Αναρτήσεις

Θέση Νομικού στο Δήμο Πειραιά

Θέση Δικηγόρου στην Ακαδημία Αθηνών

Θέση Δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Θέση Δικηγόρου στην Περιφέρεια Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης

Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Αίγινας

Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

Θέση Συντονιστή Νομικής Υπηρεσίας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης

Θέση Δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη Νομική Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Τέσσερις (4) θέσεις Δικηγόρων στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία 15 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας

Μία (1) θέση Δικηγόρου στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Θέση Νομικού Συμβούλου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Θέση Δικηγόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Παύλος"

Προκήρυξη για Σύσταση Μητρώου Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Θέση Δικηγόρου στο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης

Θέση Δικηγόρου στον ΟΣΕ Θεσσαλονίκης

Ένα (1) άτομο με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Α.Π.Θ.

Πρόσληψη 56 ατόμων με ειδικότητα ΠΕ Νομικών στην Υπηρεσία Ασύλου

Θέση Δικηγόρου στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων