Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Θέση δικηγόρου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: Ένα (1) Δικηγόρο- Νομικό Σύμβουλο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Το αντικείμενο του έργου είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών προς τον Ανάδοχο. Καταληκτική ημερομηνία: 09-01-2014. Πληροφορίες: τηλ. επικοινωνίας: κα Σίσκα, 210-8665373. Περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...