Αναρτήσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4465/2017: Αλλαγές στα Δικαστικά Παράβολα του ν.4446/16

Έρχεται ο Κώδικας Παραβόλων και Δικαστικών Τελών για όλες τις διαδικασίες

Ηλεκτρονικό Παράβολο: Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ε-Παράβολο: Παράβολα και τέλη ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων και δικαστικών πράξεων και δικαστικά έξοδα (πίνακας)

Τα νέα παράβολα της Διοικητικής Δίκης μετά το ν.4446/2016

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

Τα νέα παράβολα της Ποινικής Δίκης μετά το ν.4446/2016

Πόσο πάει το Αναβoλόσημο: Αναλυτικός Πίνακας με ποσά και δικαστήρια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά