Θέση Συντονιστή Νομικής Υπηρεσίας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)  προκηρύσσει μια θέση Συντονιστή της Νομικής Υπηρεσίας για πλήρη απασχόληση. Απαιτούμενα Προσόντα:
-Πτυχίο Νομικής Σχολής
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε τομείς ενδιαφέροντος του ΕΣΠ (διεθνής προστασία, ανθρωπιστικό δίκαιο κ.α. συναφείς τομείς).
-Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, συμπεριλαμβανομένης επαγγελματικής εμπειρίας στο σχετικό αντικείμενο. Θα συνεκτιμηθεί συντονιστική εμπειρία.
-Άριστη, προφορική και γραπτή, γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ (MSOffice, Internet).
-Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, Europass cv το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates instructions και συνοδευτική επιστολή στο  hr@gcr.gr  με Θέμα: Συντονιστή/στρια Νομικής Υπηρεσίας, Προκήρυξη με αριθμ. 15_2017   
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 08/05/2017 

Σχόλια