Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Θέση δικηγόρου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: Ένα (1) Δικηγόρο- Νομικό Σύμβουλο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Το αντικείμενο του έργου είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών προς τον Ανάδοχο. Καταληκτική ημερομηνία: 09-01-2014. Πληροφορίες: τηλ. επικοινωνίας: κα Σίσκα, 210-8665373. Περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Υποτροφία για Διδακτορικό στο Ποινικό Δίκαιο από την Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτε...