Αναρτήσεις

Έννοια αναγνωστέων εγγράφων κατά το άρθρο 13γ ΠΚ - Τήρηση διαδικασίας για τις εκθέσεις απομαγνητοφώνησης (ΑΠ)

ΑΠ 365/2023. Τα έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 13 γ ΠΚ «διαβάζονται» στην αποδεικτική διαδικασία, κατά τον τεχνικά πρόσφορο τρόπο για έκαστο από αυτά, ήτοι οι φωτογραφίες επισκοπούνται, βιντεοδίσκοι προβάλλονται κ.ο.κ. Αναγνωστέα έγγραφα είναι τα έγγραφα, τα οποία, είτε έχει συμπεριλάβει ο εισαγγελέας που συνέταξε το κατηγορητήριο ή επιμελήθηκε την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, είτε υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας, από τους διαδίκους, τον εισαγγελέα ή και από κάποιον μάρτυρα. Διαβιβαστικά έγγραφα της Αστυνομίας. Νομίμως αναγιγνώσκονται από το δικαστήριο. Εκθέσεις απομαγνητοφώνησης: η μη τήρηση της διαδικασίας κατ’αρθρο 148 επ. Κ.Π.Δ για την κατάρτιση των εκθέσεων απομαγνητοφώνησης και η διενέργεια τους από αναρμοδίους προς τούτο αστυνομικούς και όχι από ειδικό προς τούτο κατά τα άρθρα 183 επ. Κ.Π.Δ πραγματογνώμονα, διορισμένο από τον ανακριτικό υπάλληλο, όπως και η επιλεκτική απομαγνητοφώνηση των καταγεγραμμένων τηλεφωνικών συνομιλιών από τους ίδ

Αποζημίωση για καθυστέρηση δίκης: Δόθηκαν 11 αναβολές αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο

Ένας χρόνος από το δυστύχημα των Τεμπών : Αναζητώντας τη δικαιοσύνη

Προκήρυξη για τρεις (3) Νομικούς στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης - Δεν αποδείχθηκε η ενεργητική νομιμοποίηση της εταιρείας διαχείρισης κατά παράβαση του άρθρου 925 ΚΠολΔ

Ο Νόμος 5090/2024: Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα & Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΦΕΚ)

«yparxeikratosdikaiou.gr» ;

Κλοπή ασφαλισμένου οχήματος: Καθορισμός της αποζημίωσης (ΕιρΑθ)

Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων: Η αποθήκευση, γενικώς και αδιακρίτως, βιομετρικών και γενετικών δεδομένων προσώπων καταδικασμένων με ποινική απόφαση μέχρι τον θάνατο των προσώπων αυτών αντιβαίνει στο δίκαιο της EE (ΔΕΕ)

Πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Δύο (2) θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου

Ολομέλεια Δικηγόρων: Πρόταση για αναστολή αποχής από υποθέσεις Νομικής Βοήθειας και δίκες συμφερόντων Δημοσίου και συνέχιση αποχής σε ποινικές δίκες

Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω αοριστίας περιορισμού της απαίτησης – Ανεκκαθάριστη παροχή (MΠρΚεφ)

Έφυγε από τη ζωή ο Καθηγητής Πολ. Δικονομίας, Κώστας Μπέης

Συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ, σύμφωνα με το ΣτΕ

Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τις αλλαγές στον ΠΚ και ΚΠΔ

Απόφαση του Δικαστηρίου δύναται να συνιστά νέο στοιχείο που δικαιολογεί νέα επί της ουσίας εξέταση της αίτησης ασύλου (ΔΕΕ)

Η αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης στην κυπριακή έννομη τάξη