Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων (εκδήλωση)

Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) (www.dimosiodikaio.gr) διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΔΣΑ (1ος όροφος, Ακαδημίας 60), την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015, 18:00 - 20:00 με θέμα «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων» με Ομιλητές: Eυαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου: "Η υποκατάσταση αναδόχου κατά την εκτέλεση σύμβασης δημοσίου έργου ή μελέτης, σύμφωνα με την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου."

Δημήτριος Ράικος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.,
Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: "Οι αρμοδιότητες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και η σημασία του συντονιστικού της ρόλου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων"
Ιωάννης Δ. Κίτσος, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος: "Οι δημόσιες συμβάσεις παραχώρησης στην Ευρώπη. Η νέα Οδηγία 2014/23/ΕΕ για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα και υπηρεσίες".
Συντονιστής: Ηλίας Μικρουλέας, Δ.Ν. Πανεπιστημίου Μονάχου, Δικηγόρος
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν τις επιστημονικές εκδηλώσεις της περιόδου Φεβρουαρίου - Μαϊου 2015. Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 μπορούν να παραληφθούν οι βεβαιώσεις συμμετοχής στο Συνέδριο «Διοικητική Δικαιοσύνη» της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) που πραγματοποιήθηκε στο ΝΣΚ στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2014.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά