Αναρτήσεις

Ευθύνη Δήμου για κακοτεχνίες οδοστρώματος, αποχέτευσης, φωτισμού, οδών και πεζοδρομίων

Διαδικασία άρσης του τραπεζικού απορρήτου κατά την διενέργεια φορολογικών ελέγχων (γνωμοδότηση)

Ερμηνεία του άρθρου 16 παρ.1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας μετά από υποβολή προδικαστικού ερωτήματος

Αύξηση των μισθών των δικαστών προβλέπει τροπολογία της κυβέρνησης

Συνταγματική η διάταξη άρθρου 7 παρ. 2 ΝΔ 496/1974 που προβλέπει μειωμένο επιτόκιο επί οφειλών του Δημοσίου (ΣτΕ)

Δύο θέσεις Δικηγόρων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

Nέα πληρωμή δικαιούχων της εκλογικής αποζημίωσης

Στάθμιση μεταξύ δικαιώματος πληροφόρησης του κοινού και ιδιωτικής ζωής (νομολογία)

Δύο θέσεις Νομικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρόσφατη Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Επίκαιρα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης των Δικηγόρων (εκδήλωση)

Άρχισε η πληρωμή των δικαστικών αντιπροσώπων

Η απόφαση του ΣτΕ που επιτρέπει την κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του οφειλέτη

Απαράδεκτες συνθήκες κατάθεσης δικογράφων στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Οι αλλαγές στην ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης στα τροχαία ατυχήματα με το ν.4261/2014

Αμοιβή δικηγόρου για τη σύνταξη και συζήτηση αγωγής αδικοπραξίας. Υπολογισμός και των τόκων στο αντικείμενο της (νομολογία)

Ανισότητες και Δίκαιο

Σύγκρουση με ζώο σε οδό ταχείας κυκλοφορίας: Ευθύνη αποζημίωσης Δημοσίου και αναδόχου εταιρίας οδικού δικτύου

Το αξιόποινο της εγκληματικής οργάνωσης και τα προβλήματα του (εκδήλωση)

Διαμεσολάβηση. Eξωδικαστική επίλυση διαφορών (εκδήλωση)

Θέση νομικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Eπιδίκαση αποζημίωσης για ηθική βλάβη σε βάρος τράπεζας λόγω διαβίβασης προσωπικών δεδομένων δανειολήπτη σε εισπρακτική εταιρία

Δικηγορικό Απόρρητο- Επίκαιρα ζητήματα (εκδήλωση)

Τί προβλέπει ο νόμος για τις εισπρακτικές εταιρίες

Επαγγελματικά δάνεια σε αγρότες: Δικαιούχοι των προνομίων του άρθρου 39 Ν. 3259/2004 για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι και τα νομικά πρόσωπα (νομολογία)

Τραυματισμός ανηλίκου σε τροχαίο ατύχημα - Αποκλεισμός συνυπαιτιότητας - Αναγωγή κατά των γονέων

Η μη καταβολή μισθού στον εργαζόμενο δεν συνιστά αδικοπραξία (νομολογία)

Πληρωμή εκλογικής αποζημίωσης: Οι τρεις ημέρες που έγιναν δεκαπέντε

Nέα παράταση της αναστολής λειτουργίας του Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι 6 Ιουνίου

Επίκαιρα Θέματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου (εκδήλωση)

Eξειδίκευση της αρχής ne bis in idem σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δικαστήριο