Προκήρυξη για Σύσταση Μητρώου Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αποφασίζει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για τη σύσταση του Μητρώου Δικηγόρων του άρθ.2 κ.υ.α. οικ.12205/2016 «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία» των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 2864/9.9.2016). Οι υποψήφιοι για εγγραφή στο Μητρώο δικηγόροι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα περιγραφόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά μαζί με αίτηση συμμετοχής μέχρι 21-4-2017 στην υπηρεσία Ασύλου. Ο αριθμός των Δικηγόρων που θα περιληφθούν στο Μητρώο ορίζεται σε 28. Θα διεξαχθεί γραπτή διαγωνιστική διαδικασία. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια