Αναρτήσεις

Η υποχρεωτική ανάρτηση ιερών θρησκευτικών εικόνων σε όλα τα δημόσια κτήρια γιατί δεν εφαρμόζεται;

Ευρωεκλογές 2024 : Η ευκαιρία για την πρώτη εφαρμογή κοστολόγησης και ποσοτικοποίησης των προγραμμάτων των κομμάτων;

Νέα Οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης

Νέα Υγειονομική Διάταξη για τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών

Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την Προστασία των καταναλωτών: Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου

Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο (εγκύκλιος)

Σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο η υποχρεωτική διαμεσολάβηση στις καταναλωτικές διαφορές πριν την προσφυγή στο δικαστήριο (ΔΕΕ)

Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Αναγκαστική Εκτέλεση) με το Ν.4475/2017

Τήρηση των δικαστικών προθεσμιών-Απαραιτητη προϋπόθεση για την διαφύλαξη και υποστήριξη των δικαιωμάτων μας ειδικά απέναντι σε οφειλές Δημοσίου

Τα δικαιώματα υπόπτων και κατηγορουμένων σε διερμηνεία και μετάφραση στην ποινική διαδικασία. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι δικηγόροι τους

Το νέο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα. Νέα δεδομένα, προκλήσεις και προοπτικές

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4474/2017 με φορολογικές διατάξεις

Νέο Νομοσχέδιο του Υπ.Δικαιοσύνης με ποινικές διατάξεις και τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου με Αλλαγές στους Βασικούς Κώδικες και άλλες διατάξεις

Αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου. Εφαρμογή ή μη του Ν. 4182/2013 σε εκκρεμείς υποθέσεις

Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας για την ίδρυση και λειτουργία εταιριών διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Υποχρεωτικός με νόμο ο εμβολιασμός των παιδιών στην Ιταλία. Οι παραβάτες γονείς θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή και με αφαίρεση της επιμέλειας

Οδηγίες για την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος (εγκύκλιος ΕισΑΠ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4472/2017 που προβλέπει αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ (πλειστηριασμοί) και Πτωχ.Κώδικα

Έρχονται οι Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί: Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει το πολυνομοσχέδιο