Θέση Δικηγόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Παύλος"

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης, με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια