Αναρτήσεις

Παραγραφή ποινών που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες διάρκειας μέχρι 6 μηνών σύμφωνα με το Ν.4411/2016- Η υπόθεση έπρεπε να τεθεί στο αρχείο. Απαράδεκτη η συζήτηση της αναίρεσης

ΑΠ 1397/2016 (ποιν.): Παραγραφή ποινών που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες διάρκειας μέχρι 6 μηνών σύμφωνα με το Ν.4411/2016. Η ποινή που επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα για κάθε πράξη δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες και δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Η υπόθεση έπρεπε να τεθεί στο αρχείο. Απαράδεκτη η συζήτηση της αναίρεσης. «Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 9 του Ν.4411/2016, 2 και 14 του Π.Κ. και 568 του ΚΠοινΔ προκύπτει ότι οι στερητικές της ελευθερίας ποινές διαρκείας μέχρι έξι μηνών που έχουν επιβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του άνω νόμου (3-8-2016) εφόσον δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και δεν έχουν μέχρι την ως άνω χρονολογία εκτιθεί παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικασθεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών, ενώ οι μη εκτελεσθείσες κατά την παρ. 1 (του άνω άρθρου) αποφάσεις τίθενται στο…

Μείωση του κόστους παραβόλων για υποβολή ένστασης σε διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ

Ιδρύθηκε το πρώτο δικαστήριο με ειδίκευση σε υποθέσεις του Διαδικτύου

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Διαγραφή προστίμων που επιβλήθηκαν σε άνεργους επειδή δεν είχαν πληρώσει εισιτήριο σε τρόλεϊ ή λεωφορεία

Νέος Νόμος 4487/2017: Η καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας

Δικαστήριο έκρινε ότι το σεξ δεν είναι σημαντικό για τις 50χρονες γυναίκες. Το ΕΔΔΑ επιδίκασε αποζημίωση για παραβίαση της ΕΣΔΑ

Απελευθέρωση της χρήσης ακατάσχετων ποσών δεσμευμένων λογαριασμών

Θέση Δικηγόρου στο δήμο Βριλησσίων

Επιβολή προστίμων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας

Ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: Επιστολή του προέδρου του ΔΣΑ

Απόλυση υπαλλήλου: Η καταγγελία από τον εργοδότη πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως και το έγγραφο να παραδίδεται στον εργαζόμενο

Τέσσερεις (4) θέσεις Δικηγόρων σε ΜΚΟ

Δικαστική απόφαση αποζημιώνει σύζυγο επειδή τον απάτησε η γυναίκα του με έναν ιερέα

Αισιόδοξοι οι πολίτες της ΕΕ για το μέλλον της Ευρώπης

Ακύρωση Σύμβασης Leasing λόγω καταχρηστικού όρου (Α' δημοσίευση)

Επαναχορήγηση προνοιακού επιδόματος σε ανήλικη με βαριά αναπηρία (ΣτΠ)

Θέσεις Ασκουμένων Δικηγόρων στον ΔΣΘ και ΕΒΕΘ

Νέος τρόπος εύκολης αναζήτησης δικαστικών αποφάσεων από την ιστοσελίδα του ΔΣ Πατρών

Απώλειες ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4484/2017 με φορολογικές και άλλες διατάξεις

Δυνατότητα κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, σε περίπτωση πίστωσης αναδρομικών αποδοχών.

Γνωμοδότηση ΔΣΑ για τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών έμμισθων δικηγόρων