Αναρτήσεις

Επαναφορά επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας που διακόπηκε παρά τη μη ολοκλήρωση της πρόσληψης (ΣτΠ)

Στο δικαστήριο εργαζόμενη που της ζητήθηκε από τον εργοδότη να κάνει έκτρωση για να μην απολυθεί

Αντισυνταγματικές οι παρατάσεις στις συμβάσεις των εργαζομένων στους ΟΤΑ, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο

Δικαίωμα εργαζόμενης μητέρας να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα προϊσταμένης, που είχε αναλάβει πριν λάβει άδεια μητρότητας και ανατροφής τέκνου

Δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειας Τούρκου εργαζομένου ενταγμένου στη νόμιμη αγορά εργασίας κράτους μέλους

Κατατέθηκε νομοσχέδιο με διατάξεις για την ίση μεταχείριση προσώπων και εργαζομένων και ποινικές διατάξεις για την κατάχρηση της αγοράς και την παραχάραξη νομισμάτων

Ρατσιστική και εκφοβιστική συμπεριφορά κατά Ινδού εργαζόμενου από ιδιωτική εταιρεία, εξαιτίας της οποίας ο εργαζόμενος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση

Aδήλωτη Εργασία- Ακύρωση του υπέρογκου προστίμου με προσφυγή

Δικαιούται χρηματική αποζημίωση ο εργαζόμενος που λύει ο ίδιος τη σύμβαση εργασίας του, εάν δεν μπόρεσε να εξαντλήσει την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών (ΔΕΕ)

Επίκαιρα ζητήματα από το δίκαιο της απεργίας

Παράνομο το πρόστιμο που επιβάλει το ΣΕΠΕ για μη αναγραφή εργαζόμενου στον πίνακα προσωπικού

Βλαπτική για τον εργαζόμενο η μεταβολή των εργασιακών όρων όχι μόνον όταν ο εργοδότης προκαλεί υλική ζημία, αλλά και όταν επιφέρει ηθική βλάβη

Nόμιμη η παρακολούθηση του email εργαζόμενου από τον εργοδότη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο