Αναρτήσεις

Προτεραιότητα στο διορισμό δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων ζητά με αίτημα της στον Άρειο Πάγο η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων

Η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος υπέβαλε τεκμηριωμένο αίτημα στο Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου προκειμένου κατά την επικείμενη κλήρωση δικαστικών αντιπροσώπων να αποδοθεί η προβλεπόμενη στο π.δ. 26/2012 προτεραιότητα στον διορισμό δικηγόρων ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής (έναντι των λοιπών κατηγοριών, πλην δικαστών). Τούτο διότι: • Από την διάταξη του άρθρου 68 παρ. 3 του ΠΔ 26/2012 προκύπτει κατά τρόπο σαφή, ότι κατά τη βούληση του νομοθέτη οι δικηγόροι κατατάσσονται σε υψηλότερη θέση προτεραιότητας έναντι όλων των άλλων κατηγοριών πλην των Δικαστών. • Οι Δικηγόροι είναι εκείνοι που πλήττονται οικονομικά από την αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων τις ημέρες προ της διεξαγωγής και μετά την διεξαγωγή των εκλογών, η οποία (αναστολή) θα διαρκέσει στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ένδεκα (11) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή πρακτικά δύο (2) σχεδόν εβδομάδες, σε αντίθεση με τους Δικαστικούς Υπαλλήλους, οι οποίοι δεν υφίστανται καμία περικοπή των αποδοχών τους

Πρόσβαση στα έγγραφα της ΕΕ: Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια ζήτησε την υποστήριξη του Ευρ.Κοινοβουλίου για τη συμμόρφωση της Επιτροπής

Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων από 4 έως και 11 Οκτωβρίου και σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών έως και 18.10.2023 (εγκύκλιος Υπ.Δικαιοσύνης)

Ακυρότητα κατάσχεσης, λόγω συνυπολογισμού του Αυγούστου, όταν η 7μηνη προθεσμία συμπληρώνεται εντός αυτού και ακυρότητα επιταγής προς εκτέλεση, λόγω προγενέστερης ακύρωσης του εκτελεστού τίτλου, με οριστική δικαστική απόφαση (ΜΠρΠειρ)

Διεθνής δικαιοδοσία σε διαφορές γονικής μέριμνας : Έννοια του "υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού" (ΔΕΕ)

Πρόεδρος ΑΠ: Προσδοκούμε τη συνεργασία των δικηγόρων για την αντιμετώπιση παθογενειών και δυσλειτουργιών της δικαιοσύνης

Παρεμπόδιση της δυνατότητας υποβολής αίτησης ασύλου: Μη νόμιμη η υποχρέωση του αιτούντος να υποβάλει δήλωση προθέσεων πριν την αίτηση (ΔΕΕ)

Διόρθωση τιμής πρώτης προσφοράς κατασχεθέντων διαμερισμάτων (ΜΠρΑθ)

Αστικό Δίκαιο: Θέση Εντεταλμένου Διδάσκοντος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καταχρηστικοί κρίθηκαν βασικοί όροι σύμβασης υποθήκης κυπριακής τράπεζας

Πληθωρισμός, Πληθωρισμός Απληστίας και Δίκαιο του Ανταγωνισμού (webinar)

Διακοπή παραγραφής με επίδοση αγωγής στο Δημόσιο από τον ενάγοντα - Έλλειψη της επίδοσης αυτής αναπληρώνεται από την επίδοση της γραμματείας του δικαστηρίου (ΣτΕ)

Επαναδιορισμός ως δικηγόρου, δικαστικού λειτουργού που παύθηκε οριστικά λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας (ΝΣΚ)

Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς τη συναίνεση του εναγόμενου (ΑΠ 1582/22)

Η Ελλάδα μεταξύ των 5 κρατών που οφείλουν να διερευνήσουν την παράνομη χρήση λογισμικού spyware, σύμφωνα με την PACE

Αποζημίωση λόγω έκδοσης παράνομης οικοδομικής άδειας η οποία ακυρώθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΔΠρΛαμ)

Ένταξη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία με ΝΠΔΔ, κατόχου δύο μεταπτυχιακών τίτλων, σε μισθολογικό κλιμάκιο (ΑΠ)

Ενστάσεις και διαφωνίες της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων στο Διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων δικαστικών υπαλλήλων

Kατά της απαγόρευσης κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους προσέφυγε ο Δικηγορικός Σύλλογος Κων/πολης

Προέλεγχος των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των συνυποβαλλόµενων εγγράφων στα Κτηµατολογικά Γραφεία

Πίνακας επιτυχόντων του Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2022

Αναστέλλεται η λειτουργία Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εθνική αρχή ανταγωνισμού μπορεί, στο πλαίσιο εξέτασης ύπαρξης τυχόν κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, να διαπιστώσει παραβίαση του ΓΚΠΔ (ΔΕΕ)

Στήριξε το LegalNews24.gr