Αναρτήσεις

Η δυστυχία του να είσαι μέτοχος. Πρακτικά ζητήματα ποινικής ευθύνης εκ της μετοχικής ιδιότητος

Οι Αυτοτελείς Ισχυρισμοί στην Ποινική Δίκη. Από τη Θεωρία στην Πράξη

Η Πρόταση Οδηγίας για το πτωχευτικό δίκαιο: προληπτική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και δεύτερη ευκαιρία

Διαμεσολάβηση και Διοικητικές Διαφορές: Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα

Ο νέος Κανονισμός για το σήμα της ΕΕ και οι εφαρμοστικές αυτού διατάξεις

Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο

Ζητήματα από το ν. 4438/2016, για τις συμβάσεις πίστωσης με καταναλωτές για ακίνητα προοριζόμενα για κατοικία

Το Προσφυγικό Ζήτημα υπό την σκοπιά του Διοικητικού & Ποινικού Δικαίου

Επίκαιρα ζητήματα Συνταγματικού Δικαίου, Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας

Ζητήματα από τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων

Ιστορικές Δίκες: Αντιγόνη

Η μετατροπή της ΟΕ σε ΕΕ κατά το νέο άρθρο 282Α Ν.4072/2012

Ένας χρόνος μέχρι την εφαρμογή του Γεν.Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων: Η αντίστροφη μέτρηση

Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της

Ζητήματα ποινών και μέτρων ασφαλείας: Από την απειλή έως την έκτιση

Συναινετική Λύση του Γάμου. Συμβολαιογράφος ή Δικαστής;

Επίκαιρα ζητήματα πολιτικής δικονομίας, εθνικού κτηματολογίου και δασικών χαρτών. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση

Αμβλώσεις και ατομική ελευθερία

Η μεταφορά της εταιρικής έδρας. Δυνατότητες και Προβλήματα

Ο θεσμός της απόλυσης υπό όρο