Αναρτήσεις

286 θέσεις εργασίας στους τομείς Διαχείριση κρίσεων και Μετανάστευση και εσωτερική ασφάλεια στην Ε.Ε.

Απόρριψη αίτησης διακοπής της ποινής: Η νεφρική ανεπάρκεια, η ηπατίτιδα Β, η αρτηριακή πίεση και η σηπτική αρθρίτιδα από τα οποία πάσχει ο κρατούμενος δεν συνιστούν "σοβαρή ασθένεια" κατά το άρθρο 556 παρ.1 στοιχ.δ ΚΠΔ (ΤρΠλημΠατ)

Νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου η Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα και εισαγγελέας η Γεωργία Αδειλίνη

Προκήρυξη δύο (2) οργανικών θέσεων Δικηγόρων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ακύρωση διαταγής πληρωμής, επιταγής προς εκτέλεση και κατάσχεσης: Η εξώδικη καταγγελία της τράπεζας ήταν μη επικυρωμένη φωτοτυπία (ΜΠρΑθ)

Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης εταιρείας διαχείρισης και είσπραξης απαιτήσεων (ΜΠρΑθ)

Η ΑΑΔΕ δεν μπορεί να αντιτάξει το φορολογικό απόρρητο έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΝΣΚ)

Κοστολόγηση και ποσοτικοποίηση προγραμμάτων κομμάτων : Αρμοδιότητα ελληνικού δημοσιονομικού συμβούλου ή πιστοποιημένων ορκωτών ελεγκτών-λογιστών;

Η δικονομία του ΣτΕ για αρχάριους αλλά και προχωρημένους!

Ιδρύεται Δικαστήριο Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων - Nέα Απόφαση επάρκειας προστασίας δεδομένων ΕΕ - ΗΠΑ

Συμμετοχή στις εκλογές των αποδήμων Ελλήνων πολιτών εξωτερικού : Κατάργηση εμποδίων ή θέσπιση νέων - μεγαλύτερων;

Ψευδής καταμήνυση : Εγκύκλιος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

Διόρθωση τιμής πρώτης προσφοράς εκπλειστηριαζόμενου διαμερίσματος από 142.000 ευρώ σε 170.000 ευρώ (ΜΠρΑθ)

Ακύρωση διαταγής πληρωμής: Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης τόσο του αιτούντος την έκδοση της δ.π. όσο και του επισπεύδοντος την εκτέλεση ειδικού διαδόχου (ΜΠρΑθ)

Θέση Νομικού Συμβούλου/Δικηγόρου στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά