Αναρτήσεις

Ποινική συνδιαλλαγή, pleabargaining και εναλλακτικές μορφές περάτωσης της ποινικής διαδικασίας (εκδήλωση)

Φυλάκιση για χρέη: Νομική προσέγγιση με αφορμή αθωωτική απόφαση οφειλέτη

Νομολογία διοικητικών δικαστηρίων: Δίκαιη ικανοποίηση δίκης - Προσωρινή δικαστική προστασία - Αστική ευθύνη ΟΤΑ

Η αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων της πολιτικής δίκης (εκδήλωση)

Αθώωση κατηγορουμένου για μη καταβολή ΦΠΑ λόγω έλλειψης δόλου

Θέσεις πανεπιστημιακών υποτρόφων στο Εμπορικό, Εργατικό δίκαιο και Διοικητική Δικονομία

Υποχρέωση Συμμόρφωσης της Διοίκησης (νομολογία Διοικ.Πρωτοδικείου Αθηνών)

Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Επιδίκαση αποζημίωσης σε αδίκως προφυλακισθέντες.Ποια διαδικασία ακολουθείται (νομολογία)

Ευρωπαϊκή ημέρα της προστασίας προσωπικών δεδομένων η 28η Ιανουαρίου

Απλή δυσφήμιση : Χαρακτηρισμός προϊόντων ως "κινέζικων" (νομολογία)

Oι φορολογικές αλλαγές στα νομικά επαγγέλματα που ισχύουν από το 2014

Κτηματολογικό Δίκαιο: Νομοθετική έκρηξη και νομολογιακή πραγματικότητα (εκδήλωση)

Παράσταση πολιτικής αγωγής του Δημοσίου ενώπιον ποινικών δικαστηρίων (εγκύκλιος)

Αναγνώριση ανυπαρξίας δικαστικής απόφασης (νομολογία)

Eφαρμογές των γενετικών αποτυπωμάτων στην απονομή δικαιοσύνης

Έργα Αχελώου : Η συμβολή του Συμβουλίου της Επικρατείας στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου για την ολοκλήρωση και λειτουργία τους με σεβασμό στο περιβάλλον (εκδήλωση)

Η προστασία του υπερχρεωμένου οφειλέτη σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις (εκδήλωση)

Καταργούνται τα επικυρωμένα αντίγραφα

Nομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Ένορκες βεβαιώσεις: Παραδεκτό του αποδεικτικού μέσου (νομολογία)

Σεμινάρια διοικητικού δικαίου

Απαράδεκτη η συζήτηση εμπράγματης αγωγής χωρίς πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Θέση διαχειριστή προγράμματος στο ΕΛΙΑΜΕΠ

Aπόπειρα αυτοκτονίας εργαζομένου- Ευθύνη του εργοδότη- Aπόλυση (νομολογία)

Oι προθεσμίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ τελευταίου τριμήνου 2013

Η εγκύκλιος για την ηλεκτρονική υποβολή των μισθώσεων

Η ενδικοφανής προσφυγή για φορολογικές διαφορές (ΠΟΛ 1002/2013)

Οι αλλαγές που έγιναν το 2013 στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΕΔΔΑ: Συνιστά διάκριση η υποχρεωτική ονοματοδοσία του παιδιού με το επώνυμο του πατέρα

Δεν έχει υποχρέωση τήρησης ωραρίου ο έμμισθος δικηγόρος σύμφωνα με δικαστική απόφαση

Τί άλλαξε στον Αστικό Κώδικα το 2013

Θέση δικηγόρου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

"Δικαιοσύνη...δύο μέτρα και δύο σταθμά" : Ανακοίνωση του ΔΣ Καλαμάτας για τις αποφάσεις του Μισθοδικείου

Εξαίρεση των δικηγόρων από την υποχρέωση τήρησης ταμειακής μηχανής

Οι δικαστές έκριναν αντισυνταγματικές τις μειώσεις των μισθών τους

Σωρευτική αναδοχή χρέους σε ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου

Nομολογία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Oι αλλαγές που έγιναν το 2013 στον Ποινικό Κώδικα

Ευτυχισμένος ο νέος χρόνος!