Εργασια-Αγγελιες

Στείλτε τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας στο email legalnews24@yahoo.gr για ΔΩΡΕΑΝ δημοσίευση* (Ανώνυμες Αγγελίες έως 30 λέξεις)ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

13/11 Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ) - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ hr@oikonomakislaw.com

24/11 Δικηγορικό γραφείο ασχολούμενο με υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού Δικαίου και κυρίως ανάπτυξης ακινήτων αναζητεί νέο/α δικηγόρο με 2ετή δικηγορική εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων και συμβάσεων, καθώς και σε έλεγχο τίτλων ακινήτων. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας & χρήσης Η/Υ. Ωράριο ενδ. 9.00 - 18.00.Αποστολή βιογραφικών στο mseklawoffice22@gmail.com

24/11 Από δικηγορική εταιρεία ζητείται Δικηγόρος 5ετους εμπειρίας , με ειδίκευση στο αστικό και εμπορικό δίκαιο. Απαραίτητος ο μεταπτυχιακός τίτλος στα ανωτέρω αντικείμενα όπως και η άριστη χρήση αγγλικής γλώσσας. Δεξιότητες : Συνεργατικό πνεύμα, ευελιξία,  πρωτοβουλίες, μαχητικότητα. Προσφέρονται καθαρή αμοιβή 1.200 ευρώ καθώς και κινητό τηλέφωνο. Ωράριο απασχόλησης 9:00-19:00. email βιογραφικών gplimniou@lmlaw.gr

22/11 Από Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα ασχολούμενο με αστικό, εμπορικό, ποινικό ζητείται Δικηγόρος εμπειρίας  2-4 ετών. Αποστολή βιογραφικών στο p.kokotos@kokotoslaw.gr

22/11 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ - Στο κέντρο της Αθήνας αναζητεί συνεργάτες, αποφοίτους Νομικής, για σταθερή συνεργασία. Προοπτική για μελλοντική συμμετοχή σε συμβολαιογραφική εταιρεία. Απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και άριστος χειρισμός του ψηφιακού περιβάλλοντος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973215835.

22/11 ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Νέος(α) δικηγόρος για πλήρη απασχόληση σε δικηγορική εταιρεία. Προϋποθέσεις: Ικανότητες και όρεξη προς εργασία. Γνώση αγγλικής και γερμανικής γλώσσας. e-mail για αποστολή βιογραφικού: sk@otenet.gr

20/11 Δικηγόρος Παρ΄Αρείω με εμπειρία  στο εμπορικό δίκαιο  αναζητά  συνεργασία είτε με εταιρεία είτε με γραφείο (αντικείμενο όλο το φάσμα του εμπορικού δικαίου, μισθώσεις, συμβάσεις ) τηλ.697430333

20/11 Ζητείται από Δικηγορικό Γραφείο στο Κολωνάκι,  Δικηγόρος με επταετή εμπειρία, για μόνιμη και εσωτερική συνεργασία, πάνω στον χώρο Αστικού, Εμπορικού και Οικογενειακού Δικαίου. Αμοιβή (1.000,00 € έως 1.700,00 €), απόδοση Φ.Π.Α. και ωράριο διακεκομμένο. Αποστολή βιογραφικών: info@kaimakamis-law.gr

20/11 Δικηγορικό Γραφείο στο κέντρο της Αθήνας αναζητά νέο/α δικηγόρο με εμπειρία στην σύνταξη αστικών δικογράφων. Μηνιαία Αμοιβή 1000€ πλέον φπα και κάλυψη των 2/3 ασφαλιστικών εισφορών. Ωράριο 9.00 – 18:00. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail lambrosbreanos@gmail.com.

13/11 Δικηγορικό γραφείο που εδρεύει στην Αθήνα, αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο για πλήρη απασχόληση. Αντικείμενο Αστικό και Εμπορικό δίκαιο. Μισθός 600€.  Αποστολή CV:  c.ep.lawoffice@gmail.com

13/11 Από δικηγορικό γραφείο πλησίον Εφετείου Αθηνών, με αντικείμενο υποθέσεις αστικού δικαίου και αναγκαστικής εκτέλεσης, ζητείται ασκούμενος-η δικηγόρος.  Ωράριο:  09:00 – 17:00.  Αποστολή βιογραφικών: gianfil.law@gmail.com

13/11 Συνεργάτης (νέος) - Metro Fix- Λεωφ Συγγρού – 1/2 max ετών εμπειρίας – αντικείμενο: εμπορικό-φορολογικό-ναυτικό -  real estate. Ωρες συνεργασίας 09.00-18.30. Επικοινωνία: zplegal@otenet.gr

7/11  Δικηγορική Εταιρεία, αναζητά συνεργάτη δικηγόρο τουλάχιστον Παρ' Εφέταις  για πλήρη απασχόληση σε υποθέσεις γενικής δικηγορίας. Αρχική αμοιβή αναλόγως προσόντων 1.500 ευρώ. (με ΦΠΑ) και κάλυψη 2/3 ασφαλιστικών εισφορών. ωράριο: 09:00 με 18:00.  Βιογραφικά στο papag.ts.cvlaw@gmail.com

2/11 Από Δικηγορική Εταιρία με πολυετή παρουσία στο χώρο ασκώντας μάχιμη δικηγορία, ζητείται  ασκούμενος/η  για ουσιαστική πρακτική άσκηση, με γνώσεις απαραίτητα Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Παρέχεται σταθερός μισθός. Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό στο email: gplimniou@lmlaw.gr

2/11 Από δικηγορική εταιρεία ζητείται Δικηγόρος 5ετούς εμπειρίας, με ειδίκευση στο αστικό και εμπορικό δίκαιο. Απαραίτητος ο μεταπτυχιακός τίτλος στα ανωτέρω αντικείμενα όπως και η άριστη χρήση αγγλικής γλώσσας. Δεξιότητες: Συνεργατικό πνεύμα, Πρωτοβουλίες, Ευελιξία, Μαχητικότητα. Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ποσοστά ανάλογα με την επίτευξη αποτελεσμάτων.Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό στο email: gplimniou@lmlaw.gr

2/11 Από δικηγορική εταιρεία ζητείται Δικηγόρος 5ετους εμπειρίας , με ειδίκευση στο αστικό και εμπορικό δίκαιο. Απαραίτητος ο μεταπτυχιακός τίτλος στα ανωτέρω αντικείμενα όπως και η άριστη χρήση αγγλικής γλώσσας. Δεξιότητες : Συνεργατικό πνεύμα, ευελιξία,  πρωτοβουλίες, μαχητικότητα. Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ποσοστά ανάλογα με την επίτευξη αποτελεσμάτων. email βιογραφικών gplimniou@lmlaw.gr

2/11 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νέος(α) δικηγόρος για πλήρη απασχόληση σε δικηγορική εταιρεία. Προϋποθέσεις: Ικανότητες και όρεξη προς εργασία.Γνώση αγγλικής και γερμανικής γλώσσας.e-mail για αποστολή βιογραφικού: sk@otenet.gr

2/11 ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ - ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2104126333 – 2104120303. Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: f.filias@yahoo.gr

1/11 Δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας αναζητά για πλήρη απασχόληση δικηγόρο με έως 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας μετά την δικηγορική άσκηση. Απαραίτητη η ειδίκευση στο αστικό-εμπορικό δίκαιο, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο vassokarzis@gmail.com

1/11 Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με δικηγόρο, κατά προτίμηση κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,  με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: mgratsia@gratsia-lawoffice.gr

26/10 Δικηγορικό γραφείο που δραστηριοποιείται στις Αχαρνές, αναζητά συνεργάτη δικηγόρο για πλήρη εσωτερική απασχόληση σε υποθέσεις γενικής δικηγορίας, με κύρια απασχόληση την σύνταξη δικογράφων. ωράριο: 09:00 με 18:00.  Βιογραφικά στο lawacharnescv@gmail.com

26/10 Δικηγορικό γραφείο στο Περιστέρι με ενασχόληση με το αστικό και το εμπορικό δίκαιο, αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο για συνεργασία. Αποστολή βιογραφικών στο: osagiakoulaw@gmail.com 

24/10 Δικηγορική Εταιρεία, ζητά ΝΕO/A δικηγόρο για πλήρη απασχόληση  σε υποθέσεις γενικής δικηγορίας. Απαραίτητες καλές γνώσεις υπολογιστή. Απασχόληση 08:30 - 17:30 Ενδεικτική αμοιβή αναλόγως προσόντων 1.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α) για ΔΙΚΗΓΟΡΟ και 600 ευρώ για ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ. Kάλυψη μέρους ασφαλιστικών εισφορών και εξόδων. Βιογραφικά στο kldlawfirm.cv@gmail.com.

23/10 Δικηγορικό γραφείο αναζητά συνεργάτη δικηγόρο με τουλάχιστον πενταετή δικαστηριακή εμπειρία για εσωτερική απασχόληση, με αντικείμενο την σύνταξη δικογράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Αρχική αμοιβή 1.500 ευρώ. (με ΦΠΑ) και κάλυψη των 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών. Ωράριο: 09:00 - 18:00. Αποστολή Βιογραφικών:  papa.lawoffice@gmail.com

23/10 Δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο για ενασχόληση με υποθέσεις κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου και συντάξεων. Αποστολή βιογραφικού στο: triantafilli.law@gmail.com.

23/10 Κεντρικό γραφείο στην πλ. Εξαρχείων, ωράριο ‪09.00- 17.00 και αμοιβή 1000 ευρώ + ΦΠΑ. Γενική δικηγορία, δικόγραφα, παραστάσεις σε δικαστήρια. Email επικοινωνιας: koulourilawfirm@gmail.com

16/10 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΑΝΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ  Κεντρικό γραφείο στην πλ. Εξαρχείων, ωράριο ‪09.00- 17.00 και αμοιβή 1000 ευρώ + ΦΠΑ. Γενική δικηγορία, δικόγραφα, παραστάσεις σε δικαστήρια. Email επικοινωνιας: koulourilawfirm@gmail.com

16/10 Δικηγορικό Γραφείο στη Θεσσαλονική ζητά ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ με γνώσεις υπολογιστή, Αγγλικά απαραίτητα ενώ, ενασχόληση με εμπορικά, αστικά και διοικητικά θέματα και σε διεθνείς υποθέσεις. Βιογραφικά info@goulielmos.com

16/10 Δικηγορικό Γραφείο ΑΘΗΝΑΣ στο ΚΟΛΩΝΑΚΙ  ζητά νεαρό/η Δικηγόρο, Αγγλικά απαραίτητα καθώς και μεταπτυχιακό. Ενασχόληση με εμπορικά, αστικά και διοικητικά θέματα και σε διεθνείς υποθέσεις. Βιογραφικά info@goulielmos.com

16/10 Ζητείται Δικηγόρος από υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αστικό δίκαιο και δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης (εισπράξεις χρεών δανειοληπτών). Απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail compliancesf@bmw.gr.

16/10 Ζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος ή τελειόφοιτος/η Νομικής σχολής για άσκηση σε δικηγορικό γραφείο στην Χαλκιδική. Ώρες Απασχόλησης : 09:00 - 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών παρακαλώ επικοινωνήστε στο email:mlaw.chalkidiki@gmail.com

16/10 ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ με προϋπηρεσία,  ζητείται από δικηγορικό γραφείο (Βουκουρεστίου, Σύνταγμα).Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, MS Office, Η/Υ. Γνώση χειρισμού δικηγορικών προγραμμάτων (Alma, Τιπούκειτος κλπ). Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα.   Άριστες συνθήκες εργασίας. Βιογραφικό: info@spiliopouloslaw.com

4/10 Δικηγορική εταιρία, με έδρα στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά ασκούμενο δικηγόρο για αποκλειστική συνεργασία. Προσφέρεται αμοιβή 600 ευρώ. Αποστολή βιογραφικών στην ηλ. δ/νση: law-firm@bahagram.com

28/9 Ζητείται φοιτητής/τρια Νομικής, 1ου-2ου έτους, για απασχόληση μία ημέρα/εβδομάδα, στο Κορωπί, 9.00-15.00, γραμματειακής φύσης (καταγραφή πράξεων σε Υποθηκοφυλακείο/Ειρηνοδικείο). Δεκτές αιτήσεις με ορίζοντα 2-3 ετών. Επικοινωνία: argolida70@gmail.com, 6932062058. Προσόντα: ήθος-συνέπεια-επιμέλεια- μεθοδικότητα.

28/9 Δικηγορικό γραφείο που δραστηριοποιείται στις Αχαρνές, αναζητά συνεργάτη δικηγόρο με τουλάχιστον πενταετή δικαστηριακή εμπειρία για πλήρη απασχόληση σε υποθέσεις γενικής δικηγορίας, με κύρια απασχόληση την σύνταξη δικογράφων. Αρχική αμοιβή αναλόγως προσόντων 1.500 ευρώ. (με ΦΠΑ) και κάλυψη 2/3 ασφαλιστικών εισφορών. ωράριο: 09:00 με 18:00.  Βιογραφικά στο lawacharnescv@gmail.com

Aκολουθήστε το Legalnews24.gr στο Instagram εδώ

Ακολουθήστε το Legalnews24.gr στο Google News για συνεχή ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΣΥΣΤΕΓΑΣΕΙΣ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

24/10 Δικηγόρος Αθηνών παρ΄ Εφέταις αναζητά εξωτερική συνεργασία με γραφείο η Εταιρεία,  εξωτερικές εργασίες, σύνταξη δικογράφων , μεταφράσεις , καταθέσεις στα Δικαστήρια , έλεγχο υποθηκοφυλακείου , άδειες διαμονής ( Αστικό, Ποινικό, Διοικητικό, Δίκαιο Αλλοδαπών). lawkp@yahoo.com , 6973099623

23/10 Δικηγόρος παρ’ εφέταις, κάτοχος ΜΔΕ Διοικητικού Δικαίου πιστοποιημένη DPO αναζητεί γραφείο/εταιρεία για εξωτερική/εσωτερική συνεργασία σε αντικείμενα που άπτονται κυρίως επί του Διοικητικού, Φορολογικού και Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αναλαμβάνω και ρόλο DPO για τον έλεγχο συμμόρφωσης γραφείων/εταιρειών. Επικοινωνία : 6975898622. Email: lawyergeor@gmail.com

15/9 Δικηγόρος παρ' εφέταις με αποκλειστική ενασχόληση την αναγκαστική εκτέλεση αναλαμβάνω σύνταξη ολοκληρωμένων Δικογράφων ανακοπής, αναστολής καθώς και διεκπεραίωση της πλατφόρμας εξωδικαστικου μηχανισμού. Επικοινωνία στο konfokas1@yahoo.gr 

16/8 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 68τ.μ., κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη (γραφείο), περιοχή Γκύζη: 2 λεπτα με τα πόδια από σύμπλεγμα δικαστηρίων/Άρειο Πάγο και Μετρό Αμπελοκήπων. Τιμή:€115.000 Email: ampartio@yahoo.co.uk

10/8 Παρέχεται για συστέγαση σε συνάδελφο χώρος γραφείου 38τμ (αίθουσα υποδοχής και γραφείο ξεχωριστοί χώροι), από συνολικό χώρο 73τμ, ανεξάρτητος χώρος με δική του πόρτα ασφαλείας, 5ος όροφος, oδός Σόλωνος, συμμετοχή στο μίσθωμα 190 ευρώ.   llawasociate@yahoo.com

7/7 Δικηγόρος Αθηνών με εμπειρία αναλαμβάνει μεταφράσεις και επικυρώσεις παντός είδους εγγράφων από αγγλικά στα ελληνικά και αντιστρόφως. τηλ. 6970109993

ΔΗΜΟΣΙΟΣ και ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΥΠΡΟΣ
-
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
-

* H δημοσίευση αγγελιών είναι δωρεάν και αφορά μόνο ανώνυμες αγγελίες μέχρι 30 λέξεις. Αγγελίες με ονόματα (πχ. δικηγόρων ή δικηγορικών εταιρειών) και άνω των 30 λέξεων δημοσιεύονται με χρέωση 30 ευρώ/αγγελία και η ανάρτηση τους διαρκεί 30 ημέρες σε προνομιακή θέση (στην κορυφή των αγγελιών με έντονη γραφή). (σημειώνεται ότι μεταξύ δύο ή περισσότερων προνομιακών αγγελιών πρώτη αναρτάται η χρονικά πιο πρόσφατη).
Το κείμενο των αγγελιών που αποστέλλονται πρέπει να είναι σε μικρά γράμματα (όχι κεφαλαία)
Η ιστοσελίδα δεν υποχρεούται σε δημοσίευση αγγελιών εντός ορισμένου χρόνου.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου