Αναρτήσεις

Θέσεις Νομικών στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α΄ 101/12.06.2018), προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εκ των προβλεπόμενων στην εν λόγω διάταξη θέσεων εργασίας με απολύτως εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της ενέργειας.  Οι θέσεις θα καλυφθούν με αντίστοιχες συμβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με διάρκεια που μπορεί να εκτείνεται έως και τις 30.06.2019. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού της Αρχής.  Η ΡΑΕ προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την υποστήριξη της παραγωγής επιστημονικού έργου, των παρακάτω ειδικοτήτων: Α1. Μηχανικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) Α2. Θετικών Επιστημών Α3. Νομικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) Α4. Οικονομικών Επιστημών. Αιτήσεις έως και τη Δευτέρα 02/07/2018

H Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017

The Law Story: Συνέδριο για την επόμενη γενιά δικηγόρων της Ελλάδας

Παραγραφή του δικαιώματος επιβολής φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης (Γνωμοδότηση)

Θέση Δικηγόρου στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

Ανάκληση δωρεάς εν ζωή από σύζυγο λόγω αχαριστίας. Εξώδικη δήλωση ανάκλησης μετά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου

Αποκλειστικά στο legalnews24.gr: Το Ψήφισμα της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων για τη Συμφωνία με τα Σκόπια

Τα 10 καλύτερα δικαστικά φιλμ όλων των εποχών

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέων Δικηγόρων

Καταδίκη της Κύπρου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αστυνομική βία κατά αλλοδαπού

Έκτακτο έλεγχο από το δικαστήριο ζητά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εταιρία Folli Follie

Τέσσερις (4) θέσεις Ασκούμενων Δικηγόρων στον ΔΣ Θεσσαλονίκης

Νέος Νόμος 4548/2018 για το Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών (φεκ)

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στην Έρευνα

Σύγκληση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τη νομιμότητα ή μη της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης

Άρνηση των δικαστικών αρχών για προσβολή της πατρότητας μετά από 42 χρόνια: Δικαίωση του προσφεύγοντα από το ΕΔΔΑ

Προσωπικά δεδομένα: Κατάργηση των γνωστοποιήσεων τήρησης αρχείου/επεξεργασιών και της χορήγησης αδειών

∆εκτή για την έκδοση διαβατηρίου η συντετµηµένη αναγραφή τόπου γέννησης στο δελτίο ταυτότητας

Θέση προσώπου σε κατάσταση πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης με δικαστική απόφαση – επιμέλεια αυτού (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)

Έρχεται η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων σε 19 Ειρηνοδικεία όλων των περιφερειών

Αρνείται να αποφασίσει για το θέμα των αμβλώσεων στην Βόρεια Ιρλανδία το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας

Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά»

Συντριπτικό "όχι" 90,68% των δικηγόρων της Αθήνας στην ίδρυση νέων Πρωτοδικείων: Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος

Αντίθετη στην ίδρυση νέων Πρωτοδικείων στην Αττική η Ένωση Δικαστών

Τελευταία μέρα του Δημοψηφίσματος του ΔΣΑ η Δευτέρα, 11.6.2018