Αναρτήσεις

Δίωρες διακοπές εργασιών των δικαστικών υπαλλήλων Αθήνας από 1 έως 5 Απριλίου 2024

Υπερέχει το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς έναντι του Θηβών για να επιλεγεί ως Μητροπολιτικό, υποστηρίζει ο ΔΣ Λιβαδειάς

Προειδοποίηση της Προέδρου του ΑΠ για τη χρήση από δικαστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Φθορές στο μίσθιο που προκλήθηκαν εκτός της συνήθους χρήσης - Πρόκληση φθορών από βοηθό εκπλήρωσης (ΕφΠειρ)

Περί Εκδόσεως Ανακοινώσεων για στοχοποιηθέντες Εισαγγελικούς και Δικαστικούς Λειτουργούς

Καταχρηστική επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης (ΜΠρΑθ)

Θέση Δικηγόρου στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ελαφρυντική περίσταση άρθρου 133 ΠΚ (Νεαροί ενήλικες) - Απόρριψη του ελαφρυντικού (ΑΠ)

Ζητήματα ποινικής, αστικής και πειθαρχικής ευθύνης κατά την άσκηση της δικηγορίας

Χρήση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης (ΑΠ)

Προειδοποίηση και σύσταση σε εργοδότη για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένου μέσω συστήματος GPS

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Η επιβολή κύρωσης σε δικαστή για δημόσιες αναρτήσεις του στο Facebook προσέβαλε το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση (ΕΔΔΑ)

Τεχνητή νοημοσύνη: Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νέο Κανονισμό

Αγωγή καταδίκης σε χρηματική ποινή για παραβίαση του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα με τα τέκνα του (ΕφΠειρ)

Οι τροποποιήσεις στον Αστικό Κώδικα με το Νόμο 5089/2024

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 5095/2024 για την ενίσχυση της δικηγορικής ύλης και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας

Η Ελλάδα παραπέμπεται στο ΔΕΕ λόγω μη ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των οικείων σχεδίων για τα ύδατα

Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων στην ελληνική έννομη τάξη

Θέση Νομικού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δεκτή αγωγή πρώην δικηγόρου κατά του ΤΑΧΔΙΚ για καταβολή αμοιβών Νομικής Βοήθειας - Υπολογισμός τόκου υπερημερίας

Αναστολή πλειστηριασμού - Ακυρότητα κατασχετήριας έκθεσης λόγω συμπερίληψης του Αυγούστου στον υπολογισμό του 7μήνου για τη διενέργεια του πλειστηριασμού (ΜΕφΑθ)

Θέση Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις με πάγια αντιμισθία στον Δήμο Αμαρουσίου

Αγωγή δικηγόρου κατά του ΤΑΧΔΙΚ για καταβολή αμοιβών Νομικής Βοήθειας (ΕιρΘεσ)

Ποινή οριστικής παύσης σε δικαστική λειτουργό επέβαλε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου

Κατάπτωση παραβόλου προδικαστικής προσφυγής σε περίπτωση παραίτησης. Αντίθεση της ρύθμισης του άρθρου 363 παρ. 5 περ. γ' ν. 4412/2016 με τις διατάξεις της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ και του άρθρου 47 ΧΘΔΕΕ.

Προστασία από δίωξη, αγωγή, απόλυση ή δυσμενή μεταχείριση επαγγελματιών που αναφέρουν στις διωκτικές αρχές ενδοοικογενειακή βία σε βάρος ανηλίκου (ΣτΠ)

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά