Αναρτήσεις

Δικαστική συνεπιμέλεια τέκνων: Πώς ορίζεται από το δικαστήριο

Ευθύνη για βλάβες από παρενέργειες των εμβολίων για τον Covid-19: Απάντηση της ΕΕ σε ερώτηση ευρωβουλευτή

Η Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση- Τελευταίες εξελίξεις

Η δικηγορία στην Ελλάδα και οι δικηγορικές εκλογές

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για έμμισθους δικηγόρους από τον e-ΕΦΚΑ

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης που είναι συγχρόνως και Γενικός Εισαγγελέας αποσπά δικαστές και ανακαλεί τις αποσπάσεις χωρίς αιτιολογία: Νέα απόφαση του ΔΕΕ για το κράτος δικαίου της Πολωνίας

Παράνομη η επικοινωνία εργοδότη με εργαζόμενο μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας στην Πορτογαλία

Επίκαιρα Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Προϋπηρεσία δημοσίου υπαλλήλου ως δικηγόρου για μισθολογική προαγωγή (ΣτΕ)

Δικονομικά ζητήματα της δίκης χρησικτησίας

Δικηγόροι ζητούν την θέσπιση συστήματος αποζημίωσης για τις παρενέργειες των εμβολίων στην Ιρλανδία

Ποινική δίωξη κατά δικηγόρου για διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου σχετικά με τον covid-19

Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου και ιδιωτικού συμφωνητικού οι δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του gov.gr

Υποτροφίες για διδακτορικό Νομικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω αποχής δικηγόρων - Η άσκηση εκ μέρους του δικηγόρου του δικαιώματος αποχής για την προστασία των εργασιακών του συμφερόντων είναι μικρότερης σημασίας έννομο αγαθό από την απονομή της δικαιοσύνης (ΑΠ)

Υποχρεωτικός εμβολιασμός για τον covid-19 σε υγειονομικές δομές των φυλακών (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)

Πανελλαδική στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων στις 23 Νοεμβρίου 2021

Συνέχιση της αναστολής του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τον Covid-19 αποφάσισε εφετείο στις ΗΠΑ - Προς το δημόσιο συμφέρον η αναστολή, σύμφωνα με τον δικαστή

Οι νέες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Αναγκαία η αναγνώριση στην Ελλάδα του νέου ονοματεπωνύμου μέσω Deed poll

Παράνομη η κατάσχεση laptop και τηλεφώνου δικηγόρου - Πληροφορίες που εμπίπτουν στο δικηγορικό απόρρητο - Δικαίωση δικηγόρου από το ΕΔΔΑ

Αγωγή αποζημίωσης για ηθική βλάβη και προσβολή προσωπικότητας - Ακούσια παραμονή σε ψυχιατρείο (ΔΠρΑθ)

Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το Νόμο 4855/2021

Δίκαιο της Υγείας