Εργασια-Αγγελιες

Legal Jobs by LegalNews24.gr : Ο Πληρέστερος Οδηγός Εύρεσης Εργασίας για Νομικούς
Στείλτε τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας στο email legalnews24@yahoo.gr για ΔΩΡΕΑΝ δημοσίευση* (Ανώνυμες Αγγελίες έως 30 λέξεις)


ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

17/11  Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναζητά για το νομικο της τμήμα ασκούμενο/η δικηγόρο, με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας για ουσιαστική απασχόληση. Άριστο περιβάλλον εργασίας, ικανοποιητική αμοιβή. Αποστολή βιογραφικών στο email: desdouma@gmail.com

12/11 Ζητείται ασκούμενος-η δικηγόρος σε συμβουλευτική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας, ασχολούμενη με ευρύ φάσμα του δικαίου. Άριστο περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βιογραφικών: cvlawofficepractice@gmail.com.  

12/11 Από οργανωμένο δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας που ασχολείται κυρίως με υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου ζητείται ασκούμενος/-η για ουσιαστική άσκηση σε άριστο περιβάλλον εργασίας με καλές αποδοχές και προοπτική μελλοντικής συνεργασίας. Αποστολή βιογραφικών odios@otenet.gr

12/11 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ-Α ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΣΤΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ E MAIL a.rigana@yahoo.gr 
29/10 Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με απόφοιτο νομικής για τη θέση Γραμματέως - Συντονιστή υποθέσεων δικηγορικού γραφείου. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: gratsia_@otenet.gr

29/10 Ζητείται συνάδελφος με δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία σε υποθέσεις κοινωνικοασφαλιστικού   και   διοικητικού   δικαίου   για   συνεργασία   με   δικηγορικό γραφείο στους Αμπελόκηπους, Αθήνα. Προσφέρεται δωρεάν συστέγαση σε πλήρως εξοπλισμένο   γραφείο,   κατ’   αποκοπή   αμοιβή   και   ευέλικτο   ωράριο   εργασίας. Εμπειρία και σε άλλους κλάδους δικαίου θα συνεκτιμηθεί. Τηλ. Επικοινωνίας: 6974315216, 215-5515214 Ιμέιλ: annitagrn@gmail.com   

29/10 Από Δικηγορική Εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας ζητείται δικηγόρος με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία (μετά τη λήψη άδειας) στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων (στάδιο προετοιμασίας για διαγωνισμούς και έννομη προστασία) και στο εμπορικό και το εταιρικό δίκαιο. Επιθυμητή και η εμπειρία στο αστικό δίκαιο. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση της Αγγλικής και χρήση Η/Υ. Συνεκτιμάται σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Αποστείλατε βιογραφικό στο email  nikikarra2020@gmail.com

29/10 Δικηγορικό γραφείο με ειδίκευση στο κοινωνικοασφαλιστικό και εργατικό δίκαιο αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο.Αποστολή βιογραφικού στο: triantafilli.law@gmail.com.

29/10 Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος από δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι για εργασία μερικής απασχόλησης με προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Ειδίκευση του γραφείου σε κοινωνικοασφαλιστικό και εργατικό δίκαιο. Ωράριο 09:00-15:00. Αμοιβή 300€. Αποστολή βιογραφικών στο office.sintaxi@gmail.com  

29/10 Δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα ζητά δικηγόρο με εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων και σε παραστάσεις σε ακροατήρια. Αποστολή cv: legalhumres@gmail.com  

29/10 Δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα ζητά ασκούμενο-η δικηγόρο. Απαραίτητα επίπεδο C2 αγγλικών. Αποστολή cv: legalhumres@gmail.com  

29/10 Ζητείται δικηγόρος με προϋπηρεσία 5 ετών. Μεταπτυχιακό στο Εργατικό/Αστικό Δίκαιο ή  στη Πολιτική Δικονομία θα εκτιμηθεί.  Αποστολή βιογραφικών  contact@svlawyers.gr & vvassilakou@yahoo.gr

29/10 Από Δικηγορικό γραφείο με έδρα στην Μεταμόρφωση Αττικής ζητείται ασκούμενη/ος Δικηγόρος κατά προτίμηση στην αρχή της άσκησης, για ημιαπασχόληση. Απαραίτητη άριστη χρήση Η/Υ. Ωράριο: 9.00 – 15.00. Αμοιβή: 400 ευρώ. Βιογραφικά στο marko.fotini@gmail.com με θέμα “Α1”.

29/10Από Δικηγορικό γραφείο με έδρα στην Μεταμόρφωση Αττικής ζητείται ασκούμενη/ος Δικηγόρος κατά προτίμηση στην αρχή της άσκησης, για ημιαπασχόληση. Απαραίτητη άριστη χρήση Η/Υ. Ωράριο: 17:30 – 21:00. Αμοιβή: 250 ευρώ. Βιογραφικά στο marko.fotini@gmail.com με θέμα “Α2”.

29/10 Από δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά ζητείται φοιτήτρια Νομικής ή ασκούμενη δικηγόρος με προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Ωράριο 9-5. Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος στο email: saxonlaw@otenet.gr

29/10 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούμενος/η δικηγόρος σε νομικό τμήμα κατασκευαστικής εταιρίας επί της Λεωφ. Bασ. Σοφίας. Ενασχόληση με Εμπορικό/Αστικό Δίκαιο. Απαραίτητη χρήση Η/Υ και καλή γνώση αγγλικών. Ωράριο: 09:00 – 17:00. Αποστολή βιογραφικών: cvaskoumenoi@gmail.com

25/9 Ζητείται δικηγόρος με 3ετή εμπειρία από δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα με κύριο αντικείμενο το Ποινικό Δίκαιο. Αμοιβή 900 ευρώ / 09.00 - 18.30 aplaw63@gmail.com  

25/9 Ζητείται ασκούμενη/ος από δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα με κύριο αντικείμενο το Ποινικό Δίκαιο. Αμοιβή 600 ευρώ / 09.00 - 18.30 aplaw63@gmail.com

25/9 Ζητείται ασκούμενος/η από δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι για εργασία μερικής απασχόλησης με προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής (C2). Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@incurialawfirm.com  

25/9 Ζητείται συνεργάτης, με άνω των 10 ετών εμπειρία ως δικηγόρος στη μάχιμη δικηγορία (αστικό, εμπορικό, εταιρικό δίκαιο). Γνώσεις ποινικού, εργατικού και διοικητικού δικαίου θα συνεκτιμηθούν. Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών.  Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό με φωτογραφία: vasilios@arachovitis.com

25/9 Από Δικηγορική Εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος  με τουλάχιστον ένα έτος άσκησης, με εξοικείωση στη σύνταξη αστικών δικογράφων και στη δικαστηριακή πρακτική και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. Αποστολή βιογραφικών στο lawrecruitment2014@gmail.com

25/9 Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με απόφοιτο νομικής για τη θέση Γραμματέως - Συντονιστή υποθέσεων δικηγορικού γραφείου. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: gratsia_@otenet.gr

25/9 Ζητείται τελειόφοιτος/η φοιτητής/ρια Νομικής ή ασκούμενος/η δικηγόρος, από δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: a-tsalidis@hotmail.com

25/9 Δικηγορική εταιρία αναζητά δικηγόρο/-ους για συστέγαση στα πλήρως ανακαινισμένα και άριστα διαμορφωμένα γραφεία της στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 6985902545

25/9 Από δικηγορικό γραφείο στο Πεδίο του Αρεως ζητείται ασκούμενη δικηγόρος.Απαραίτητα αγγλικά και γνώση Η/Υ. Προοπτική μόνιμης συνεργασίας.Βιογραφικά στο mail : dzisimop@otenet.gr 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΣΤΕΓΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

17/11 Ασκούμενη Δικηγόρος: Απόφοιτη Νομικής Α.Π.Θ. και απόφοιτη Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ Α.Π.Θ., αναζητεί δικηγορικό γραφείο για ουσιαστική άσκηση στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6983208756  

13/11 Νέα Δικηγόρος με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο αναζητά συνεργασία με γραφείο στην Θεσσαλονίκη. Άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού υπολογιστή. Τηλ. επικοινωνίας 6988244166. 

12/11 Δικηγόρος με διδακτορικό δίπλωμα στο ποινικό δίκαιο από το γαλλικό Πανεπιστήμιο PARIS 2 και με εκπαιδευτική εμπειρία αναζητά εργασία σε δικηγορική εταιρία στην Αθήνα ειδικευόμενη στο ποινικό δίκαιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6951944406

12/11 Δικηγορική εταιρεία προσφέρει δύο αυτοτελείς χώρους γραφείων 35 τ.μ. περίπου έκαστος στο Κολωνάκι, προς υπομίσθωση έναντι ευλόγου  μισθώματος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται μηνιαίες δαπάνες κοινοχρήστων, ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6985902545, e-mail: mtsokaiti@primiuslawfirm.gr

12/11 Δικηγόρος, με άριστη γνώση Αγγλικών και Γαλλικών, αναλαμβάνει μεταφράσεις και επικυρώσεις νομικών και μη εγγράφων. Email επικοινωνίας: legcog@gmail.com

12/11 Δικηγόρος, με άριστη γνώση γαλλικών, κάτοχος ελληνογαλλικού μεταπτυχιακού νομικής, με πιστοποίηση γνώσης γαλλικής νομικής ορολογίας, αναλαμβάνει μεταφράσεις - επικυρώσεις νομικών και μη εγγράφων (γαλλικά προς ελληνικά και αντιστρόφως). Email: legcog@gmail.com

29/10 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ παρ' Αρείω Πάγω με 10ετή εμπειρία σε Διεθνείς Οργανισμούς, έμπειρη μεταφράστρια, αναλαμβάνει μεταφράσεις από/προς Αγγλικά, Γαλλικά, Σέρβικα, Κροατικά, Ελληνικά. Αξιοπιστία, ταχύτητα, προσιτές τιμές. cvlachoulaw@gmail.com

29/10 Δικηγόρος παρ'Εφέταις με μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Δίκαιο (Νομική Σχολή Αθηνών) και με άριστη γνώση Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών αναζητά συνεργασία με  Δικηγορικό γραφείο ή Εταιρεία που αναλαμβάνει υποθέσεις με συναφές αντικείμενο. Τηλέφωνο επικοινωνίας:6975623100

29/10 Ασκούμενος αναζητεί δικηγορικό γραφείο στην αρχή της άσκησής του. Έχει προυπηρεσία. Έχει διάθεση για εργασία, μάθηση και ουσιαστική απασχόληση. Άριστη γνώση Αγγλικών και καλή γνώση Γαλλικών. Ελάχιστη αμοιβή 650 ευρώ. Τηλ. 6979930041

25/9 Ασκούμενη Δικηγόρος,(εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου),Απόφοιτη Νομικής Αθηνών,με άριστη  γνώση Αγγλικών και Καλή Γαλλικών,αναζητά γραφείο στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά για συνέχιση της άσκησης. Επιθυμητό ωράριο:9.00-15.00.Email επικοινωνίας: tinaloukopoulou@gmail.com 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΥΠΡΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
-

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
-

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
-

* H δημοσίευση αγγελιών είναι δωρεάν όταν πρόκειται για ανώνυμες αγγελίες μέχρι 30 λέξεις. Η δημοσίευση αγγελιών με ονόματα (πχ. δικηγόρων ή δικηγορικών εταιρειών) ή/και άνω των 30 λέξεων κοστίζει 20 ευρώ/αγγελία (χωρίς ΦΠΑ) και η διάρκεια δημοσίευσης είναι 30 ημέρες. Οι επώνυμες αγγελίες δημοσιεύονται με έντονη γραφή και αναρτώνται στην κορυφή των αγγελιών.
Το κείμενο των αγγελιών που αποστέλλονται πρέπει να είναι σε μικρά γράμματα (όχι κεφαλαία)
Η ιστοσελίδα δεν υποχρεούται σε δημοσίευση αγγελιών εντός ορισμένου χρόνου (οι επί πληρωμή αγγελίες δημοσιεύονται εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της πληρωμής).

Σχόλια