Αναρτήσεις

Oι πρώτες αποφάσεις με βάση τον Γεν. Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε τις πρώτες αποφάσεις με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Ειδικότερα, με την απόφαση αρ. 66/2018, η Αρχή απηύθυνε επίπληξη σε υπεύθυνο επεξεργασίας για μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αποστολή μηνυμάτων διαφημιστικού χαρακτήρα μέσω της εφαρμογής Viber.  Επίσης, με την απόφαση αρ. 67/2018, απηύθυνε επίπληξη σε υπεύθυνο επεξεργασίας για παραβίαση του άρ. 32 του ΓΚΠΔ αναφορικά με την ασφάλεια της επεξεργασίας –και, κατ’ επέκταση και του άρ. 5 παρ. 1 στοιχ. στ’ του ΓΚΠΔ– λόγω του ότι η εταιρεία δεν είχε λάβει μέριμνα για ενημέρωση του χρησιμοποιούμενου λογισμικού και δεν διέθετε επαρκείς μηχανισμούς για την ανίχνευση επιθέσεων ασφαλείας ούτε διαδικασίες για την τακτική αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας.  Τέλος, με τις αποφάσεις αρ. 68 και 69/2018, απηύθυνε επίπληξη σε τράπεζες για μη έγκαιρη υποβολή γνωστοποίησης περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Κύρωση Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής (ΔΕφΑθ)

Απώλεια δικαιωμάτων προστασίας μητρότητας (ΣτΠ)

Η νομολογία της κρίσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας: Μια ενδοσκόπηση

Διαγραφή οφειλής από μισθώματα που εκχωρήθηκαν στο Δημόσιο (ΣτΠ)

Ο νέος νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρείες

Δικαστικοί Υπάλληλοι Αθηνών: Παράταση δίωρων διακοπών μέχρι και 21-12-2018

Η Αγγλία μπορεί να ανακαλέσει μονομερώς το Brexit και να μείνει στην ΕΕ: Νέα Απόφαση του ΔΕΕ

Νομικές Αθήνας & Θεσσαλονίκης: Δεν υπάρχει περιθώριο για νέες νομικές σχολές

Iσόβια στον 56χρονο που μαχαίρωσε, στραγγάλισε και έκαψε την 18χρονη κόρη του

Ζητήματα από την συμμετοχή και ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση της ΑΕ δυνάμει αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων

Έγκριση και άδεια δόμησης επισκευαστικών επεμβάσεων σε δομικά στοιχεία υπάρχοντος ισογείου οικοδομής προς άρση επικινδυνότητας (ΔΕφΑθ)

Κλιματική Αλλαγή: Η Σοβαρότερη Πρόκληση του 21ου Αιώνα

Καθορισμός ιθαγένειας τέκνου, που γεννήθηκε εκτός γάμου από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή μητέρα χωρίς νόμιμη διαμονή

Ο προσωρινός χαρακτήρας της ρύθμισης κατάστασης με ασφαλιστικά μέτρα

Η απαγόρευση διακρίσεων στην πράξη: Οι εισηγήσεις του Διεθνούς Συνεδρίου

Ιδιόγραφη Διαθήκη: Υποστήριξη του χεριού του διαθέτη από τρίτο κατά τη διατύπωση της τελευταίας βούλησης- Διάκριση από την κατεύθυνση του χεριού από τον τρίτο (ΑΠ)

5oς Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης από την ΕLSA Greece

Αδικαιολόγητος Πλουτισμός και Αναγκαστική Εκτέλεση

Αναστέλλει τη λειτουργία της η Νομική Σχολή Θράκης ως αντίδραση στην επικείμενη ίδρυση Νομικής στην Πάτρα

Προκλητική δικαστική απόφαση: Το μη συναινετικό σεξ χωρίς πολλή βία δεν συνιστά βιασμό

Ne bis in idem: Επιβολή διοικητικής κύρωσης για λαθρεμπορία μετά από αθωωτική απόφαση στο ποινικό δικαστήριο. Αντίθεση στην ΕΣΔΑ (Α' Δημοσίευση)

Ευθύνη της Αστυνομίας για επεισόδια στο Πατρινό Καρναβάλι που είχαν ως αποτέλεσμα φθορές και κλοπές σε κατάστημα. Αποζημίωση 96.628 ευρώ (A' Δημοσίευση)

Εκδόσεις (και) νομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου για τα εγκλήματα μίσους, στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού Έργου

Απόρριψη αίτησης αναθεώρησης οικοδομικής άδειας για νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών περιβάλλοντος χώρου οικοδομής