ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ LEGALNEWS24.GR

1.Το περιεχόμενο του legalnews24.gr («Διαδικτυακός Τόπος» ή «Ιστοσελίδα»), όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.

2.Το Περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική νομική συμβουλή και νομικό χειρισμό οποιασδήποτε νομικής ή/και δικαστικής υπόθεσης. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων δικηγόρων σας και νομικών συμβούλων για οτιδήποτε αφορά σε νομική ή/και δικαστική υπόθεση ή νομικό ζήτημα.

3.Το legalnews24.gr σας εξουσιοδοτεί να δείτε ή να κατεβάσετε αντίγραφο του υλικού, αποκλειστικά για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση, εφόσον συμπεριληφθεί η ακόλουθη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων “πηγή: legalnews24.gr”.

4.Το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα του περιεχομένου παραμένουν στο legalnews24.gr ή τους συντάκτες αυτού.

5.Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που δεν επιτρέπεται ρητά βάσει των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και καταστρατηγεί τους Νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων κ.λπ. Ο/οι δικαιούχος/οι έχει/ουν τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει ή καταργήσει το περιεχόμενο ή την παρουσία της Ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ του legalnews24.gr και των συντακτών του.

6.Επισημαίνεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου του legalnews24.gr γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την χρήση ενός μέσου (Διαδίκτυο) το οποίο είναι εκτός δικαιοδοσίας και ελέγχου του legalnews24.gr και επομένως η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με αυτή. Το legalnews24.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την έλλειψη «ιών» ή και οποιουδήποτε άλλου επιζήμιου κώδικα είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο τoυ.

7.Οι Δικαιούχοι και οι συντάκτες της παρούσας ιστοσελίδας δεν αντιπροσωπεύουν και δεν εγγυώνται την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα, εγκυρότητα, ορθότητα, ή την επικαιρότητα του περιεχομένου, του λογισμικού, των κειμένων, των γραφικών, των υπερσυνδέσμων, ή των επικοινωνιών που παρέχονται από ή δια μέσου της Ιστοσελίδας.

8.Τα άρθρα και τα κείμενα που υπογράφονται επωνύμως από δικηγόρους, δημοσιογράφους, φοιτητές, δικαστές , νομικούς επιστήμονες ή/και οποιονδήποτε άλλο με οποιαδήποτε ιδιότητα εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο το συντάκτη τους, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, εγκυρότητα, αξιοπιστία ή μη του κειμένου που υπογράφει, αποκλείεται δε ρητά κάθε ευθύνη των διαχειριστών , δικαιούχων και συντακτών της ιστοσελίδας για το περιεχόμενο των κειμένων αυτών. Αποκλείεται δε κάθε ευθύνη της Ιστοσελίδας για οποιαδήποτε αξίωση/αγωγή/μήνυση που έχει ως βάση το περιεχόμενο ή τον τίτλο του άρθρου που υπογράφεται από τον εκάστοτε αρθρογράφο, ο οποίος φέρει ακέραια προσωπική ευθύνη για τα γραφόμενα του.

9.Για την ανάρτηση και δημοσίευση αρθρογραφίας στην Ιστοσελίδα δεν προβλέπεται καμία αμοιβή στον συντάκτη του άρθρου. Τα αποστελλόμενα άρθρα προς δημοσίευση πρέπει να πληρούν τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις:

-Να μην περιέχουν ύβρεις, προσβλητικές αναφορές σε φυσικά πρόσωπα ή θεσμούς ή  νομικά πρόσωπα και να μην έχουν χυδαίο ή/και παράνομο ή/ και αντικείμενο στα χρηστά ήθη περιεχόμενο.

-Να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα σε μορφή αρχείου word σε μικρά (όχι κεφαλαία) γράμματα.

10.Το legalnews24.gr, οι συντάκτες του, ή τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζημία, που μπορεί να προκλήθηκε από την χρήση ή την λανθασμένη χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου.

11.Με αφορμή και σε πλήρη συμμόρφωση με το Νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαϊου 2018, η ιστοσελίδα www.legalnews24.gr ενημερώνει τους αναγνώστες της ότι δεν διατηρεί ούτε επεξεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα και τίποτα δεν αλλάζει ως προς τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Οι εγγεγραμμένοι στο newsletter της ιστοσελίδας χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να απεγγραφούν κάνοντας unsubscribe ως ίσχυε. Για οποιαδήποτε τυχόν πληροφορία ή ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

12.Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε διαφορά δύναται να προκύψει από τους όρους και τη λειτουργία της ιστοσελίδας διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κύπρου. Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτών κριθεί άκυρο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων Όρων & Προϋποθέσεων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά