Πρόγραμμα Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΕ) προσφέρει ορισμένο αριθμό αμειβόμενων προγραμμάτων άσκησης με μέγιστη διάρκεια 5 μηνών. Οι ασκούμενοι πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,  να έχουν πτυχίο νομικής ή πολιτικών επιστημών, να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και καλή γνώση μίας ακόμα (εκτιμάται ιδιαίτερα η καλή γνώση των γαλλικών). Υποβολή αιτήσεων μέχρι: α)30 Σεπτεμβρίου για το πρόγραμμα από 1η Μαρτίου έως 31 Ιουλίου και β)30 Απριλίου για το πρόγραμμα από 1η Οκτωβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά