Αναρτήσεις

Διαβίβαση δεδομένων οφειλέτη σε δικηγόρο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση: Σκέψεις με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Το γνωστό θέμα της πρακτικής των εισπρακτικών εταιρειών να καλύπτονται υπό τον δικηγορικό μανδύα στην προσπάθεια τους να εισπράττουν οφειλές, επαναφέρει η πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [1] , η οποία προκάλεσε διάφορες συζητήσεις. Το δικαστήριο δέχθηκε την έφεση του ενάγοντος και εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου που είχε απορρίψει την αγωγή του κατά εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Η τελευταία είχε διαβιβάσει τα δεδομένα του οφειλέτη ενάγοντος σε δικηγορική εταιρεία προκειμένου να εισπράξει την οφειλή με τηλεφωνικές οχλήσεις . Το Πρωτοδικείο αναγνώρισε την υποχρέωση της εναγόμενης εταιρείας να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 5.849 ευρώ με το νόμιμο τόκο, κρίνοντας ότι η διαβίβαση από την εναγόμενη των προσωπικών δεδομένων του ενάγοντος στη δικηγορική εταιρεία αποτελούσε παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς ο ενάγων δεν είχε ενημερωθεί σχετικά κατά τη σύναψη της σύμβασης και της συλλογής των δεδομένων του.

Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι στην εντατική

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Δικηγόρων Εξεταστικής Περιόδου Α 2020

Δικαστικοί Υπαλληλοι: Ζητούν μαζικά τεστ κορωνοϊού και τακτικές απολυμάνσεις στα δικαστήρια

Υπέρ δικηγόρου απόφαση ασφαλιστικών για οφειλόμενη αποζημίωση Νομικής Βοήθειας

Πλήρης αποζημίωση από πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με κρυμμένο ελάττωμα

Θέση Δικηγόρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θέση Νομικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

70 χρόνια από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Η έννοια της γενετήσιας πράξης στον νέο Ποινικό Κώδικα