Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Θέση δικηγόρου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: Ένα (1) Δικηγόρο- Νομικό Σύμβουλο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Το αντικείμενο του έργου είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών προς τον Ανάδοχο. Καταληκτική ημερομηνία: 09-01-2014. Πληροφορίες: τηλ. επικοινωνίας: κα Σίσκα, 210-8665373. Περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...