Αναρτήσεις

Δύο (2) θέσεις Νομικών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Θέση Δικηγόρου στην Ακαδημία Αθηνών

Θέση Εξωτερικού Συνεργάτη-Δικηγόρου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θέση Νομικού στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Εκπαιδευτικό προσωπικό για διδασκαλία Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Θέση Δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Παράταση προθεσμίας αιτήσεων Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Αίγινας

Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

Μη νόμιμη η πρόβλεψη ανώτατου ορίου ηλικίας σε προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού

Θέση Συντονιστή Νομικής Υπηρεσίας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία 15 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας

Δώδεκα (12) θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Μία (1) θέση Δικηγόρου στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Προκήρυξη για Σύσταση Μητρώου Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Θέση Δικηγόρου στο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη Εξετάσεων Δικηγόρων: 12 Μαϊου η έναρξη

Ένα (1) άτομο με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Α.Π.Θ.

Ανακαλείται η Προκήρυξη για δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων του Υπ.Οικονομικών. Νέα προκήρυξη των θέσεων