Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Δύο θέσεις Δικηγόρων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

H Aποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (M.T.Π.Υ.) προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων, ενός παρ' Εφέταις κι ενός παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 24-7-2014. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή. Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη με τα απαιτούμενα προσόντα και λεπτομερείς πληροφορίες στο dsa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...