Αναρτήσεις

Πληρωμή δικαστικών αντιπροσώπων για τις βουλευτικές εκλογές

Bεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τους Δικηγορικούς Συλλόγους

Αυτεπάγγελτος έλεγχος καταχρηστικότητας Γενικών Όρων Συναλλαγών όταν οι κανόνες δικαίου που παραβιάζονται είναι δημόσιας τάξης (νομολογία)

Επανορθωτική Δικαιοσύνη: Η θεραπευτική δύναμη της συγχώρεσης

Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του Τομέα Νομικών του ΕΤΑΑ έως 30 Απριλίου 2015

Το Διαζύγιο: Η Δίκη της Viviane Amsalem

Η άσκηση της δεύτερης προσφυγής κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (εκδήλωση)

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων (εκδήλωση)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισμός ιδιαίτερης αποζημίωσης για το τμήμα του απαλλοτριωθέντος που απέμεινε

Προσωρινή προστασία (νομολογία διοικητικών δικαστηρίων)

Αποζημίωση πολίτη λόγω μη εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης υπόθεσης του από τη Διοίκηση (νομολογία)

Aνάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίας

Ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ κατά διαταγής πληρωμής από οφειλόμενα κοινόχρηστα (νομολογία)

Δύο θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Ποινική και Αστική Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο