Πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στη Δ.ΥΠ.Α.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) προκηρύσσει την πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στην Αθήνα, κατόπιν επιλογής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013.

Οι θέσεις των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής κατανέμονται ως εξής:

Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων παρ΄Εφέταις

Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων παρά Πρωτοδίκαις.

α) Εκ των ανωτέρω δικηγόρων που είναι διορισμένοι στο Εφετείο (Δικηγόροι παρ΄Εφέταις):

αα) ενας θα πρέπει να εχει εξειδικευση στο Δημόσιο Δίκαιο (ιδίως στο Διοικητικό Δίκαιο)

αβ) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο (ιδίως στο Φορολογικό Δίκαιο).

β) Εκ των ανωτέρω δικηγόρων που είναι διορισμένοι στο Πρωτοδικείο (Δικηγόροι παρά Πρωτοδίκαις):

βα) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο (ιδίως στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος)

ββ) ενας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο (ιδίως στο δίκαιο των Δημοσιων Συμβασεων).

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά