Αναρτήσεις

Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το Ν.4745/2020

Με το Νόμο 4745 /2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» τροποποιούνται τα ακόλουθα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Το άρθρο 1344 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1344 Ευθύνη του φύλακα Ο φύλακας υποθηκών ευθύνεται σε αποζημίωση όποιου ζημιώθηκε για κάθε πράξη ή παράλειψη σχετική με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται, από δόλο ή βαριά αμέλεια.». Ο τίτλος του άρθρου 73 του Εισαγωγικού Νόμου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 503/1985 (Α΄ 182), τροποποιείται, η παρ. 1 του άρθρου 73 αντικαθίσταται και το άρθρο 73 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 73 Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, διαιτητή, δικαστικού γραμματέα και δικαστικού επιμελητή 1. Αγωγή κακοδικίας κατά δι

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών: Αυξάνονται τα περιστατικά κατά την πανδημία του covid19

Θέσεις Ασκούμενων Δικηγόρων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Θέση Δικηγόρου στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

Επίκαιρα προβλήματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι στην εντατική

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Δικηγόρων Εξεταστικής Περιόδου Α 2020

Δικαστικοί Υπαλληλοι: Ζητούν μαζικά τεστ κορωνοϊού και τακτικές απολυμάνσεις στα δικαστήρια

Υπέρ δικηγόρου απόφαση ασφαλιστικών για οφειλόμενη αποζημίωση Νομικής Βοήθειας

Πλήρης αποζημίωση από πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με κρυμμένο ελάττωμα

Θέση Δικηγόρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θέση Νομικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

70 χρόνια από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Η έννοια της γενετήσιας πράξης στον νέο Ποινικό Κώδικα