Αναρτήσεις

Δεκτές αντιρρήσεις κατά πράξης χαρακτηρισμού εκτασης ως δασικής

Δασικοί Χάρτες: Παράταση έως 27 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων και αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων

Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο

Επίκαιρα ζητήματα πολιτικής δικονομίας, εθνικού κτηματολογίου και δασικών χαρτών. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση

Ξεκίνησε η λειτουργία τριών νέων Κτηματολογικών Γραφείων στην Αττική

Η Προστασία των Δασών υπό το πρίσμα του Κτηματολογικού Δικαίου

Ανεπίτρεπτη η φωτογράφηση κτηματικών τόμων στο κτηματολόγιο σύμφωνα με Γνωμοδότηση της ΕισΑΠ

Η νομολογιακή διάσταση της άρνησης καταχώρησης πράξης στα κτηματολογικά φύλλα

Άρνηση καταχώρησης δικαιοπραξίας/διοικητικής πράξης/δικαστικής απόφασης στα κτηματολογικά φύλλα

«Άγνωστος ιδιοκτήτης» στο Κτηματολόγιο- Αναγνώριση κυριότητας με χρησικτησία

Κτηματολόγιο: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία εκτύπωσης αποδεικτικού υποβολής δήλωσης

Ορισμός 400 δικηγόρων στις Επιτροπές Ενστάσεων του Κτηματολογίου

Καταρρέουν τα υποθηκοφυλακεία. Κατακόρυφη πτώση των συμβολαίων και κτηματογράφηση οι αιτίες

Έλεγχοι στο Υποθηκοφυλακείο από μη δικηγόρους

Μεταπτυχιακές Σπουδές «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»