ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΜΙΩΝΗΣ

Ο Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής είναι Δικηγόρος  ΔΣΑ  παρ’ Αρείω  Πάγω, Εμμισθος Δικηγόρος Τμήματος Δικαστηρίων ΔΝΥ ΟΑΕΔ,  LL.M.  Δημοσίου Δικαίου (Αθήνα), LL.M.   Θεωρίας Δικαίου (Αθήνα), Yπoψ. Δρ Παντείου Πανεπιστημίου.  


                

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου