Αναρτήσεις

Επαγγελματική μίσθωση - Μετατροπή σε αόριστης διάρκειας - Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης σε τρίτο πρόσωπο (ΕφΠειρ)

Θέση Νομικού στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Παρεμπόδιση επικοινωνίας πατέρα με τέκνο. Κακή άσκηση γονικής μέριμνας της μητέρας, αφαίρεση αυτής & αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας του 7χρονου στον πάτερα

Παράνομη η κατοχή του Ισραήλ στα Παλαιστινιακά Εδάφη: Ιστορική Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης

Το δικαίωμα της 'τελευταίας λέξης' του κατηγορούμενου στην Ποινική Δικονομία της Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρείχε επαρκή πρόσβαση στις συμβάσεις των εμβολίων για την Covid-19, ιδίως στους όρους για την αποζημίωση λόγω ελαττωμάτων των εμβολίων και για τη σύγκρουση συμφερόντων (ΓΔΕΕ)

Ευθύνη Τράπεζας για προσβολή προσωπικότητας και παραβίαση των προσωπικών δεδομένων (ΜΕφΑθ)

Εκλογική διαφορά: Η μη συνεχόμενη αρίθμηση ψηφοδελτίων δεν συνιστά παράβαση δυνάμενη να οδηγήσει σε ακύρωση των σταυρών προτίμησης (ΔΠρΑγρ)

«Συνήγορος του Μαθητή και της Μαθήτριας» : Το απαραίτητο βήμα για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός ΕΕ 2024/1689 για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το κατ’ άρθρ. 5 παρ. 5 ΚΦΔ μαχητό τεκμήριο νόμιμης κοινοποιήσεως δεν έχει έδαφος εφαρμογής όταν ο προς ον η επίδοση αμφισβητεί την παραλαβή της συστημένης επιστολής (ΣτΕ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 5119/24 για την τροποποίηση του π.δ.18/1989 και τη μεταφορά διαφορών στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Κράτος δικαίου: Ο δικαστικός σχηματισμός στον οποίο έχει ανατεθεί μια υπόθεση πρέπει να αποφασίζει αυτός και μόνον για την έκβασή της (ΔΕΕ)

Εννέα (9) θέσεις Νομικών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς