Αναρτήσεις

Θέση Δικηγόρου στην Ακαδημία Αθηνών

Θέση Εξωτερικού Συνεργάτη-Δικηγόρου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θέση Νομικού στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Εκπαιδευτικό προσωπικό για διδασκαλία Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού για νομικά μαθήματα στη Σχολή Μονίμων Αξιωματικών

Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Αίγινας

Θέση Συντονιστή Νομικής Υπηρεσίας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Τέσσερις (4) θέσεις Δικηγόρων στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Μία (1) θέση Δικηγόρου στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Θέση Δικηγόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Παύλος"

Θέση Δικηγόρου στο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης

Θέση Δικηγόρου στον ΟΣΕ Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ένα (1) άτομο με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Α.Π.Θ.

Πρόσληψη 56 ατόμων με ειδικότητα ΠΕ Νομικών στην Υπηρεσία Ασύλου

Συμβάσεις Έργου για Δικηγόρους/Νομικούς σε Επιχειρησιακά Προγράμματα

Δύο (2) θέσεις Νομικών στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Θέσεις διδασκόντων νομικά μαθήματα στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Θέση διδάσκοντος διεθνές και ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Εννέα (9) θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων