Αναρτήσεις

Δύο (2) θέσεις Νομικών Συμβούλων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Δύο (2) θέσεις Νομικών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Επαναπροκήρυξη πλήρωσης δύο ( 2 ) θέσεων δικηγόρων παρ’ Eφέταις στην Επιθεώρηση Εργασίας

Θέση Δικηγόρου στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών 'Δημόκριτος'

Θέση Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέση Νομικού στο Δήμο Πειραιά

Άσκηση δικηγόρων στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Θέση Εξωτερικού Συνεργάτη-Δικηγόρου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Δεκαπέντε (15) θέσεις Ασκούμενων Δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων

Θέση Νομικού στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Θέση Δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Παράταση προθεσμίας αιτήσεων Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

Θέση Δικηγόρου στην Περιφέρεια Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης

Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Αίγινας

Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

Θέση Συντονιστή Νομικής Υπηρεσίας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης

Θέση Δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη Νομική Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Τέσσερις (4) θέσεις Δικηγόρων στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Πέντε (5) θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο ΔΣ Θεσσαλονίκης

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά