Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Η απόφαση στη δίκη Γιακουμάκη

Ένοχος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατ' εξακολούθηση, κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων ο πρώην διευθυντής της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων. Αντιθέτως αθωώθηκαν η υπεύθυνη της εστίας και ο πρώην υπουργός Χρήστος Μαρκογιαννάκης.

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος LL.M. 
Το νέο άρθρο 294 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.4335/2015, δίνει το δικαίωμα στον ενάγοντα να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγομένου πριν αυτός προχωρήσει στη συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης και

Απεργία των Δικαστικών Υπαλλήλων την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Σύμφωνα με ανακοίνωση (06/12/2016) της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ), η τελευταία καλεί τα μέλη της, τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ και τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά

Σεμινάρια Ποινικής Δικηγορίας

Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, σεμινάρια για την τέχνη της ποινικής δικηγορίας με έναρξη τον Ιανουάριο του 2017.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4441/2016 για την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». Οι διατάξεις του νόμου ρυθμίζουν τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή προσωπικών και

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση µε επιλογή µίας (1) θέσης δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής, στο ∆ήµο Ηρακλείου Αττικής. Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως ισχύει. Αντικείµενο της

Ανάκληση οικοδομικής αδείας μετά πάροδο ευλόγου χρόνου

Γράφει η Σόφη Ε. Παυλάκη, Δικηγόρος ΜΔΕ
Όπως έγινε δεκτό με την απόφαση ΣτΕ 1261/2016 (Τμ. Ε΄)[1], οι διατάζεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, που αφορούν το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών, αποβλέπουν στην προστασία γενικότερου και

Θέση Νομικού στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Παράνομη μετοίκηση συζύγου με τα ανήλικα τέκνα σε άλλο κράτος-μέλος.Παραβίαση δικαστικής απόφασης (α' δημοσίευση)

Μονομελές Εφετείο Πατρών 264/2016 (α΄δημοσίευση): Γαμικές διαφορές. Διεθνής δικαιοδοσία. Παράνομη μετοίκηση του ενός συζύγου με τα ανήλικα τέκνα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. Παραβίαση δικαστικής απόφασης. (Εφέτης: Μαρία Παπαδογρηγοράκου,

Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων του διαγωνισμού των δικαστών

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του ΚΓ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνση πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης). Δείτε τα αποτελέσματα εδώ .Επίσης έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των γραπτών

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...