Αναρτήσεις

Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Νομικής Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία

Μεταπτυχιακό "Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική" στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» και για Νομικούς

Μεταπτυχιακές Σπουδές «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά