Αναρτήσεις

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώνουν τους δανειολήπτες για τους κινδύνους που ενέχουν τα δάνεια σε ξένο νόμισμα

Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc κ.λπ. κατά Banca Românească SA: Όταν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χορηγεί δάνειο σε ξένο νόμισμα, πρέπει να παρέχει στον δανειολήπτη επαρκή πληροφόρηση ώστε αυτός να είναι σε θέση να λάβει συνετή και εμπεριστατωμένη απόφαση. Επομένως, ο επαγγελματίας οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή κάθε πληροφορία που του είναι αναγκαία για να αξιολογήσει τις οικονομικές συνέπειες ρήτρας στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Κατά τα έτη 2007 και 2008, η Ruxandra Paula Andriciuc και άλλα πρόσωπα, τα οποία κατά τον χρόνο εκείνο λάμβαναν τα εισοδήματά τους σε ρουμανικά λέι (RON), συνήψαν με τη ρουμανική τράπεζα Banca Românească συμβάσεις δανείου σε ελβετικό φράγκο (CHF), για την απόκτηση ακινήτων, την αναχρηματοδότηση άλλων δανείων ή την κάλυψη προσωπικών αναγκών. Βάσει των συμβάσεων δανείου, οι δανειολήπτες υποχρεούνταν να εξοφλούν τις μηνιαίες δόσεις του δανείου σε ελβετικά φράγκα, και δέχθηκαν να αναλάβουν τον κίνδυνο που αφορούσε τις ενδεχό…

Η παρακολούθηση των email του εργαζόμενου από τον εργοδότη συνιστά παραβίαση της ιδιωτικότητάς του (ΕΔΔΑ)

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών σε τέσσερα μέλη του κινήματος κατά των εξορύξεων χρυσού στην Χαλκιδική- Ξεκινούν δύο ακόμα δίκες

Το Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα εγγραφών νέων μελών-Δικηγόρων στον κατάλογο με δικαίωμα ψήφου στις δικηγορικές εκλογές

Τα ονόματα των Δικηγόρων που κληρώθηκαν στις Επιτροπές Κτηματολογίου και Δασικών Χαρτών

Νομικά Προβλήματα των Διαδικτυακών Συναλλαγών

ΣτΕ: Συνταγματικό το πρόστιμο των 10.549,44 ευρώ που επιβάλλεται στον εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο

Αυτοδίκαιη λύση διμελούς Ομόρρυθμης Εταιρίας με εκούσια έξοδο του ενός εταίρου

Αποφάσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ στις 13/9

Απαγόρευση του καπνίσματος στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης

Τρεις (3) θέσεις Δικηγόρων στο Δήμο Αχαρνών Αττικής

Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο Βασίλειος Πέππας

Του ζήτησε διαζύγιο επειδή δεν της έφτιαχνε τουαλέτα στο σπίτι

Δικαστική ήττα για τη Ryanair: Οι εργαζόμενοι μπορούν να ασκήσουν αγωγή εναντίον της στα δικαστήρια του τόπου όπου εργάζονται (ΔΕΕ)

Επιβολή προστίμου βάσει βιβλίων & στοιχείων που κατασχέθηκαν. Απαιτείται η σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης και δεν αρκεί απλή απόδειξη παραλαβής τους (ΣτΕ)

Η Διοικητική Διαδικασία ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστή

Καταχρηστική η έκδοση διαταγής πληρωμής από την τράπεζα κατά δανειολήπτη. Ακύρωση της διαταγής

Καταβολή ποσού εξόδων κηδείας σε δικαιούχο, το οποίο εκ παραδρομής πιστώθηκε σε λάθος τραπεζικό λογαριασμό (ΣτΠ)

Εξομοίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης με ιδιόχειρη υπογραφή

Θέση διδάσκοντος Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το ν.4488/17: Διαταγή Πληρωμής οφειλόμενου μισθού