Αναρτήσεις

Η τύχη της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου σε περίπτωση μεταβίβασής του πριν τη λήξη της (Άρθρα 614 επ. Α.Κ.)

Του Ηρακλή Δημ. Μουράβα , Δικηγόρου ΜΔΕ Στη συναλλακτική ζωή ένα νομικό ζήτημα που απασχολεί τους εμπλεκομένους όταν πρόκειται να μεταβιβαστεί ένα ακίνητο,είναι η τύχη της μίσθωσης του ακινήτου μετά τη μεταβίβαση και αν ο μισθωτής θα εξακολουθεί και με τα νέα δεδομένα να παραμένει εντός του ακινήτου ή όχι. Και τούτο διότι δεν είναι σπάνιο στην πράξη,κατά τη διάρκεια ενεργής σύμβασης μίσθωσης ακινήτου μεταξύ του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) και του μισθωτή(ενοικιαστή), το ακίνητο (μίσθιο) να αλλάξει κυριότητα. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. Ο βασικότερος είναι η πώληση του ακινήτου από τον εκμισθωτή σε νέο ιδιοκτήτη. Επίσης το ακίνητο μπορεί να αλλάξει πλήρως κυριότητα, όταν ο ιδιοκτήτης προβεί σε δωρεά σε τρίτο πρόσωπο ή σε γονική παροχή   προς τα τέκνα του.Ακόμη, ενδέχεται το ακίνητο να του κατασχεθεί με πλειστηριασμό λόγω χρεών ή να κληρονομηθεί αιτία θανάτου, αν ο ιδιοκτήτης αποβιώσει και αποδεχτούν οι κληρονόμοι του την κληρονομιά. Επίσης το ακίνητο μπορεί μερικώς να αλλάξει κυριότη

Πρόσληψη 4 διδασκόντων στη Νομική Σχολή ΑΠΘ

Αγωγή αποζημίωσης κατά νοσοκομείου - Χορήγηση λάθος φαρμάκου στην ενάγουσα από νοσηλευτή (ΔΠρΛαμ)

Νέες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - Σε διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπ.Δικαιοσύνης

Συνέχιση αποχής δικηγόρων Αθηνών μέχρι και 8 Δεκεμβρίου 2023

Προκήρυξη διαγωνισμού για 38 οργανικές θέσεις Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)

Αγωγή δικηγόρου για αμοιβές Νομικής Βοήθειας - Παρέμβαση δικηγορικού συλλόγου υπέρ του ενάγοντος (ΕιρΠατ)

Καθολική αποχή των δικηγόρων της Αθήνας από Δευτέρα 27.11 έως και Παρασκευή 1.12.2023

Μεταξύ εκλογών, χαμένη ατομική αναφορά

Ο Eχθρός του Δικηγόρου

Μεγάλη η συμμετοχή των δικηγόρων στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα νέα φορολογικά μέτρα

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων δικηγόρων με πάγια αντιμισθία στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα: Απαράδεκτο αγωγής λόγω αοριστίας

Ελευθέρωση Εγγυητών, απο συμβαση αλληλοχρεου λογαριασμού που καταγγέλθηκε και ρυθμίστηκε με συμβαση απλου δοσοληπτικου λογαριασμού, χωρίς ωστόσο να συμβληθούν στην τελευταία

Δεκτή η προσφυγή κατά απόφασης απέλασης πολίτη της ΕΕ διαμένοντος στη χώρα πέραν των 10 ετών

Και όμως … μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να κερδίζει λιγότερα από έναν υπάλληλο

Δεκτή η αγωγή δικηγόρου για καταβολή αμοιβών Νομικής Βοήθειας

Tα ανθρώπινα δικαιώματα σε δοκιμασία - Αφηγήσεις για τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης σε πέντε ελληνικά νησιά

Σχέδιο "Θέμιδα" : Προτάσεις για την ανασυγκρότηση της Δικαιοσύνης, επιτάχυνση και αναβάθμιση της ποιότητάς της (Εμπλουτισμένο με τα στάδια υλοποίησης του σχεδίου)

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου