ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΜΙΩΝΗΣ

Ο Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής είναι Δικηγόρος  ΔΣΑ  παρ’ Αρείω  Πάγω, Εμμισθος Δικηγόρος Τμήματος Δικαστηρίων ΔΝΥ ΟΑΕΔ,  LL.M.  Δημοσίου Δικαίου (Αθήνα), LL.M.   Θεωρίας Δικαίου (Αθήνα), Yπoψ. Δρ Παντείου Πανεπιστημίου.  


                

Σχόλια