Θέση Εξωτερικού Συνεργάτη-Δικηγόρου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με την από 18/05/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των λειτουργιών του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου» (με κωδικό 03), το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να συνεργαστεί με ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη Νομικό-Δικηγόρο με σύμβαση μίσθωσης έργου για την παροχή νομικής υποστήριξης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Παντείου. Συνολική αμοιβή: 15.000€ συνολικά με Τ.Π.Υ, ανεξαρτήτως του πλήθους των νομικών γνωμοδοτήσεων. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια