Αναρτήσεις

Πρόστιμο σε Τράπεζα που δεν απάντησε σε αίτημα πελάτη της εντός προθεσμίας

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε κυρώσεις σε Τράπεζα για παράβαση του δικαιώματος πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με δεδομένα που αφορούσαν πελάτη της. Ειδικότερα, ο πελάτης κατήγγειλε ότι παρόλο που ζήτησε εγγράφως από την τράπεζα να του γνωστοποιήσει τα πρόσωπα τα οποία κατά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επεξεργάστηκαν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του, ουδέποτε έλαβε απάντηση. Η Αρχή επέβαλε στην τράπεζα πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να απαντήσει στον προσφεύγοντα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, καθώς και την κύρωση της προειδοποίησης να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασής του εντός 5 ημερών από τη λήψη της απόφασης. Επιπλέον, της απηύθυνε περαιτέρω συστάσεις σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων των τραπεζικών λογαριασμών και τη διευκόλυνση των πελατών της όσον αφορά την απόδειξη άσκησης των προβλεπόμενων δικαιωμάτων τους πρόσβασης και αντίρρησης. Δείτε την απόφαση 143/2017 εδώ

Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία ενεχυροδανειστή που οργανώθηκε στο Facebook

Διαφάνεια στις ανώνυμες εταιρείες κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο

Ποινικό αδίκημα η παρεμπόδιση του μητρικού θηλασμού στην Κύπρο

Προαγωγές, μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εισαγγελέων

Αποφάσεις ΔΣΑ: Τί αποφασίστηκε για Νομική Βοήθεια, Σεμινάρια για GDPR και Μείωση ετήσιας εισφοράς για ορισμένες κατηγορίες μελών

Θέσεις Δικηγόρων για Άσκηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η απαίτηση συγκεκριμένου θρησκεύματος για την πρόσληψη σε ορισμένη θέση στην εκκλησία πρέπει να υπόκειται σε αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο (ΔΕΕ)

Θρησκευτική ελευθερία και σχολείο

Δικαστές ΣτΕ: Δεν υπάρχει απόφαση παρά μόνο μετά τη δημοσίευσή της

Νέοι κανόνες για την διευκόλυνση στην πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία

Πρωτοφανής δικαστική απόφαση: Άνδρας θα πρέπει να ενημερώνει την Αστυνομία όταν κάνει σεξ πάνω από 3 φορές με την ίδια γυναίκα

Γνωστός ακτιβιστής δικηγόρος αυτοπυρπολήθηκε και πέθανε στη Νέα Υόρκη

Διαγραφή φόρου εισοδήματος ύψους 12.760 €, κατοίκου εξωτερικού (ΣτΠ)

Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας: Αξίωση αποζημίωσης του αντιπροσώπου ακόμη και αν η λύση της σύμβασης επήλθε κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου

Ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679

Νέα νομοθεσία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Αποζημίωση 6,45 εκ. δολάρια σε γυναίκα της οποίας ο πρώην φίλος «ανέβασε» γυμνές φωτογραφίες της στο διαδίκτυο

Ισόβια κάθειρξη στον γιατρό για το φόνο της μεσίτριας στη Θεσσαλονίκη

Τρέχουσες εξελίξεις στο δίκαιο της ΟΕ: Αποκλεισμός εταίρου, εκούσια έξοδος εταίρου και λύση της εταιρίας στην επίκαιρη νομολογία

Σεμινάρια για δικηγόρους σχετικά με την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων που τηρούν στο δικηγορικό τους γραφείο

Προκήρυξη Εξετάσεων Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2018