Εργασια-Αγγελιες

Legal Jobs by LegalNews24.gr : Ο Πληρέστερος Οδηγός Εύρεσης Εργασίας για Νομικούς
Στείλτε τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας στο email legalnews24@yahoo.gr για ΔΩΡΕΑΝ δημοσίευση* 


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
20/10: Ασκούμενοι Δικηγόροι στο Δήμο Καλαμαριάς (29/10)
4/10: Τέσσερις (4) θέσεις Δικηγόρων στον ΟΑΕΔ (2.11)
29/9: Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος
22/9: Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Καλαμαριάς

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
20/10: ΖΗΤΕΙΤΑΙ δικηγόρος με 8ετή τουλάχιστον εμπειρία στο Εμπορικό και Αστικό Δίκαιο, με πολύ καλές γνώσεις Αγγλικών, Γερμανικών. e-mail: xvs@spiliolex.com
20/10:Δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά αναζητά νέο/νέα δικηγόρο με 3 έως 5 ετή εμπειρία για πλήρη απασχόληση (σύνταξη δικογράφων και δικαστηριακή πρακτική). Απαιτείται άριστη γνώστη Αγγλικής γλώσσας (γραπτής και προφορικής) και MS Office. Μηνιαία αμοιβή 900 - 1200 €. Αποστολή βιογραφικών στο piraeuslawoffice@gmail.com. Ωράριο 9.00 -19.30.
20/10:Δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά αναζητά νέο/νέα δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους για πλήρη απασχόληση. Απαιτείται άριστη γνώστη Αγγλικής γλώσσας (γραπτής και προφορικής) και MS Office. Μηνιαία αμοιβή 700 - 900 €. Αποστολή βιογραφικών στο piraeuslawoffice@gmail.com. Ωράριο 8.30 -19.30.
20/10:Δικηγορική Εταιρεία αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο με πλήρες, καθημερινό ωράριο (10.00 - 18.00) και αμοιβή 480€ καθαρά.Απαραίτητες γνώσεις: Αγγλικά και Γερμανικά (C1-C2 κατά προτίμηση). Αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο e-mail:gmichaelidou@kremalis.gr.
20/10:Ζητείται ασκούμενος/-η δικηγόρος από δικηγορική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας με ειδίκευση στο εμπορικό και φορολογικό δίκαιο. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Αποστείλατε βιογραφικό στο https://www.taxlaw.gr/apostoli-viografikoy/
20/10:Δικηγορικό γραφείο (Μπουμπουλίνας 9-11, Μουσείο), ζητά άμεσα δικηγόρο με εμπειρία 3 ετών για πλήρη απασχόληση, ωράριο 9:00- 17:00, με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο (διοικητικό, υπαλληλικό, πειθαρχικό, πολεοδομικό, δημοσιονομικό). Αποστολή βιογραφικών στο email:pzygouris@gmail.com"
20/10:Δικηγορική εταιρεία αναζητά νέο/νέα δικηγόρο για μόνιμη συνεργασία, με καθεστώς πάγιας αντιμισθίας, για ενασχόληση με υποθέσεις αστικού και ποινικού δικαίου.Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία 1 έως 3 ετών και άριστη γνώση αγγλικών.Η κατοχή σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου θα συνεκτιμηθεί.Αποστείλατε βιογραφικό στο nplyta@taxlaw.gr
20/10: Ζητείται γραμματέας από δικ. εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άπταιστα αγγλικά και πολύ καλή γνώση Η/Υ. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και συστάσεις.Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στο hire.legal.secretary2017@gmail.com
20/10: ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΑΣΟΕ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ & Η/Υ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ MAIL: dzisimop@otenet.gr
20/10:Νέα/ος δικηγόρος [έως 3ετή εμπειρία] από γραφείο στην Αθήνα για μόνιμη συνεργασία. Επιθυμητή η γνώση εμπραγμάτου, τραπεζικού, εμπορικού δικαίου, αγγλικών και Η/Υ. Άριστο εργασιακό περιβάλλον, δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλίας και ανέλιξης. Ωράριο 09.00 – 17. 00 με αμοιβή 700 €. Βιογραφικό στο:dikigoros11@yahoo.gr
20/10:ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούμενος, -η για ουσιαστική άσκηση με προοπτική μόνιμης συνεργασίας, από δικηγορικό γραφείο στις ΑΧΑΡΝΕΣ ασχολούμενο με όλο το φάσμα του δικαίου. Άριστο περιβάλλον εργασίας. Απαιτούνται καλές γνώσεις Η/Υ και αγγλικών. Προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί. Απασχόληση  Δευτέρα - Παρασκευή, ωράριο 10:00 - 18:00. Αμοιβή : 400 ευρώ, κινητό και έξοδα μετακινήσεων. Βιογραφικά : cv.lawoffice@yahoo.com
20/10:Ασκούμενος - η δικηγόρος ζητείται από Δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα για ουσιαστική άσκηση. Απαραίτητη γνώση αγγλικών και δεύτερης ξένης γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών (με αναγραφή βαθμού πτυχίου): legalhumres@gmail.com.
20/10:ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΓΝΩΣΗ GDPR ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΕΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: lawskeg@gmail.com
24/9: Ζητείται γραμματέας από δικ. εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άπταιστα αγγλικά,  πολύ καλή γνώση Η/Υ, multitasking. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και συστάσεις. Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στο hire.legal.secretary2017@gmail.com
24/9: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ  Εταιρεία  αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο με πλήρες, καθημερινό ωράριο και αμοιβή 480€ καθαρά. Απαραίτητες γνώσεις: Χρήση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Γερμανικών (C1 - C2 κατά προτίμηση).Αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο e-mail: info@kremalis.gr.
24/9: Από δικηγορικό γραφείο ζητείται ασκούμενη, ή νέα δικηγόρος, για συνεργασία με προοπτική.Η/Υ και αγγλικά απαραίτητα. Αποστολή βιογραφικών στο mail: dzisimop@otenet.gr Tηλ. επικοινωνίας: 6970/287851
24/9: Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος από εταιρεία στους Αμπελόκηπους με ειδίκευση στο εμπορικό, αστικό δίκαιο και προσωπικά δεδομένα. Αποστολή βιογραφικών στο email: legal.deptofeuro@gmail.com
24/9: Ζητείται  ασκούμενος-η ή Νέος -α  Δικηγόρος για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο γενικής δικηγορίας στο Κολωνάκι με προοπτική μόνιμης συνεργασίας..Άριστες συνθήκες εργασίας. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και Η.Υ. Τυχόν προυπηρεσία επιθυμητή. Άμεση πρόσληψη. Αποστολή βιογραφικών στο email: mvagena@outlook.com.gr"  μέχρι 28/9/2018.
24/9: Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: mgratsia@gratsia-lawoffice.gr
24/9: Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με απόφοιτο νομικής για τη θέση Γραμματέως - Συντονιστή υποθέσεων δικηγορικού γραφείου. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: mgratsia@gratsia-lawoffice.gr
24/9: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούμενος, -η για ουσιαστική άσκηση με προοπτική μόνιμης συνεργασίας, από δικηγορικό γραφείο στις ΑΧΑΡΝΕΣ  ασχολούμενο με όλο το φάσμα του δικαίου. Άριστο περιβάλλον εργασίας, απαραίτητες καλές γνώσεις Η/Υ και αγγλικών. Προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί. Απασχόληση  Δευτέρα - Παρασκευή, ωράριο 10:00 - 18:00. Αποστολή βιογραφικών : lawoffice.acharnes@yahoo.com
24/9: Ζητείται ασκούμενη/ος δικηγόρος για ουσιαστική άσκηση από δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα – Κολωνάκι, με ωράριο 9.00 – 17.00 και μηνιαίως 400 €. Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικής γλώσσας. Άριστο εργασιακό περιβάλλον, δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλίας και ανέλιξης. Αποστολή βιογραφικών: dikigoros11@yahoo.gr
24/9: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούμενος, -η για ουσιαστική άσκηση με προοπτική συνεργασίας από δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα. Απαραίτητη καλή γνώση Η/Υ και  αγγλικών. Προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί. Απασχόληση πενθήμερη Δευτέρα - Παρασκευή, ωράριο 9:00 - 17:00. Αποστολή βιογραφικών : papa.lawoffice@gmail.com
24/9: Δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά αναζητά νέο/νέα δικηγόρο με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία για πλήρη απασχόληση (σύνταξη δικογράφων και δικαστηριακή πρακτική). Απαιτείται άριστη γνώστη Αγγλικής γλώσσας (γραπτής και προφορικής) και MS Office. Μηνιαία αμοιβή 800 - 1200 €. Αποστολή βιογραφικών στο piraeuslawoffice@gmail.com. Ωράριο 8ωρο, συνεχόμενο ή σπαστό, με ώρα έναρξης 8.30 π.μ.
24/9: Δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά αναζητά νέο/νέα δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους για πλήρη απασχόληση. Απαιτείται άριστη γνώστη Αγγλικής γλώσσας (γραπτής και προφορικής) και MS Office. Μηνιαία αμοιβή 600 - 800 €. Αποστολή βιογραφικών στο piraeuslawoffice@gmail.com. Ωράριο 8ωρο, συνεχόμενο ή σπαστό, με ώρα έναρξης 8.30 π.μ.
24/9: Ζητείται ασκούμενος /η δικηγόρος για πρωινή απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο του Πειραιά ασχολούμενο με υποθέσεις κυρίως αστικού /εμπορικού δικαίου και με έντονη δικαστηριακή πρακτική. Ωράριο 09:00 - 15:00, αμοιβή 300 ευρώ. Αποστολή CV στο npaplaw@otenet.gr Τηλ επικοινωνίας 6945156621 κος Παπασταματίου
24/9: Αναζητείται Ασκούμενος/η Δικηγόρος από Δικηγορικό Γραφείο στο Μαρούσι, ασχολούμενο με αστικό, εμπράγματο, ποινικό. Προαπαιτούμενα η γνώση Η/Υ και Αγγλικής Γλώσσας. Προτιμώνται ασκούμενοι στην αρχή άσκησής τους. Μισθός 300 ευρώ/μήνα για συζητήσιμο ωράριο 9.00-16.00. Βιογραφικά στο lawoffice430@gmail.com
24/9: Δικηγορική εταιρεία με έδρα την Αθήνα επιθυμεί συνεργασία με δικηγόρο με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων διοικητικού και ενοχικού δικαίου. Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και αποδεδειγμένη δικαστηριακή εμπειρία άσκησης ενεργούς δικηγορίας στους παραπάνω τομείς. Αποστολή βιογραφικού στο email: anhassapi@gmail.com
24/9: Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος για δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας (πλησίον Νομικής Σχολής), με ειδίκευση στο αστικό και εμπορικό δίκαιο. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής Γλώσσας και χρήσης Η/Υ. Ωράριο 9:00 - 16:00. Αποστολή βιογραφικών στο email  atsopelakos@tntlegal.gr.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΣΤΕΓΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
20/10:Από Συνεταιριστικη επιχείρηση παροχής νομικών υπηρεσιών, με πάνω από 200 ενεργούς πελάτες(υπερχρεωμένα, διεκδικήσεις, εργολαβικα, οικογενειακά, κ. Α) σελίδα με 3000 μέλη, μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και πολλά 5αρια στην αξιολόγηση εργασιών, πωλείται χαρτοφυλακιο λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό και πλήρης υποστήριξη.Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
20/10:Νέα δικηγόρος μετά το πέρας της άσκησης, με προϋπηρεσία σε δικηγορικό γραφείο, γνώσεις αγγλικών και η/υ, αναζητά πρωινή απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο, email: ilia_law92@yahoo.com
20/10:Νέα δικηγόρος με ανάλογη εμπειρία και προϋπηρεσία αναλαμβάνει την σύνταξη δικογράφων αστικών και δημόσιων διαφορών μέσω εξωτερικής συνεργασίας με δικηγορικό γραφείο.Τηλ. 6984510654"
20/10:Δικηγόρος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, μεταφράστρια στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνει τη μετάφραση κειμένων από Γερμανικά σε Ελληνικά και αντίστροφα. E-mail: chrvervenioti@gmail.com, Τηλ.: 6972438440
20/10:Νέα Δικηγόρος, με ένα έτος δικηγορίας, αναζητεί δικηγορικό γραφείο για εσωτερική ή εξωτερική συνεργασία. Άριστη γνώση αγγλικών, γαλλικών και Η/Υ. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια εμπορικού δικαίου. Ειδίκευση στους τομείς του ποινικού δικαίου και του δικαίου των αλλοδαπών. Επικοινωνείστε στο: 6946172734 και στο e-mail: lawyercommerc@yahoo.gr
24/9:Νέος δικηγόρος- διαμεσολαβητής Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και άριστη γνώση Γαλλικών αναζητά εργασία σε δικηγορικό γραφείο. τηλ επικοινωνίας 6980778889
24/9: ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ -Δικηγόρος για συστέγαση. Αθήνα, πλατεία Κανιγγος, 7ος όροφος. Ανεξάρτητο γραφείο 20 τμ σε διαμέρισμα  70 τμ. Χώρος υποδοχής, αίθουσα συνεδριάσεων-βιβλιοθήκη, κουζίνα, μπάνιο Συμμετοχή στο μίσθωμα 220€. Τηλ: 6932420435  mail:nkatrakis@gmail.com 
24/9: Ζητείται συνάδελφος δικηγόρος-συμβολαιογράφος για συστέγαση εντός δικηγορικού γραφείου πλήρως διαμορφωμένου, έναντι δικαστηρίων Ευελπίδων, τρίτου ορόφου με δυνατότητα χρήσης ανεξάρτητου χώρου υποδοχής, μπάνιου, κουζίνας, αρχειοθήκης, αίθουσας συνεδριάσεως, τηλεφωνικού κέντρου, διαδικτύου, φαξ κλπ, Συνολικό μίσθωμα 250 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των παγίων εξόδων) , τηλ επικοινωνίας   694 5969 484
24/9: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αριστοτελείου αναζητά δικηγορικό γραφείο για πρακτική άσκηση στη Θεσσαλονίκη.Αριστη γνώση Αγγλικών και ικανοποιητικό επίπεδο γαλλικών.Βασική χρήση προγραμματων ΗΥ. Email:konnikol48 @gmail.com
24/9: Φοιτήτρια Νομικής Αθηνών στο τέταρτο έτος σπουδών (10 μαθήματα για πτυχίο) ζητά μερική απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ή του Πειραιά. e-mail επικοινωνίας: agiovan@windowslive.com
24/9: Ζητούνται δικηγόροι για συστέγαση σε δικηγορικό γραφείο 2ου ορόφου επί
των οδών Λ. Αλεξάνδρας και Μουστοξύδη, εμβαδού 94 τμ (3 γραφεία
αίθουσα συνεδριάσεων ) με ενοίκιο  από 160€  έως 200 € ανά δικηγόρο.
Τηλ. Επικοινωνίας 6977774087
24/9: Δικηγόρος Θεσσαλονίκης με προϋπηρεσία σε δικηγορικά γραφεία γενικής δικηγορίας (αστικό, οικογενειακό, αυτοκίνητα, έλεγχοι τίτλων, κτηματολόγιο, εργατικό κλπ), με πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ, ενδιαφέρεται για πρωινή απασχόληση η εξωτερική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο η συμβολαιογραφείο. Τηλ. Επικοινωνίας: 2314 /031-599
11/9: Ζητούνται δικηγόροι ή συμβολαιογράφοι σε δικηγορικό  γραφείο σε πολυκατοικία  επί των οδών Λ. Αλεξάνδρας και Μουστοξύδη. Πρόκειται για διαμέρισμα 2ου ορόφου, εμβαδού 94 τμ (3 γραφεία και αίθουσα  συνεδριάσεων, ) με ενοίκιο από 160€  - 200 € ανά δικηγόρο. Τηλ. 6977774087.
2/9: Απόφοιτη Νομικής ΑΠΘ, κατοχος μεταπτυχιακού διεθνών σπουδών αναλαμβάνω σύνταξη δικογράφων.e-mail επικοινωνίας: annagkasnaki@gmail.com
2/9: Νέα δικηγόρος αναζητά δικηγορικό γραφείο για συνεργασία στη Λάρισα η στη Θεσσαλονίκη. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ. email: stellaskaperda7@gmail.com
2/9: Δικηγόρος για συστέγαση. Αθήνα, έναντι Δικαστηρίων Ευελπίδων, 3ος όροφος. Ανεξάρτητο γραφείο 15 τμ  σε διαμέρισμα  90 τμ. Χώρος υποδοχής, αίθουσα συνεδριάσεων-βιβλιοθήκη, κουζίνα, μπάνιο Συμμετοχή στο μίσθωμα 250€ (συμπεριλαμβανομένων παγίων εξόδων)   
2/9: Νέα δικηγόρος Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο Αστικό Δίκαιο αναζητά μόνιμη συνεργασία με δικηγορικό γραφείο. Επικοινωνία: lawconsultingandtranslation@gmail.com
2/9: Νέα δικηγόρος Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Ποινικό Δίκαιο, με εμεπειρία σε υπερχρεωμένα, υποθυκοφυλακεία, κτηματολόγιο κ.α., αναζητώ εργασία σε δικηγορικό γραφείο/εταιρία ( ή και εξωτερική συνεργασία).Τηλ. επικοινωνίας : 690 621 72 63 
2/9: Δικηγόρος με μεταπτυχιακες σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο παραδίδει μαθήματα Δημοσίου Δικαίου και συγκεκριμένα στους τομείς του Γενικού Διοικητικού Δικαίου,  Φορολογικού Δικαίου,  Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας σε φοιτητές της Νομικής. Τιμές προσιτές. Υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης μαθημάτων και μέσω Skype. Δυνατότητα επικοινωνίας στο e mail: pennymousouli@yahoo.com,  καθώς και στο τηλέφωνο 6978909121
2/9: ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ: Διατίθενται σε δικηγόρους, δύο αυτόνομοι και άνετοι χώροι γραφείου, με χρήση κοινοχρήστων χώρων αναμονής, κουζίνας και τουαλέτας, σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο του Περιστερίου Αττικής, πολύ κοντά στη στάση ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, αντί μηνιαίου μισθώματος 150,00 ευρώ έκαστος. Πληροφορίες: 6976536807
2/9: Δικηγόρος με εμπειρία στη διδασκαλία του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου παραδίδει μαθήματα για τις κατατακτήριες. Eπικοινωνία: panos-1990-@hotmail.com
2/9: Νέα δικηγόρος, με διετή εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων και στη δικαστηριακή πρακτική αναζητεί συνεργασία με δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Ανώτατο επίπεδο στην αγγλική γλώσσα, πολύ καλή γνώση της γερμανικής και συστάσεις από μεγάλη δικηγορική εταιρία της Θεσσαλονίκης. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΚΥΠΡΟΣ
18/10: Πρόσληψη Λειτουργού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
17/10: Trainee Lawyer- Limassol
16/10:Πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων/νομικών στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο
14/10: Κενή Θέση Δικηγόρου-Εταιρικό Τμήμα
14/10: Κενή θέση Ασκούμενου Δικηγόρου-Δικαστηριακό Τμήμα
8/10: Κενή θέση Διευθυντή Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με ετήσιο μισθό €89.161 (26/10)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20/10: Vacancy for 2 PhD research grantees for Law, Science, Technology and Society studies- Vrije Universiteit Brussel (31/10)
20/10: Μεταδιδακτορική Υποτροφία-«Max Weber Programme (MWP)» από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (31/10)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
-

* Δεν δημοσιεύονται ονόματα Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιριών
Δεν δημοσιεύονται μακροσκελείς αγγελίες
Η ιστοσελίδα δεν υποχρεούται σε δημοσίευση αγγελιών εντός ορισμένου χρόνου

Σχόλια