Αναρτήσεις

Νέες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - Σε διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπ.Δικαιοσύνης

Συνέχιση αποχής δικηγόρων Αθηνών μέχρι και 8 Δεκεμβρίου 2023

Προκήρυξη διαγωνισμού για 38 οργανικές θέσεις Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)

Αγωγή δικηγόρου για αμοιβές Νομικής Βοήθειας - Παρέμβαση δικηγορικού συλλόγου υπέρ του ενάγοντος (ΕιρΠατ)

Η τύχη της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου σε περίπτωση μεταβίβασής του πριν τη λήξη της (Άρθρα 614 επ. Α.Κ.)

Καθολική αποχή των δικηγόρων της Αθήνας από Δευτέρα 27.11 έως και Παρασκευή 1.12.2023

Μεταξύ εκλογών, χαμένη ατομική αναφορά

Ο Eχθρός του Δικηγόρου

Μεγάλη η συμμετοχή των δικηγόρων στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα νέα φορολογικά μέτρα

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων δικηγόρων με πάγια αντιμισθία στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα: Απαράδεκτο αγωγής λόγω αοριστίας

Ελευθέρωση Εγγυητών, απο συμβαση αλληλοχρεου λογαριασμού που καταγγέλθηκε και ρυθμίστηκε με συμβαση απλου δοσοληπτικου λογαριασμού, χωρίς ωστόσο να συμβληθούν στην τελευταία

Δεκτή η προσφυγή κατά απόφασης απέλασης πολίτη της ΕΕ διαμένοντος στη χώρα πέραν των 10 ετών

Και όμως … μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να κερδίζει λιγότερα από έναν υπάλληλο

Δεκτή η αγωγή δικηγόρου για καταβολή αμοιβών Νομικής Βοήθειας

Tα ανθρώπινα δικαιώματα σε δοκιμασία - Αφηγήσεις για τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης σε πέντε ελληνικά νησιά

Σχέδιο "Θέμιδα" : Προτάσεις για την ανασυγκρότηση της Δικαιοσύνης, επιτάχυνση και αναβάθμιση της ποιότητάς της (Εμπλουτισμένο με τα στάδια υλοποίησης του σχεδίου)

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά