Πρόταση: Καθιέρωση των βαθμών Αντιπρόεδρου Πρωτοδικών και Αντιπροέδρου Εφετών

του Ιωάννη Ελ. Κυμιωνή, Δικηγόρου*

Ι. Διά του Τύπου, καθώς και ευθέως στα πλαίσια ανταλλαγής όχι πάντα θερμών και εγκάρδιων «χαιρετισμών» μεταξύ φιλοξενουμένων και οικοδεσποτών στα Συνέδρια και τις Εκδηλώσεις Ενώσεων και Φορέων Λειτουργών της Δικαιοσύνης, το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται πολλές αντιδράσειςστις προωθούμενες και επιβαλλόμενες κυβερνητικές εξαγγελίες περί «αξιολόγησης»  και «αξιοκρατίας» κατά τις προαγωγές και υπηρεσιακές κρίσεις των Δικαστικών Λειτουργών. 

Οι προωθούμενες (;) νομοθετικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις (;) στην υπηρεσιακή κατάσταση των Δικαστών εμφανώς στόχο έχουν την εγκατάλειψη – έστω και μερική - της αρχαιότητας και της τήρησης της υπηρεσιακής επετηρίδας ως καθιερωμένου από αμνημονεύτου χρόνου κριτηρίου υπηρεσιακής εξέλιξης και λειτουργίας, ενώ προβλέπεται να έχουν επίπτωση στην λειτουργία των ίδιων των Δικαστηρίων, ενώ οι αντιδράσεις πιθανολογούνται έντονες – και δικαίως! Στον σχετικό δημόσιο διάλογο ας επιτραπεί στον γράφοντα η υποβολή (ακόμα ...) μίας πρότασης αποσόβησης της κρίσης μετά από 30ετή περίπου επαγγελματική περιπλάνηση στον χώρο της Δικαιοσύνης.

ΙΙ. Ο κωδικοποιημένος μετά τις αναρίθμητες από την ψήφισή του τροποποιήσεις σε ισχύ σήμερα ευρισκόμενος «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών» [Ν.1756/1988 – Α’ 35/25.02.1988] ειδικώς ως προς τα υπηρεσιακά θέματα εξέλιξης των Δικαστικών Λειτουργών όλων των δικαιοδοσιών θα μπορούσε να συμπεριλάβει, αφού εξετάσει και τήν εντάξει αρμονικά και οργανικά, την πρόταση νομοθετικής τροποποίησης προς την κατεύθυνση της ΕΠΑΝΑΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ και ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ κατά τα πρότυπα του Ν. 2797/09.07.1922 του ευδοκίμως ισχύσαντος βαθμού του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ και του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ σε αντιστοιχία με τον βαθμό του Αντιπροέδρου ΑΠ και ΣτΕ και ΕλΣυν, καθώς και των σε ισχύ σήμερα Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, Αντεισαγγελέα Εφετών, Αντεισαγγελέα ΑΠ. 

Στον βαθμό του Αντιπροέδρου Πρωτοδικών και Εφετών θα μπορούν να προάγονται αποκλειστικώς κατ’αρχαιότητα και με πιστή τήρηση της επετηρίδας οι έχοντες τα κατά τον Ν.1756/1988 προσόντα Πρωτοδίκες και Εφέτες, ενώ σκοπός της πρότασης είναι η συμπλήρωση  στην ευρύθμως λειτουργούσα δομή και δικαστική ιεραρχία του συνταγματικού χαρακτηριστικού της  αρμονίας, της αξιοκρατίας και της διαρκούς αξιολόγησης κατά την ανέλιξη των Δικαστικών Λειτουργών, όσο και η ανάδειξη νέων δυνάμεων και προσώπων στο Δικαστικό Σώμα προς το συμφέρον της ίδιας της δικαιοδοτικής λειτουργίας.Ενας καλόπιστος αποδέκτης ή και απλός αναγνώστης της πρότασης δεν μπορεί να φαντασθεί αντίρρηση ή διαμαρτυρία από εν ενεργεία Δικαστικό Λειτουργό, ότι τάχα η παρεμβολή ενός βαθμού προαγωγής (!) τού στερεί τον ...επόμενο! Εάν το ακούσουμε και αυτό, τότε πράγματι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη...

Η πρόταση έχει ελάχιστο δημοσιονομικό κόστος, δεν επιφέρει διοικητικά προβλήματα εφαρμογής, ενώ διαθέτει μόνο υπηρεσιακά και μισθολογικά πλεονεκτήματα, προοικονομεί την βελτίωση της λειτουργίας των ίδιων των Δικαστηρίων με την νέα και δικαιότερη ισοκατανομή των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών,εξασφαλίζει την πολυπόθητη συναίνεση των ίδιων των Δικαστών, μπορεί να εφαρμοσθεί άμεσα χωρίς παρεμβολή άλλων προϋποθέσεων από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ενώ δύναται να αποτελέσει πραγματική λύση, αν όχι διέξοδο, στην λειτουργία των εν πολλοίς βραχυκυκλωμένων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Δικαστηρίων επιλύοντας πολλά συσσωρευμένα ζητήματα από έτη.

* Ο Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής είναι Δικηγόρος ΔΣΑ παρ’Αρείω Πάγω, Εμμισθος Δικηγόρος ΝΥ ΟΑΕΔ, LL.M. Δημοσίου Δικαίου (Αθήνα), LL.M. Θεωρίας Δικαίου (Αθήνα), ΥΔ Παντείου Πανεπιστημίου / Email :ioanniskymionis@yahoo.gr

           

Σχόλια