Αναρτήσεις

Πώληση μετοχών στο χρηματιστήριο χωρίς εντολή. Αδικοπραξία. Χρόνος προσδιορισμού του ύψους της ζημίας (νομολογία)

Πληρωμή δικαιούχων για το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου στις 6 Αυγούστου 2015 - Ανακοίνωση της ΓΓΠΣ

Δύο (2) υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών νομικής στο εξωτερικό

Πώς να δίνετε σωστές νομικές συμβουλές στους πελάτες σας

Nέα παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ ως 26 Αυγούστου 2015

Ναρκωτικά: Εφαρμογή του επιεικέστερου για τον τοξικομανή νόμου 4139/2013. Παύση ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής

Επανέρχεται σε ισχύ η διάταξη που απαγορεύει τις αγοραπωλησίες ακινήτων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης μη οφειλής Tέλους Ακίνητης Περιουσίας

Διαγραφή χρέους 92% από στεγαστικό δάνειο με δικαστική απόφαση

Eσφαλμένη ανάγνωση εγγράφου από το δικαστήριο ουσίας κατ' άρθρο 559 αρ.20 ΚΠολΔ

Ανάκληση απόφασης δημοτικού συμβουλίου που ήταν αντίθετη στη φορολογική ισότητα των πολιτών (ΣτΠ)

Αλλαγές στα capital controls: Tί προβλέπει νέα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών

Δικηγόροι για νέο Κώδικα Πολ.Δικονομίας: Απόφαση για αποχή ή όχι στις 15 Σεπτεμβρίου

Διεκδικητική αγωγή και διόρθωση εσφαλμένων αρχικών εγγράφων στο κτηματολόγιο σχετικά με τα όρια ιδιοκτησίας

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4335/2015 με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - Ποιές είναι οι σημαντικότερες αλλαγές

Νέα έκτακτη σύγκληση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για τον νέο Κώδικα Πολ. Δικονομίας

Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή

Συνταγματικότητα παραβόλου μήνυσης - Φορολογική ισότητα - Πληρεξουσιότητα στις δίκες ενώπιον του ΣτΕ (νομολογία)

Παρέμβαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του νέου ΚΠολΔ

Tί προτείνουν οι δικηγόροι επί του σχεδίου του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο προς άρθρο όλες οι αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου

Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ (εγκύκλιος)

Aναστολή πλειστηριασμών, κατασχέσεων και εξώσεων από 21/7 έως 31/7/2015. Αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής γραμματίων και δικαστικών ενσήμων για την άσκηση και εκδίκαση ένδικων βοηθήματων

Τέσσερις (4) θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο ΕΒΕΘ

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Σύγκληση της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων

Eυρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Διάρκεια κράτησης σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας εκτέλεσης του

Ακάλυπτη επιταγή- Έγκληση νομικού προσώπου -Προϋποθέσεις νόμιμης εκπροσώπησης (νομολογία)

Επτά (7) θέσεις δικηγόρων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Θέση πτυχιούχου Νομικής στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Διαδικαστική Θεωρία της Ορθότητας του Ρ. Αλεξυ

Διαγωνισμός για την ανάθεση σε νομικό γραφείο δικαστικής διεκδίκησης του ΕΤΑΑ

Παράνομη η απαγόρευση χορήγησης γονικής αδείας στον άνδρα δημόσιο υπάλληλο του οποίου η σύζυγος δεν εργάζεται (ΔΕΕ)

Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Λήγει η τραπεζική αργία - Διατηρούνται οι έλεγχοι κεφαλαίων

Φοροδιαφυγή – Δεδικασμένο επί μη απόδοσης ΦΠΑ (νομολογία)

Τί πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στη Δικαιοσύνη

Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έτους 2014 μέχρι 26 Αυγούστου 2015

Φορολογική μεταχείριση μερίσματος που καταβάλλεται σε δικηγόρους οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Ε3

Τί αποφάσισε η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων για τον νέο Κώδικα Πολ.Δικονομίας

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4334/2015 με τα νέα φορολογικά μέτρα. Τί προβλέπεται για το νέο Κώδικα Πολ. Δικονομίας

Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Παράταση της τραπεζικής αργίας - Οδηγίες για την κατάθεση δικογράφων

Aνακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των δικηγορικών συλλόγων για το νέο Κώδικα Πολ. Δικονομίας - Έκτακτη σύγκληση της ολομέλειας

Eκτελεστότητα αποφάσεων συναινετικών διαζυγίων

Οι δικηγόροι ζητούν ενημέρωση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας: Πρέπει να έχει ψηφιστεί μέχρι 22 Ιουλίου

Υπάρχει νομική δυνατότητα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους

Νομιμοποίηση διαδίκων και έννομο συμφέρον ως διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης – Ακυρότητα προσυμφώνου (νομολογία)

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4332/15 με τις αλλαγές στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

EUR-Exit: εννοιολογικό τέχνασμα ή νομοθετικό εργαλείο;

Δύο (2) θέσεις δικηγόρων για άσκηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ: Συμμόρφωση Διοίκησης σε απόφαση του ΣτΕ - Ανάκληση παραίτησης υπαλλήλου - Εξαίρεση από την καταβολή εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ - Αποδοχές υπαλλήλων

Ποινικό αδίκημα η μη αποδοχή πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών από επιχειρήσεις. Τί προβλέπουν οι διατάξεις

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά