Εργασια-Αγγελιες

Legal Jobs by LegalNews24.gr : Ο Πληρέστερος Οδηγός Εύρεσης Εργασίας για Νομικούς
Στείλτε τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας στο email legalnews24@yahoo.gr για ΔΩΡΕΑΝ δημοσίευση* (Ανώνυμες Αγγελίες έως 30 λέξεις)


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

20/4 Ζητείται νομικός με μεταπτυχιακό στο ποινικό δίκαιο ή την εγκληματολογία για συγγραφική και ερευνητική απασχόληση στην υλοποίηση ερευνητικού έργου. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και δεύτερης ξένης γλώσσας. Αποστολή cv: lawcv@outlook.com

20/4 Ζητείται τελειόφοιτος/η φοιτητής/ρια Νομικής ή ασκούμενος/η δικηγόρος, από δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: a-tsalidis@hotmail.com

20/4 Δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα ζητά δικηγόρο με εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων και σε παραστάσεις σε ακροατήρια. Αποστολή cv: legalhumres@gmail.com

20/4 Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: mgratsia@gratsia-lawoffice.gr

15/3 Τελειόφοιτο/ης Νομικής για συνεργασία μερικής απασχόλησης, σε δικηγορικό γραφείο με αντικείμενο το αστικό και το εμπορικό δίκαιο. Αποστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικού στο beforemaat@gmail.com

15/3 Δικηγορικό γραφείο Λ. Αλίμου & Λ. Βουλιαγμένης αναζητά Δικηγόρο με 5ετή εμπειρία στους τομείς του τραπεζικού, εμπορικού δικαίου και του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, για άμεση συνεργασία. Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά: legal@lekkakou.gr 

15/3 Ζητείται ασκούμενος-η δικηγόρος που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την μάχιμη δικηγορία για ουσιαστική άσκηση σε δικηγορικό γραφείο στην  Θεσσαλονίκη. Ενασχόληση με ευρύ φάσμα υποθέσεων.Δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας- καριέρας.Ωράριο: 9:00- 14:00.Παρέχεται αμοιβή.Αποστολή βιογραφικών στην διεύθυνση: a.gazetis@gmail.com.Επικοινωνία: 2311821926, 6972997964.

15/3 Από δικηγορικό γραφείο με έδρα τους Αμπελόκηπους που ασχολείται κυρίως με εργατικό και διοικητικό δίκαιο, ζητείται δικηγόρος για εσωτερική συνεργασία. Προηγούμενη ενασχόληση με τα παραπάνω αντικείμενα θα εκτιμηθεί θετικά.Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό στο email: ak47@otenet.gr .

15/3 Δικηγορικό γραφείο με εξειδίκευση σε ελληνο-ελβετικές και ελληνο-γερμανικές υποθέσεις αναζητεί ασκούμενο-η δικηγόρο ή νεαρό-η δικηγόρο. Απαραίτητη η άριστη γνώση γερμανικών και αγγλικών. Βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση raisb@bissiaslaw.gr

29/2 Ζητείται νέος/α δικηγόρος για δικηγορικό γραφείο στην Πετρούπολη. Υποθέσεις αστικού-εμπορικού-ποινικού δικαίου. Άριστο περιβάλλον εργασίας, προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο mail: sldalaw@yahoo.com

29/2 Δικηγορική εταιρεία στους Αμπελόκηπους ζητά συνεργασία με ασκούμενη-ο. Επιθυμητή έστω και μικρή εμπειρία σύνταξης δικογράφων. Απαραίτητη προϋπόθεση καλή γνώση MSOffice και γενικότερα Η/Υ. Ωράριο 9-5, αμοιβή 450€. Αποστολή βιογραφικών στο: lawfirmoffice2017@gmail.com

29/2 Δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα ζητά ασκούμενο-η δικηγόρο. Απαραίτητα επίπεδο C2 αγγλικών. Αποστολή cv: legalhumres@gmail.com

29/2 Δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα ζητά δικηγόρο με εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων και σε παραστάσεις σε ακροατήρια. Αποστολή cv: legalhumres@gmail.com

29/2 Ζητείται ασκούμενη/ος δικηγόρος για ουσιαστική άσκηση σε γραφείο μάχιμης δικηγορίας στο Κέντρο Αθήνας (Μοναστηράκι). Άριστες συνθήκες εργασίας με προοπτικές εξέλιξης. Ωράριο 09:00-18:00, Αρχική αμοιβή 450,00€. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: vasilopoulouif@yahoo.gr

29/2 Ζητείται Νέα/Νέος Δικηγόρος από Δικηγορική Εταιρεία στη Γλυφάδα. Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών. Μισθός: 800€/μήνα Ωράριο: 09.00-17.00 και 11.00-19.00 (εναλλάξ) Αποστολή βιογραφικών: dnikas@otenet.gr

29/2 Δικηγορική εταιρεία ζητά ασκούμενη/ο δικηγόρο στους τομείς Αστικού και Εμπορικού Δικαίου. Άριστο περιβάλλον και δυνατότητα εξέλιξης. Βιογραφικά στο secretary@agelaw.gr

29/2 Δικηγορική εταιρεία στο Μαρούσι αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο για ουσιαστική άσκηση και με προοπτική σταθερής συνεργασίας μετά την ολοκλήρωση της άσκησης. Τυχόν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί. Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο LawFirmHRDpt@gmail.com με την ένδειξη : «ΘΕΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ»          

29/2 Ζητείται ασκούμενος/-η δικηγόρος από δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας για άμεση και ουσιαστική άσκηση σε ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων. Αποστολή βιογραφικών στο: infolawcases01@gmail.com

29/2 Δικηγορικό γραφείο στο Μαρούσι (αστικό, εταιρικό, ποινικό, κτηματολόγιο, εκκλησιαστικό) αναζητά ασκούμενο/η για ουσιαστική άσκηση. Απαραίτητη γνώση Η/Υ, αγγλικών. Ωράριο 9.00-17.00. Αποστολή Βιογραφικού: lawyer.marousi@gmail.com

29/2 Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με απόφοιτο νομικής για τη θέση Γραμματέως - Συντονιστή υποθέσεων δικηγορικού γραφείου. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  mgratsia@gratsia-lawoffice.gr

29/2 Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: mgratsia@gratsia-lawoffice.gr

29/2 Ζητείται ασκούμενος-η δικηγόρος σε δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι, ασχολούμενο με ευρύ φάσμα του δικαίου. Άριστο περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βιογραφικών: cvlawofficepractice@gmail.com.

29/2 Δικηγορικό γραφείο στη Παλλήνη αναζητά νέο-α δικηγόρο 3ετούς εμπειρίας στο τομέα του αστικού δικαίου για 8ωρη απασχόληση.Αποστολή cv στο vard.lawoffice@gmail.com.

29/2 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ/Α ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά, με αντικείμενο κυρίως αστικές υποθέσεις, δικηγόρο για πλήρη απασχόληση. Ωράριο 09:00 -17:00. Ενδεικτική ελάχιστη αμοιβή 600€.  Αποστολή βιογραφικών στο michael_davakis@hotmail.com 

29/2 Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος από δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι για εργασία μερικής απασχόλησης με προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Ειδίκευση του γραφείου σε κοινωνικοασφαλιστικό και εργατικό δίκαιο. Ωράριο 08:00-14:00. Αμοιβή 300€. Αποστολή βιογραφικών στο office.sintaxi@gmail.com

29/2 Ζητείται τελειόφοιτος-η φοιτητής-ρια Νομικής ή ασκούμενος-η δικηγόρος, από δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι (υποθέσεις εμπορικού, αστικού, διοικητικού δικαίου). Απαιτείται πολύ καλή γνώση αγγλικών. Ωράριο 9:30-17:30. Αποστολή CV: alks.lawyer@gmail.com

29/2 Από σοβαρό δικηγορικό γραφείο ζητείται νεος/α  δικηγόρος με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε χειρισμό φακέλων -σύνταξη δικογράφων.Αντικείμενο κυρίως αστικό- διοικητικό.Αμοιβή αναλόγως προσόντων.Αποστολή βιογραφικών στο: fspiliot@gmail.com

29/2 Ζητείται ασκούμενος δικηγόρος για ουσιαστική άσκηση από σοβαρό δικηγορικό γραφείο με υποθέσεις κυρίως αστικού - διοικητικού δικαίου. Αμοιβή 450€. Αποστολή βιογραφικών στο fspiliot@gmail.com

29/2 Δικηγορικό γραφείο στο Μαρούσι (αστικό, εταιρικό, ποινικό, κτηματολόγιο, εκκλησιαστικό) αναζητά ασκούμενο/η για ουσιαστική άσκηση. Απαραίτητη γνώση Η/Υ, αγγλικών. Ωράριο 9.00-17.00. Αποστολή Βιογραφικού: lawoffice430@gmail.com

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΣΤΕΓΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
20/4 Δικηγόρος με μεταπτυχιακό δίπλωμα, εμπειρία σε ξενόγλωσσες συμβάσεις και άριστη γνώση Αγγλικών αναλαμβάνει επικυρώσεις και μεταφράσεις εγγράφων από/προς τα Αγγλικά. Τιμές προσιτές. Email: pmandrinou.law@gmail.com, τηλ. 6984462029

29/2 Δικηγόρος παρ’εφέταις 20ετούς εμπειρίας ζητά εξωτερική συνεργασία  με δικηγορικό γραφείο τηλ. 697 6372958

21/1 Δικηγόρος, υποψ. Διδάκτωρ Νομικής, αναλαμβάνει επικυρώσεις και μεταφράσεις εγγράφων από/προς τα Αγγλικά, Γαλλικά και Ρωσικά σε προσιτές τιμές. Τηλ. 6987918959

15/1: Υποψήφιος Διδάκτορας Νομικής ΑΠΘ με μεταπτυχιακό δίπλωμα και μεγάλη ενασχόληση με το χώρο του Αστικού Δικαίου, παραδίδει μαθήματα στους κλάδους Αστικού και Εργατικού Δικαίου.  Εμπειρία, συνέπεια, μεθοδικότητα, μεταδοτικότητα. Παρέχεται δωρεάν υποστηρικτικό υλικό, υπό μορφή σημειώσεων και πρακτικά θέματα. Δυνατότητα πραγματοποίησης μαθημάτων ατομικά ή σε γκρουπ. Δυνατότητα πραγματοποίησης μαθημάτων και εξ' αποστάσεως μέσω Skype. Τιμές προσιτές και συζητήσιμες.  summerhilllaw@live.com

15/1: Δικηγόρος  παρ΄εφέταις με 20ετη εμπειρία στον τομέα της αναγκαστικής εκτέλεσης και στους ελέγχους τίτλων με έδρα στην Αθήνα και στην Τρίπολη ζητά εξωτερική συνεργασία με δικηγορικά γραφεία και εταιρείες για νομό Αττικής, Τρίπολη και όμορους νομούς. τηλ. 6937906813

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΚΥΠΡΟΣ
-

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18/4 Υποτροφίες για διδακτορικό Νομικής στο Ελσίνκι με μηνιαίες απολαβές από 2562 έως 3059 ευρώ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
-

* H δημοσίευση αγγελιών είναι δωρεάν όταν πρόκειται για ανώνυμες αγγελίες μέχρι 30 λέξεις. Η δημοσίευση αγγελιών με ονόματα (πχ. δικηγόρων ή δικηγορικών εταιρειών) ή/και άνω των 30 λέξεων κοστίζει 20 ευρώ/αγγελία (χωρίς ΦΠΑ) και η διάρκεια δημοσίευσης είναι 30 ημέρες. Οι επώνυμες αγγελίες δημοσιεύονται με έντονη γραφή και αναρτώνται στην κορυφή των αγγελιών.
Το κείμενο των αγγελιών που αποστέλλονται πρέπει να είναι σε μικρά γράμματα (όχι κεφαλαία)
Η ιστοσελίδα δεν υποχρεούται σε δημοσίευση αγγελιών εντός ορισμένου χρόνου (οι επί πληρωμή αγγελίες δημοσιεύονται εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της πληρωμής).

Σχόλια