Αύγουστο, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 147, προστέθηκε και η διάταξη του άρθρου 237 παρ.2 ΚΠολΔ, δηλαδή η προθεσμία για την κατάθεση των αμοιβαίων αντικρούσεων που γίνονται με προσθήκη στις ήδη κατατεθειμένες προτάσεις. Η αναστολή αυτής της προθεσμίας δεν προβλεπόταν μέχρι σήμερα, σε αντίθεση με την προθεσμία για τις προτάσεις (αρ.237 παρ.1). Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της συγκεκριμένης διάταξης, η ταυτότητα του νομικού λόγου επιτάσσει να επεκταθεί η αναστολή που ισχύει για τις προτάσεις και στις αμοιβαίες αντικρούσεις, «καθώς η ανελαστικότητα των στενών προθεσμιών που προβλέπει η νέα διαδικασία αφορά και την τελευταία ενέργεια, η οποία σε κάθε περίπτωση, παρακολουθεί, από δικονομικής απόψεως, την πρώτη και δεν νοείται να τυγχάνει διαφορετικής δικονομικής αντιμετώπισης ούτε από λογική άποψη». Επομένως, στις αναφερόμενες στο άρθρο 147 παρ.2 ΚΠολΔ διατάξεις, προστίθεται και η παράγραφος 2 του άρθρου 237 και αναστέλλεται η σχετική προθεσμία για το μήνα Αύγουστο. [legalnews24.gr]

Σχόλια