Πρόγραμμα Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΕ) προσφέρει ορισμένο αριθμό αμειβόμενων προγραμμάτων άσκησης με μέγιστη διάρκεια 5 μηνών. Οι ασκούμενοι πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,  να έχουν πτυχίο νομικής ή πολιτικών επιστημών, να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και καλή γνώση μίας ακόμα (εκτιμάται ιδιαίτερα η καλή γνώση των γαλλικών). Υποβολή αιτήσεων μέχρι: α)30 Σεπτεμβρίου για το πρόγραμμα από 1η Μαρτίου έως 31 Ιουλίου και β)30 Απριλίου για το πρόγραμμα από 1η Οκτωβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr