Ακυρότητα διαταγής πληρωμής, εξαιτίας συντελεσθείσας καταγγελίας νομικού προσώπου, χωρίς επίδειξη πληρεξουσίου εγγράφου - Αδύνατη η μεταγενέστερη έγκριση, ακόμα κι αν η καταγγελία αποκρουστεί καθυστερημένα

Απόφαση 96/2024 Μον Πρ Αλεξανδρούπολης - Ακυρότητα διαταγής πληρωμής, εξαιτίας συντελεσθείσας καταγγελίας νομικού προσώπου, χωρίς επίδειξη πληρεξουσίου εγγράφου. Αδύνατη η μεταγενέστερη έγκριση, ακόμα κι αν η καταγγελία αποκρουστεί καθυστερημένα.

Το απαράδεκτο του άρθρου 935 λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως, ισχύει δε μόνο όταν πρόκειται για ανακοπή του άρθρου 933, όχι του 632 ΚΠολΔ κι εφόσον έχει ήδη ασκηθεί προηγουμένως μια τέτοια ανακοπή από αυτόν τον ίδιο, που ασκεί (απαράδεκτα) την επόμενη, ανεξάρτητα δε από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προηγούμενη. Σε περίπτωση παραίτησης, η ανακοπή του 933 θεωρείται μηδέποτε ασκηθείσα και το 935 ΚΠολΔ δεν εφαρμόζεται. Άκυρη η καταγγελία νομικού προσώπου μέσω τρίτων εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων, χωρίς επίδειξη πληρεξουσίου εγγράφου, ακόμα κι αν το κύρος της καταγγελίας αμφισβητηθεί το πρώτον με το δικόγραφο των Πρόσθετων Λόγων, διότι η αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωμής δεν ισοδυναμεί με έγκριση της καταγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, εν προκειμένω δεν αρκεί ούτε η μεταγενέστερη έγκριση, προκειμένου να καταστεί αναδρομικά έγκυρη η καταγγελία που έγινε από πρόσωπο που δεν είχε την απαιτούμενη πληρεξουσιότητα, καθώς η καταγγελία που έγινε στο όνομα του νομικού προσώπου από αναρμόδιο ή χωρίς εξουσία πρόσωπο είναι ανυπόστατη και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 233 και 238 ΑΚ, που αναφέρονται στη με αναδρομική ενέργεια μεταγενέστερη έγκριση από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η εκ των υστέρων έγκριση δεν ισχυροποιεί αναδρομικά την ανυπόστατη καταγγελία, αλλά επέχει θέση νέας αυτοτελούς καταγγελίας, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα περιέλθει νομίμως στον λήπτη αυτής. Δεκτή η ανακοπή και οι πρόσθετοι λόγοι, ακυρότητα διαταγής πληρωμής.

Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία των δικηγόρων Γεωργίου Καλτσά (Δικηγόρου Πειραιά) και Γαρυφαλλιάς Γκατζιώλα (Δικηγόρου Αλεξανδρούπολης)

Δείτε την απόφαση εδώ

like στη σελιδα μας στο Facebook εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά