Αναρτήσεις

Ο νέος θεσμός της Ενδοδικαστικής Συμβιβαστικής Επίλυσης διαφορών στη Διοικητική Δίκη (άρθρο 126Β ΚΔΔ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4465/2017: Αλλαγές στα Δικαστικά Παράβολα του ν.4446/16

Τροποποίηση διατάξεων για τις Αναβολές στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια

Η Αίτηση Επανάληψης της Διαδικασίας σύμφωνα με το νέο άρθρο 69Α του ΠΔ 18/89

Τα νέα παράβολα της Διοικητικής Δίκης μετά το ν.4446/2016

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

Συμμετοχή Δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων

Τα νέα παράβολα της Ποινικής Δίκης μετά το ν.4446/2016

Εγκύκλιος για τις Ενδικοφανείς Προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. μετά το Νόμο 4446/2016

Πόσο πάει το Αναβoλόσημο: Αναλυτικός Πίνακας με ποσά και δικαστήρια

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4446/2016 για τον Πτωχευτικό Κώδικα, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα και άλλες διατάξεις

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά