Θέση Νομικού στο Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων, για την υλοποίηση της Πράξης «∆ιευρυμενο Κεντρο Κοινοτητας ∆ημου Πειραια (Κεντρικη ∆ομη και Παραρτημα ΚΕΜ)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 2014 – 2020» – Άξονας Προτεραιότητας (09), στον ∆ήµο Πειραιά που εδρεύει στον Πειραιά Ν. Αττικής. Μεταξύ των θέσεων: Κωδ.107 για τη στελέχωση της ∆οµής «Κέντρο Κοινότητας - Κέντρο Ένταξης Μεταναστών ∆ήµου Πειραιά» Ειδικότητα ΠΕ Νομικών. Διάρκεια: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράµµατος (με μερική απασχόληση: 4 ώρες ημερησίως – 5 ημέρες εβδομαδιαίως). Υποβολή αιτήσεων από 28-06-2017 έως και 07-07-2017. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια