Αναρτήσεις

Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο (εγκύκλιος)

Οδηγίες για την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος (εγκύκλιος ΕισΑΠ)

Παροχή διευκρινίσεων ως προς το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (εγκύκλιος)

Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε (Εγκύκλιος)

Μεταγωγή κρατουμένων για δικονομικούς λόγους: Εγκύκλιος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

Η νέα διαδικασία υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής (Εγκύκλιος)

Απαγόρευση καπνίσματος εντός των Δικαστικών Μεγάρων και επιβολή προστίμων

Ανάκληση διαγραφής λυθείσης και εκκαθαρισθείσης ΑΕ από το Μητρώο ΑΕ για την ταμειακή βεβαίωση σε βάρος της οφειλών προς το Δημόσιο

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την ασφάλιση προσώπων που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης ΔΠΥ

Παρουσίαση και Ανάλυση των Αλλαγών στην Αναγκαστική Εκτέλεση στο Νέο ΚΠολΔ (Εγκύκλιος - pdf)

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για το κάπνισμα: Πρόστιμο 1500 ευρώ για όσους καπνίζουν στο αυτοκίνητο παρουσία παιδιών

Η νέα Εγκύκλιος για τα μπλοκάκια

Στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας προσβάλλονται οι πράξεις της Διοίκησης αναφορικά με τα Τέλη Κυκλοφορίας (εγκύκλιος)

Νέα Εγκύκλιος για τον Υπολογισμό των Ασφαλιστικών Εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών

Εγκύκλιος για τις Ενδικοφανείς Προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. μετά το Νόμο 4446/2016

Η Εγκύκλιος για τις Ασφαλιστικές Εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών από 1/1/2017

Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης οφειλετών του Δημοσίου (εγκύκλιος)

Έλεγχος στην κατοικία του φορολογούμενου: Απαιτείται η παρουσία δικαστικού λειτουργού (εγκύκλιος)

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών (εγκύκλιος)

Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης για κατοίκους εξωτερικού (εγκύκλιος)