Αναρτήσεις

Η ανακοπή του τρίτου κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης των κατασχεθέντων στα χέρια του χρημάτων του οφειλέτη του Δημοσίου, εκδικάζεται από τα πολιτικά δικαστήρια (νομολογία)

Θέση Νομικού στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Άρση του τραπεζικού απορρήτου στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου προβλέπει ρητή διάταξη του σχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για το δημοψήφισμα των Δικηγόρων

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας

Υποχρεωτική χρονοχρέωση και καθιέρωση "δικηγορικής επίσκεψης" πρέπει να είναι η απάντηση των δικηγόρων στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Χορήγηση αδειών και κλείσιμο φακέλων κατά τη διάρκεια της αποχής των δικηγόρων

Αποχή των δικηγόρων μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου και διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το νέο ΚΠολΔ

Τί προβλέπει το άρθρο 237 του σχεδίου ΚΠολΔ για την εκδίκαση των αστικών διαφορών μόνο με έγγραφη διαδικασία

Εγκύκλιος για την εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014

Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα. Για το ορισμένο αυτής πρέπει να αναφέρεται η συμφωνηθείσα δήλη ημέρα καταβολής των μισθωμάτων (νομολογία)

ΣτΕ: Υποχρέωση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων εντός 6 μηνών

Θέση πτυχιούχου νομικής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανελλαδική Αποχή Δικηγόρων στις 19,20 και 21 Νοεμβρίου

Υποβολή έγκλησης με εξουσιοδότηση προσώπου που διαμένει στο εξωτερικό (νομολογία)

Δικαστής δεν ανέβαλε δίκη μετά το θάνατο του δικηγόρου της υπόθεσης - Καταδίκη του γεγονότος από τον ΔΣΑ

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών και δικαιώματα οφειλετών

Οι δικαστές καλούν τους βουλευτές να καταψηφίσουν τροπολογία που μειώνει τα αναδρομικά τους

Συνταγματικός ο νόμος για τα αυθαίρετα εκτός από μία διάταξη σύμφωνα με το ΣτΕ

Δύο θέσεις δικηγόρων στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Αμεσοδημοκρατικοί θεσμοί στο Σύνταγμα - Σταθερότητα και ιδιοτέλεια στο εκλογικό σύστημα (εκδήλωση)

Αστική ευθύνη ν.π.ι.δ. στα οποία έχει εκ του νόμου ανατεθεί η άσκηση δημόσιας εξουσίας (νομολογία)

Πιστοποίηση "δικηγόρων ευρεσιτεχνίας" μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων προωθεί το Υπουργείο Παιδείας

Επιτροπή Αξιολόγησης υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων (υπουργική απόφαση)

Eλληνογερμανικό/Γερμανοελληνικό Νομικό Γλωσσάρι Δημοσίου Δικαίου

1ο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος

Πιστωτικές κάρτες και καταχρηστικοί όροι αυτών

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά