Θέση Νομικού Συμβούλου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 127, 115 21 προσκαλεί Δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου του Ελληνικού Ινστιτούτο «Ε.Ι.Π.». Ο Νομικός Σύμβουλος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) τη νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων του Ε.Ι.Π. με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, δημοσιονομικής διαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτούμενων έργων, καθώς και σε θέματα εργατικού δικαίου, β) τη παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα δικαίου που αφορούν την έρευνα και την τεχνολογία-καινοτομία και γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ε.Ι.Π. Απαιτείται η φυσική παρουσία του Νομικού Συμβούλου τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Η ετήσια αμοιβή του θα ανέρχεται έως του ποσού των 20.000 ευρώ. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει μέχρι και την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και ώρα 15:00, να υποβάλει ή να ταχυδρομήσει με απόδειξη αίτηση υποψηφιότητας και τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, Βασ. Σοφίας 127,Τ.Κ. 115 21 Αμπελόκηποι, Αθήνα. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια