Η άσκηση της δεύτερης προσφυγής κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (εκδήλωση)

Το  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διοργανώνει επιστημονική διάλεξη με θέμα: «Η άσκηση της δεύτερης προσφυγής κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ερμηνευτική προσέγγιση των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων στο άρθρο 70 του ΚΔιοικΔικ)» την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 16:00 στην Αίθουσα Επιστημονικών Διαλέξεων (Σεμιναρίων) Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ., Ακαδημίας 68 & Χαριλάου Τρικούπη, 2os όρ.. Εισηγητής : Θεόδωρος Ψυχογυιός, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.

Σχόλια