Αναρτήσεις

Δεκαεπτά (17) θέσεις πτυχιούχων Νομικής- εξωτερικών συνεργατών στη Νομική Θεσσαλονίκης

Θέση Πτυχιούχου Νομικής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θέση Πτυχιούχου Νομικής στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Τέσσερις (4) θέσεις πτυχιούχων Νομικής για διδασκαλία στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Προσλήψεις Νομικών στην Υπηρεσία Ασύλου

Μεταπτυχιακό «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» και για Νομικούς

Προκήρυξη θέσεων διδασκόντων νομικών μαθημάτων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομίας

Διορισμός καθηγητών νομικών μαθημάτων στη Σχολή της Ελληνικής Αστυνομίας

Yποτροφία για Μaster σε πτυχιούχο Νομικής Σχολής

Δύο (2) θέσεις Νομικών στην ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά