Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Τί πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στη Δικαιοσύνη

Με τη συμμετοχή 149 αναγνωστών έληξε η δημοσκόπηση του legalnews24.gr με το ερώτημα «Τί πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στη Δικαιοσύνη» με δημοφιλέστερες προτεινόμενες λύσεις τον εκσυγχρονισμό των δικαστικών υπηρεσιών και τη μηχανοργάνωση (30%) και το διορισμό περισσότερων δικαστών (27%). Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι τα εξής: -Διορισμός περισσότερων δικαστών...27% (42 αναγνώστες)
-Να μη δίνονται πολλές αναβολές...10% (10 αναγνώστες)
-Υποχρεωτική διαμεσολάβηση/εξωδ.επιλυση για ορισμένες υποθέσεις ....24% (38 αναγνώστες)
-Αύξηση δικαστικών εξόδων & κατώτατων δικηγορικών αμοιβών....7% (12 αναγνώστες)
-Εκσυγχρονισμός δικαστικών υπηρεσιών – Μηχανοργάνωση…30% (47 αναγνώστες)
Μπορείτε να συμμετέχετε στη νέα δημοσκόπηση της ιστοσελίδας (δεξιά στήλη) με το ερώτημα "μετά την ψήφιση του νέου ΚΠολΔ πιστεύετε ότι η αποχή των δικηγόρων πρέπει να συνεχισθεί;"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...