Αναρτήσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4489/2017 για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας στις Ποινικές υποθέσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4489/2017 «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις». Σκοπός του νόμου είναι η ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/41/ΕΕ για την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ) είναι δικαστική απόφαση ή απόφαση την οποία εκδίδει ή επικυρώνει δικαστική αρχή κράτους-μέλους της ΕΕ με σκοπό την εκτέλεση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων σε άλλο κράτος-μέλος για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων. Οι ΕΕΕ εκτελούνται από τις ελληνικές αρχές με βάση την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η ΕΕΕ έχει ως αντικείμενο κάθε ερευνητικό μέτρο, περιλαμβανομένης της λήψης αποδεικτικών στοιχείων τα οποία βρίσκονται ήδη στην κατοχή των αρμόδιων αρχών του κράτους εκτέλεσης. Δείτε το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Δικαστική ήττα για την Ελλάδα: Το ΔΕΕ απέρριψε προσφυγή για την «Ανασυγκρότηση της υπαίθρου»

Δικαστήριο δικαιώνει το PKK και απορρίπτει προσφυγή της Τουρκίας κατά 40 Κούρδων ανταρτών

Προφυλάκιση 14 Δικηγόρων διέταξε δικαστήριο στην Τουρκία

Η παρακολούθηση των email του εργαζόμενου από τον εργοδότη συνιστά παραβίαση της ιδιωτικότητάς του (ΕΔΔΑ)

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών σε τέσσερα μέλη του κινήματος κατά των εξορύξεων χρυσού στην Χαλκιδική- Ξεκινούν δύο ακόμα δίκες

Το Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα εγγραφών νέων μελών-Δικηγόρων στον κατάλογο με δικαίωμα ψήφου στις δικηγορικές εκλογές

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώνουν τους δανειολήπτες για τους κινδύνους που ενέχουν τα δάνεια σε ξένο νόμισμα

Τα ονόματα των Δικηγόρων που κληρώθηκαν στις Επιτροπές Κτηματολογίου και Δασικών Χαρτών

Νομικά Προβλήματα των Διαδικτυακών Συναλλαγών

ΣτΕ: Συνταγματικό το πρόστιμο των 10.549,44 ευρώ που επιβάλλεται στον εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο

Αυτοδίκαιη λύση διμελούς Ομόρρυθμης Εταιρίας με εκούσια έξοδο του ενός εταίρου

Αποφάσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ στις 13/9

Απαγόρευση του καπνίσματος στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης

Τρεις (3) θέσεις Δικηγόρων στο Δήμο Αχαρνών Αττικής

Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο Βασίλειος Πέππας

Του ζήτησε διαζύγιο επειδή δεν της έφτιαχνε τουαλέτα στο σπίτι

Δικαστική ήττα για τη Ryanair: Οι εργαζόμενοι μπορούν να ασκήσουν αγωγή εναντίον της στα δικαστήρια του τόπου όπου εργάζονται (ΔΕΕ)

Επιβολή προστίμου βάσει βιβλίων & στοιχείων που κατασχέθηκαν. Απαιτείται η σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης και δεν αρκεί απλή απόδειξη παραλαβής τους (ΣτΕ)

Η Διοικητική Διαδικασία ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστή

Καταχρηστική η έκδοση διαταγής πληρωμής από την τράπεζα κατά δανειολήπτη. Ακύρωση της διαταγής