Δύο θέσεις Δικηγόρων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

H Aποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (M.T.Π.Υ.) προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων, ενός παρ' Εφέταις κι ενός παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 24-7-2014. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή. Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη με τα απαιτούμενα προσόντα και λεπτομερείς πληροφορίες στο dsa.gr

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά