Επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα : Μήπως μια ακόμα ασχεδίαστη ενέργεια;

του Ιωάννη Ελ. Κυμιωνή, δικηγόρου* 
Ι.  Στο ΦΕΚ Β' 2318/12.05.2022 δημοσιεύθηκε και εκκίνησε κατ'άρ. 11 αυτής από 12.05.2022 να ισχύει η ΚΥΑ 18407 οικ./2022 "Επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικό μέσο" [ΚΥΑ]. H KYA έρχεται να εφαρμόσει τις προβλέψεις του άρ. 122Α ΚΠολΔ. Επιγραμματικώς το καθιερωνόμενο σύστημα της ΚΥΑ αναθέτει τόσο την διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής "ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΔΩΝ / ΣΗΕ", όσο και την ευθύνη για την τήρηση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών της Χώρας μέσω της πιστοποίησης ενός εκάστου στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας (ΟΔΕΕ) με την επικούρηση των κατά τόπο Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών. Η διαδικασία αποστολής της ηλεκτρονικής επίδοσης ηλεκτρονικού εγγράφου φέροντος ηλεκτρονική υπογραφή του εκδότη του ή την επικύρωσή του έγχαρτου εγγράφου από πιστοποιημένο από την ΟΔΕΕ Δικαστικό Επιμελητή και οι απαραίτητες χρονοσημάνσεις μέσω εγκεκριμμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας αναφέρονται στην ηλεκτρονική απόδειξη της επίδοσης. Αντίστοιχη είναι η αυθεντικοποίηση του παραλήπτη της επίδοσης με την χρήση κωδικών - διαπιστευτηρίων, που ειδικώς για Φορείς του Δημόσιου Τομέα  και παραλήπτες εκεί δημοσίου υπαλλήλους η αυθεντικοποίηση γίνεται με χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης κατά την ΥΑ (Επικρατείας) 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β' 4798).Σημαντική είναι η άντληση από το ΣΗΕ εκ του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των φυσικών προσώπων, καθώς και των νομικών προσώπων του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα με την πρόβλεψη της ανά εξάμηνο υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων τους, διότι έτσι σημαντική στο σημείο αυτό καθίσταται  η αποστολή από το ΣΗΕ των σχετικών ειδοποιήσεων και χρονοσημάνσεων  στην περίπτωση της άπρακτης 24ωρης προθεσμίας παραλαβής και περί του ανυποστάτου της ηλεκτρονικής επίδοσης κατ'άρ. 122Α ΚΠολΔ.

ΙΙ.  Κατά την γνώμη του υπογράφοντος σε ορισμένα σημεία η ΚΥΑ ήδη κείται ΕΚΤΟΣ νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρ. 122Α ΚΠολΔ, ενώ πιθανολογείται με μεγάλη δόση βεβαιότητας ότι  θα δημιουργήσει ασάφειες και αμφισβητήσεις με συνέπειες επί του υποστατού, του παραδεκτού, του νόμιμου και του βάσιμου πολλών δικονομικών ενεργειών και ζητήματα στην ασφάλεια των συναλλαγών. Ετσι μπορούμε να αναφέρουμε την οφθαλμοφανή αντίφαση της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής επίδοσης με την ταυτόχρονη διατήρηση της κατά ... τόπο αρμοδιότητας των Δικαστικών Επιμελητών μόνο και μόνο για την απηρχαιωμένη προστασία του "κλειστού" επαγγέλματος, την ανεδαφική και εκτός πραγματικότητας σημερινή κοστολόγηση των επιδόσεων, αφού  προφανώς η χιλιομετρική κοστολόγηση, αλλάζει, εάν δεν καταργείται. Περαιτέρω ας αναφερθεί ότι δεν υπάρχει πρόνοια περί του τι μέλλει γενέσθαι μετά την παρέλευση του 24ώρου και της κατά μία ημέρα παράτασης των δικονομικών προθεσμιών κατ'άρ. 122Α ΚΠολΔ  στις περιπτώσεις επίδοσης (ι) μετά το ωράριο λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, (ιι) επίδοσης προ εορτών, αργιών, (ιιι) επίδοσης τις Παρασκευές εν όψει Σαββατοκύριακου,[παρά την πρόβλεψη στο άρ. 6 παρ. 4 ΚΥΑ ότι οι κατά Νόμον εξαιρετέες ημέρες αφαιρούνται], (iv) επίδοσης στις περιπτώσεις Προσωρινών Διαταγών και Κλήσεων παράστασης εντός 12 ή 24 ωρών ή Κλήσεων σε Ενορκες Βεβαιώσεις, επίδοσης κατεπειγουσών Προσφυγών επί  κατάρτισης Δημοσίων Συμβάσεων  κτλ.. Στην πράξη επομένως θα αποδειχθεί ότι η πρόβλεψη του άρ. 122Α παρ. 8 ΚΠολΔ περί του ότι οι δικονομικές προθεσμίες παρατείνονται κατά μία (1) ημέρα δεν προσφέρει και κάτι σημαντικό ως προς την προστασία των συμφερόντων των διαδίκων, αφού οι προθεσμίες ενέργειας δεν περιλαμβάνονται στην νομοθετική παράταση.

ΙΙΙ.  Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες έρχονται μάλλον να περιπλέξουν τα πράγματα. Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναρτήθηκε προς διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την ψηφιοποίηση των επιδόσεων εγγράφων και δικογράφων και την αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από την διενέργεια αυτών, αλλά και για την τροποποίηση των κοινοποιήσεων κατ'άρ. 155-157 ΚΠοινΔ, ενώ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η αντίστοιχη πρωτοβουλία αφορά την Δικαστική Αστυνομία και τις αρμοδιότητες αυτής.Από αμφότερες τις πρωτοβουλίες αναμένονται επιπτώσεις και στο ρυθμιστικό πεδίο της ΚΥΑ.

Καλή η ψηφιακή εποχή της Χώρας μας, αλλά μήπως να είμαστε περισσότερο οργανωτικοί και μεθοδικοί,  αφού καυχώμαστε για το "επιτελικό κράτος" μας;

Δείτε την αρθρογραφία του Ιωάννη Ελ. Κυμιωνή εδώ

*Ο Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής είναι Δικηγόρος ΔΣΑ - Εμμισθος Δικηγόρος Τμήματος Δικαστηρίων ΔΝΥ ΔΥΠΑ,LL.M., LL.M., ΥΔ Παντείου Πανεπιστημίου, [ioanniskymionis@yahoo.gr] 

Σχόλια