Αναρτήσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4465/2017: Αλλαγές στα Δικαστικά Παράβολα του ν.4446/16

Παρουσίαση και Ανάλυση των Αλλαγών στην Αναγκαστική Εκτέλεση στο Νέο ΚΠολΔ (Εγκύκλιος - pdf)

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

Aλλάζουν οι Κώδικες: Τροποποιήσεις στη Διοικητική Δίκη, στα Δικαστικά Παράβολα σε ΚΠολΔ και ΚΠΔ και στον Πτωχευτικό Κώδικα. Κατατέθηκε στη Βουλή το Σ/Ν

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Αναγκαστική Εκτέλεση: Οι αλλαγές στον ΚΠολΔ (άρ.939-954). Τί αλλάζει στην Ανακοπή του 954 παρ.4

Πρακτικά ζητήματα από την εφαρμογή του Ν. 4335/2015 (ΚΠολΔ)

Υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο στις δίκες Ασφαλιστικών Μέτρων. Δεν συντρέχει επικείμενος κίνδυνος σε συζήτηση αίτησης που έχει προσδιοριστεί καιρό πριν και έχει επιδοθεί στον αντίδικο

Αλλαγή στον Κώδικα Πολ.Δικονομίας: Αναστέλλεται τον Αύγουστο η προθεσμία για την κατάθεση αντικρούσεων του άρθρου 237 παρ.2

Μη αναγραφή ονόματος αντιπροσωπευόμενου ανίκανου προσώπου στην επικεφαλίδα του δικογράφου (νομολογία)

Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον προσδιορισμό των υποθέσεων τακτικής με το νέο ΚΠολΔ

Σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για τα Δικαστικά Παράβολα. Κατάργηση ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές και πρόβλεψη παραβόλου αναβολής σε όλα τα δικαστήρια

Οι αλλαγές στις ειδικές διατάξεις της Εκουσίας του Nέου ΚΠολΔ: Τι αλλάζει σε υιοθεσίες και ιδιόγραφες διαθήκες

Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το Ν. 4335/2015

Εκούσια Δικαιοδοσία - Γενικές Διατάξεις: Οι αλλαγές στο νέο Κώδικα Πολ. Δικονομίας

Ασφαλιστικά Μέτρα: Οι αλλαγές στο νέο Κώδικα Πολ. Δικονομίας (γ' μέρος)

Ασφαλιστικά Μέτρα: Οι αλλαγές στο Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (α' μέρος)

Nέα σύγκληση της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων σήμερα Τρίτη στις 5 το απόγευμα. Τί θα συζητηθεί