Αναρτήσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

Δύο (2) θέσεις Νομικών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Επαναπροκήρυξη πλήρωσης δύο ( 2 ) θέσεων δικηγόρων παρ’ Eφέταις στην Επιθεώρηση Εργασίας

Θέση Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέση Νομικού στο Δήμο Πειραιά

Θέση Δικηγόρου στην Ακαδημία Αθηνών

Άσκηση δικηγόρων στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο Διεθνές Δίκαιο στην Ελβετία

Θέση Εξωτερικού Συνεργάτη-Δικηγόρου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Δεκαπέντε (15) θέσεις Ασκούμενων Δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων

Θέση Νομικού στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Εκπαιδευτικό προσωπικό για διδασκαλία Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού για νομικά μαθήματα στη Σχολή Μονίμων Αξιωματικών

Θέση Δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Παράταση προθεσμίας αιτήσεων Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

Θέση Δικηγόρου στην Περιφέρεια Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης

Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Αίγινας

Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

Θέση Συντονιστή Νομικής Υπηρεσίας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά