Θέση Δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη Νομική Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο ALLIANCE: Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020 - Coordination and support action (Grant Agreement No 692426), ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με προσωπικό, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων: Θέση Α: Στέλεχος Νομικής Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Έδρα: Βόλος. Αντικείμενο: Ανάπτυξη συνεργατικών και επικοινωνιακών δικτύων, και διαμόρφωση διμερών συμφωνητικών συνεργασίας με Πανευρωπαϊκούς οργανισμούς στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών. Αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα 8 Μαΐου 2017. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr