Αναρτήσεις

Αλλάζει η διάταξη για το ενημερωτικό έντυπο της διαμεσολάβησης μετά τις αντιδράσεις: Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων

Αλλαγή στη ρύθμιση του άρθρου 3 παρ.2 εδ.β' του νόμου 4640/2019 σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης ενημερωτικού εγγράφου για τη δυνατότητα διαμεσολάβησης κατά την κατάθεση της αγωγής προβλέπεται σε τροπολογία που προωθήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή. Η σχετική ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων αναφέρει τα ακόλουθα: «Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι προωθήθηκε σήμερα (5.12.2019) από τον Υπουργό Δικαιοσύνης νομοθετική ρύθμιση προς ψήφιση στη Βουλή, με την οποία τροποποιείται το εδάφιο β, της παραγράφου 2, του άρθρου 3, του Ν. 4640/2019, που αφορά στο ενημερωτικό έγγραφο για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης των δεκτικών διαθέσεως διαφορών και για την υποχρέωση προσφυγής στην αρχική συνεδρία κατά τη διαδικασία των άρθρων 6 και 7 του νόμου αυτού. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση το ενημερωτικό έγγραφο μπορεί να κατατεθεί μέχρι και τη συζήτηση της αγωγής, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, έτσι το απαράδεκτο θα αφορά πλέον τη συ…

30 ιστορίες από τα δικαστήρια: Το βιβλίο του δικαστή Γ.Ευαγγελάτου με καλό σκοπό

Νόμιμες οι νέες ταυτότητες σύμφωνα με το ΣτΕ

Κάθε ιδιοκτήτης διαμερίσματος σε κτίριο επί του οποίου έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία υποχρεούται να συμβάλλει στις δαπάνες για τη θέρμανση των κοινόχρηστων μερών (ΔΕΕ)

Η προστασία της κύριας κατοικίας στο Ν 3869/2010, μετά την κατάργηση των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 9, και στο Ν 4605/2019

Υπερχρεωμένα: Μηδενικές μηνιαίες καταβολές σε διάστημα 5ετίας

Εμπρόθεσμο ή μη αποποίησης κληρονομίας που έγινε μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος (ΝΣΚ)

Αποφάσεις του ΔΣΑ για το δικαστικό ένσημο και τη διαμεσολάβηση

Δικηγόρος κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών: Του έπεσε η κοκαΐνη από τη τσέπη έξω από το δικαστήριο

Αποχή των δικηγόρων Ηρακλείου στις 5 Δεκεμβρίου 2019 - Γενικές Συνελεύσεις σε ΔΣ Θεσσαλονίκης και Πάτρας

Brexit, EU and the Law

Έκτακτη σύγκληση της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

Θέση ασκούμενου/ης δικηγόρου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση: Ο προστιθέμενος χαμένος χρόνος και χρήμα σε βάρος του διαδίκου και οι επιπτώσεις στον δικαστηριακό δικηγόρο

Αγωγή κατά αεροπορικής εταιρείας: Προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ από δικαστήριο της Κύπρου

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Ελλάδα και Ευρώπη

Αντιδράσεις των δικηγόρων στην υποχρέωση κατάθεσης εντύπου για τη διαμεσολάβηση και στην επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές