Καταργούνται τα επικυρωμένα αντίγραφα

Οι απλές φωτοτυπίες αντικαθιστούν στο εξής τα επικυρωμένα αντίγραφα στις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων, όπως αποφασίστηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στόχος, η διευκόλυνση των πολιτών και η πάταξη της γραφειοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό καταργούνται επίσης η υποχρέωση δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών τους σε ΦΕΚ, επιμηκύνεται η ισχύς της παραγωγικής άδειας για ιχθυοκαλλιεργητές και αλιείς σε λαϊκές αγορές από 6 σε 12 μήνες και καταργείται η υποχρέωση βεβαίωσης γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου, όσον αφορά στον τομέα των κρατικών προμηθειών. Τα επικυρωμένα αντίγραφα κόστιζαν:  50 εκατομμύρια επικυρώσεις αντιγράφων σε ΚΕΠ και αστυνομικά τμήματα, 3 λεπτά ο μέσος χρόνος για την κάθε επικύρωση, 2,5 εκατομμύρια εργατοώρες 312.500 εργάσιμες ημέρες και 1.420 υπάλληλοι με αποκλειστική και πλήρη απασχόληση (πηγή: topontiki.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr