Τέσσερις (4) θέσεις Δικηγόρων στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) προκηρύσσει 2 θέσεις Δικηγόρων για απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις αφορούν προγράμματα/δράσεις που υλοποιούνται στη Κόρινθο και στη Ρόδο.
Στόχος του προγράμματος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου σε όλους τους βαθμούς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο hr@gcr.gr με Θέμα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, αναγράφοντας και τον τόπο που επιθυμούν να απασχοληθούν.  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21/04/2017. Δείτε περισσότερα εδώ
Επίσης, το ΕΣΠ προκηρύσσει 2 θέσεις Δικηγόρων για απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις αφορούν πρόγραμμα/δράση που υλοποιείται στη Σάμο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο hr@gcr.gr με Θέμα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, Σάμος. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21/04/2017. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr